Дейност с опасни отпадъци Hazardous waste

Дейност с опасни отпадъци

Дейността на Норд холдинг с опасни отпадъци е свързана с разделно събиране, транспортиране до бази, временно съхранение и предаване за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на опасни отпадъци.

Този вид отпадъци са голяма група, като в обсега на нашето внимание попадат следните:

Видове опасни отпадъци

опасни отпадъци опаковки, замърсени с опасни вещества

Опаковки, замърсени
с опасни вещества

Антифриз, спирачна течност, автомобилни и хидравлични масла, обезмаслители, специализирани аерозолни спрейове и др.

опасни отпадъци абсорбатори

Абсорбенти

Замърсени парцали, кърпи и работни облекла, маслени и въздушни филтри, филтри от индустрията.

опасни отпадъци разтворители

Разтворители

Бои, лакове и разтворители.

опасни отпадъци лампи

Лампи

Луминесцентни и други лампи, съдържащи живак.

Процес на рециклиране

Процесът на рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на опасните отпадъци включва следните операции:

 • ПРИЕМАНЕ
  При приемане на площадката опасните отпадъци се измерват на сертифициран кантар. Опасните отпадъци се приемат пакетирани в дебели найлонови чували или в сертифицирани контейнери. Луминесцентните лампи – опаковани по 20 броя в кашон.
 • ПРОВЕРКА НА ОПАКОВКАТА И СОРТИРАНЕ
  Чувалите се проверяват за дупки, които могат да доведат до разлив на опасни вещества; същото се извършва и с контейнерите, като след това отпадъците се сортират по видове. Кашоните с лампи се проверяват специално, за да не се допусне приемане на счупени пури.
 • СЪХРАНЕНИЕ
  Опасните отпадъци се съхраняват в халета или навеси с непропусклива при разлив повърхност на пода.
 • ТРАНСПОРТ
  Транспортът до площадката е в дебели найлонови чували или в сертифицирани контейнери, а от площадката до рециклиращото предприятие – със специализирани АДР камиони (с необходимото АДР оборудване, пожарогасители, документи и обозначение за конкретния товар) и шофьор с валиден АДР сертификат.
 • РЕЦИКЛИРАНЕ
  Възможно е само при луминесцентните лампи.
 • ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
 • ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ЧРЕЗ КОНТРОЛИРАНО ИЗГАРЯНЕ
  В инсинератори при много висока температура или с цел производство на енергия в циментовите заводи.
 • ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
  Опаковки от опасни вещества се третират по различни методи, след което получените неопасни отпадъци (метал и пластмаса) се предават за последващо рециклиране.

Ползи

опасни отпадъци

Рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на опасните отпадъци са ключови за постигане на целите на човечеството за по-чисти въздух и вода и като цяло за по-чиста планета.

Казусът е, че немалка част от тях, вместо да се предават за рециклиране, се изгарят в бита и
индустрията без необходимите филтри и разрешения за тази дейност, което води до сериозно
замърсяване на атмосферния въздух, особено през зимния период.

Опасните отпадъци се приемат срещу заплащане от страна на доставчика.