deinosti

Дейности на Норд холдинг

Норд холдинг е утвърдено име в областта на рециклирането на вторични суровини.
Дружеството е учредено през 1995 г. от Борислав Малинов, мажоритарен акционер
и председател на Надзорния съвет.

Норд холдинг се занимава със събиране и рециклиране
на вторични суровини, в т.ч.:

deinosti

Отпадъци от черни метали

Изкупуване на всички видове отпадъци от черни метали, като винаги предлагаме най-високи и актуални цени. Съдействие при извозване на големи количества.
Научи повече

deinosti

Отпадъци от цветни метали

В нашите пунктове в цялата страна, ние изкупуваме всички видове цветни метали, като предлагаме атрактивни цени.
Научи повече

deinosti

Излезли от употреба МПС (ИУМПС)

Най-добрият начин да се отървете от непотребната кола е като я предадете за скрап при нас. Освен пари, ще получите и необходимите документи за дерегистрация на автомобила от КАТ.
Научи повече

deinosti

Отработени масла

Отработените масла се събират срещу заплащане от наша страна и с наш транспорт в градовете София и Бургас, като се издават всички необходими документи за екологосъобразното им оползотворяване.
Научи повече

deinosti

Събиране на опасни отпадъци

Събираме опасни отпадъци – oпаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, aбсорбенти и филтърни материали, cпирачна течност, антифриз, лампи
Научи повече