ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Изкупуване на отработени масла

    Отработени масла

    Отработените масла са опасен отпадък, който се генерира при смяната на маслата на автомобилите, камиони, автобуси, кораби, а също така и в промишлеността след като изтече междусменния пробег или моточасовете, предвидени за работа от производителя на двигателите или машините. Основните генератори на отработени масла са сервизите за автомобили, транспортните фирми, както и промишлените предприятия.

    Отработените масла се събират срещу заплащане от наша страна и с наш транспорт в градовете София и Бургас, като се издават всички необходими документи свързани с екологичното законодателство.

    Площадки на наши партньори: