Дейност с отпадъци от черни метали

Дейност с отпадъци от черни метали

Норд холдинг извършва дейност с отпадъци от черни метали съгласно
нормите на Закона за управление на отпадъци.

В номенклатурата на Норд холдинг отпадъците от черни метали,
които се приемат, са 7 основни вида, групирани както следва:

  • Стоманен скрап с дебелина над 4 мм
  • Стоманен скрап с дебелина над 10 мм
  • Стоманен скрап с дебелина над 4 мм,
    извън размери
  • Смесен стоманен скрап
  • Стоманен скрап – тънък, с дебелина под 3 мм
  • Стружки
  • Чугун

Всички останали видове черни метали, като нови изрезки, пресован и нарязан метален скрап (Хеншел),
бали и метални опаковки, се изкупуват на базата на запитване.

Изкупуване

Черните метали са обемисти и тежки, затова още при изкупуването е важно да се избегнат
излишни транспортни разходи. Поради тази причина Норд холдинг предоставя на своите клиенти
мултилифт контейнери
на местата на образуване на отпадъка, които извозва след запълване (за клиенти, които правят
регулярни доставки с доказано качество, материалът се извозва директно към съоръженията за рециклиране).

При получаване на отпадъци от черни метали на площадката
се извършват следните дейности:

1

Приемане на материалите

Материалите се измерват на сертифицирани кантари, а нашите опитни приемчици определят точния им вид.

2

Радиационен контрол

Черните метали са с повишен риск от радиоактивност, затова при приемането им се осъществява контрол за наличие на радиация над допустимите норми.

3

Оразмеряване, сортиране и съхранение

Сортирането по видове материали се осъществява от специално обучен персонал. При черните метали има изискване за максимален размер на всяко парче – 1500 х 500 х 500 мм, затова всички материали извън този размер се отделят и нарязват, преди да бъдат сортирани.

4

Радиационен контрол

Черните метали са с повишен риск от радиоактивност, затова при приемането им се осъществява контрол за наличие на радиация над допустимите норми.

5

Пакетиране

При черните метали допустимите операции по пакетиране са балиране на тънък скрап и брикетиране на стружки. Пресоването спомага за намаляване на обема при транспортиране, както и на загубите при последващо топене.

6

Транспортиране

Дружеството превозва голяма част от материалите със собствени транспортни средства. Закупените отпадъци могат да се извозят от склад на продавача, а готовите за продажба да се транспортират за предаване на съоръженията за рециклиране.

Продажба и предаване на съоръжения
за рециклиране

Клиенти на Норд холдинг са стоманодобивни предприятия
от различни населени места в страната и чужбина.
Дружеството поддържа дългогодишни отношения със „Стомана индъстри“ АД,
както и с преработватели в Турция и Северна Македония.

Рециклиране на отпадъци от черни метали

черни метали

Отпадъците от черни метали се преработват в електрически дъгови пещи (EAF), в които металът се загрява до около 3000 °C посредством електрическа дъга, получена с помощта на електроди.

По време на процеса се извършват операции по рафиниране, които включват проверка на химичния състав на стоманата и евентуални корекции спрямо спецификацията на крайния продукт.
При процеса на топене на черните метали се получават заготовки, които се различават по форма, химичен състав и физични свойства и отговарят на определени стандарти.

Впоследствие заготовките се обработват чрез повторно загряване, за да се изтеглят до търсените продукти – листа, пръти, детайли и др., които от своя страна се използват в последващи производства за изработката на шасита на превозни средства, машини, инфраструктурни детайли, строителни и битови материали и много други продукти от стомана, използвани в ежедневието.

Рециклирането на черни метали носи големи икономически ползи в сравнение с производството на стомана от желязна руда.

Това е така, тъй като се избягва изгарянето
на въглища, което води до:

Отпадъците от черни метали са налични по места на преработка, а транспортните
разходи се ограничават до превоз на малки разстояния.