otraboteni masla

Oтработени масла

Дейността с отработени масла, която Норд холдинг извършва,
е свързана с разделно събиране, транспортиране до наши бази, временно съхранение
и предаване за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на
отработени масла.

Видове отработени масла:

otraboteni masla

Моторни
масла

Моторни масла от двигатели
и трансмисии на автомобили, автобуси, камиони, строителна
и селскостопанска техника.

otraboteni masla

Хидравлични
масла

Хидравлични масла от индустрията, както и от камиони, от строителна
и селскостопанска техника.

otraboteni masla

Индустриални и
изолационни масла

Индустриални и изолационни масла
от индустрията и енергетиката.

otraboteni masla

Корабни
масла

Корабни масла

Процес на рециклиране

Отработените масла се съхраняват във варели и цистерни, след което се извозват
с автоцистерни към рециклиращи предприятия. Рециклирането им се извършва преимуществено
по метода на вакуумната дестилация, който е най-ефективният.

При процеса маслата се разделят на отделни фракции базови масла, които могат да бъдат използвани
за производството на свежи моторни, хидравлични и други масла, както и гудрон,
който може да се използва за производство на асфалтови настилки, битум и др.

Разбира се, съществуват и други методи на рециклиране, като пречистване и центрофугиране,
но те не са толкова ефективни, а и получените продукти имат по-специфично приложение

Ползи от рециклирането на отработени масла

otraboteni masla
  • Защита на природата и на човешкия живот – предотвратява се отделянето в атмосферата на вредни емисии в резултат на безконтролното изгаряне на този вид отпадък.
  • Получава се заместител на нефта, чиито залежи са на изчерпване.