Рециклиране на перални и околната среда

Имате ли стари перални, които не Ви вършат работа и само заемат място и събират прах?

Без значение дали просто искате нова перална машина, защото старата не работи или искате да вземете по – ефективен уред, трябва да помислите какво да правите със стария уред. Да се освободите от стария уред може да бъде тежък процес, предвид факта, че в повечето случаи старите перални машини са големи и тежки.

Рециклиране на перални машини

Когато пералнята достигне края на жизнения си цикъл, е необходимо да се подмени. По-старите перални и сушилни често използват много повече енергия и вода от по – новите.

Предизвикателството при изхвърлянето на употребявани уреди

Когато купувате нова миялна машина или сушилня, може да откриете, че не всеки търговец на нови уреди предлага да ви вземе старите електроуреди. Така че проблемът за много собственици става: “Как да се отървем от старите машини?”

Оказва се, че има няколко варианта, когато става дума за изхвърляне на стари или нежелани уреди, а именно:

 • да ги превозите и предадете сами до площадка за събиране и съхранение на отпадъци
 • да се свържете с професионална компания за изхвърляне на отпадъци

Опцията да повикате фирма е най – подходяща, защото по този начин Ви отпада ангажимента да вдигате, изнасяте и изхвърляте стария си уред. Освен това си спестявате разходи и такси за депониране, каквито се събират на всяко депо или съоръжение за обезвреждане.

Какъв тип домакински уреди можете да рециклирате?

У нас не всяка компания за събиране и третиране на отпадъци може или би приела Вашите уреди, не всички могат реално да се справят с рециклирането на всеки тип домакински уреди.

Норд Холдинг АД е водеща компания в областта на рециклиране на домакински електроуреди. Ние можем да Ви предложим нашите услуги за следните видове електроуреди:

 • Климатици
 • Съдомиялни машини
 • Сушилни
 • Фризери
 • Хладилници
 • Косачки за трева
 • Готварски печки и фурни
 • Водонагреватели
 • Перални машини и много други.

Как протича целия процес по изкупуване и рециклиране?

Пералната машина, която е повредена или не Ви е необходима се превръща в отпадък.

Съгласно действащото Законодателство в България, електрическото и електронното оборудване, част от което са и пералните, трябва да бъде събирано и третирано, отделно от общия поток битов отпадък. Това означава, че не е редно да се изхвърлят пералните в контейнерите за битов отпадък, поради две много важни причини. Първата е, че по този начин ще се замърси околната среда, а другата е че лицето подлежи на санкция от страна на общината и/или съответната Регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намирате.

Рециклиране на електрически перални

За това пред Вас остава варианта да се свържете с фирма, притежаваща Разрешение да извършва дейности по събиране и рециклиране на отпадъци.

В специализирана фирмa, Вашата перална машина (и всеки друг вид електронно и електрическо оборудване) ще бъде третирана. Всички части, подлежащи на повторна употреба ще бъдат използвани, а тези които не могат повторно да се използват, ще бъдат предадени за рециклиране на рециклатори.

Самото рециклиране на стария уред, реално започва с ръчно демонтиране на всички елементи по него. При тази операция се отделят първо опасните компоненти и се предават за обезвреждане на фирми, притежаващи необходимите разрешения за това. След това се отделят металите, пластмасите, стъклото и всички останали компоненти, които се предават за рециклиране и на практика се използват за направа на нови уреди.

По този начин, от една страна се предотвратява изхвърлянето на огромни количества рециклируем материал в депата, увеличава се свободния капацитет на депата и се намалява добива на природни суровини, от които се произвеждат компонентите на уредите.

Подобни статии