Дейност с отпадъци от черни метали ferrous metals

Дейност с отпадъци от черни метали

Норд холдинг извършва дейност с отпадъци от черни метали съгласно
нормите на Закона за управление на отпадъците.

В номенклатурата на Норд холдинг отпадъците от черни метали,
които се приемат, са 7 основни вида, групирани както следва:

Видове отпадъци oт черни метали

 • Стоманен скрап с дебелина над 4 мм
 • Стоманен скрап с дебелина над 10 мм
 • Стоманен скрап с дебелина над 4 мм –
  извън размери
 • Смесен стоманен скрап
 • Чугун
 • Стоманен скрап – тънък,
  С ДЕБЕЛИНА ПОД 3 ММ
 • Стружки

Всички останали видове черни метали, като нови изрезки, пресован и нарязан метален скрап (Хеншел),
бали и метални опаковки, се изкупуват на базата на запитване.

Изкупуване

Черните метали са обемисти и тежки, затова още при изкупуването е важно да се избегнат
излишни транспортни разходи.

Поради тази причина Норд холдинг предоставя на своите клиенти мултилифт контейнери на местата на образуване на
отпадъка, които извозва след запълване (за клиенти, които правят регулярни доставки с доказано качество, материалът се
извозва директно към съоръженията за рециклиране).

При получаване на отпадъци от черни метали на площадката
се извършват следните дейности:

 • ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ 
  Материалите се измерват на сертифицирани кантари, а нашите опитни приемчици определят точния им вид.
 • РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ
  Черните метали са с повишен риск от радиоактивност, затова при приемането им се осъществява контрол за наличие на радиация над допустимите норми.
 • ОРАЗМЕРЯВАНЕ, СОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
  Сортирането по видове материали се осъществява от специално обучен персонал. При черните метали има изискване за максимален размер на всяко парче – 1500 х 500 х 500 мм, затова всички материали извън този размер се отделят и нарязват, преди да бъдат сортирани.
 • ПОЧИСТВАНЕ
  При приемането и сортирането се извършва почистване на неметални примеси или прекомерно замърсяване, както и на недопустими материали като  стоманени телове, стоманени въжета, стружки, части от автомобили (цветни метали, гуми и седалки, изгорели гуми, акумулатори, ненарязани автомобилни резервоари), големи/плътни парчета скрап, поцинковани, калайдисани или емайлирани материали.
 • ПАКЕТИРАНЕ
  При черните метали допустимите операции по пакетиране са балиране на тънък скрап и брикетиране на стружки. Пресоването спомага за намаляване на обема при транспортиране, както и на загубите при последващо топене.
 • ТРАНСПОРТИРАНЕ
  Дружеството превозва голяма част от материалите със собствени транспортни средства. Закупените отпадъци могат да се извозят от склад на продавача, а готовите за продажба да се транспортират за предаване на съоръженията за рециклиране. Също така за превоз на черни метали се използват жп вагони и кораби за насипни товари.

Продажба и предаване на съоръжения
за рециклиране

Клиенти на Норд холдинг са стоманодобивни предприятия от различни населени места в страната и чужбина.
Дружеството поддържа дългогодишни отношения със „Стомана индъстри“ АД,
както и с преработватели в Турция и Северна Македония.

Рециклиране на отпадъци от черни метали

черни метали

Отпадъците от черни метали се преработват в електрически дъгови пещи (EAF), в които металът се загрява до около 3000 °C посредством електрическа дъга, получена с помощта на електроди.

По време на процеса се извършват операции по рафиниране, които включват проверка на химичния състав на стоманата и евентуални корекции спрямо спецификацията на крайния продукт.
При процеса на топене на черните метали се получават заготовки, които се различават по форма, химичен състав и физични свойства и отговарят на определени стандарти.

Впоследствие заготовките се обработват чрез повторно загряване, за да се изтеглят до търсените продукти – листа, пръти, детайли и др., които от своя страна се използват в последващи производства за изработката на шасита на превозни средства, машини, инфраструктурни детайли, строителни и битови материали и много други продукти от стомана, използвани в ежедневието.

Рециклирането на черни метали носи големи икономически ползи в сравнение с производството на стомана от желязна руда. Това е така, тъй като се избягва изгарянето на въглища, което води до следните

ПОЛЗИ

Отпадъците от черни метали са налични на местата на преработка, а транспортните разходи се ограничават до превоз на малки разстояния.