ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Дейности

Описание на дейността по изкупуване и продажба на скрап и отпадъци от черни метали

Отпадъци от черни метали

Изкупуване на всички видове отпадъци от черни метали, като винаги предлагаме най-високи и актуални цени. Съдействие при извозване на големи количества.
Научи повече

Описание на дейността по изкупуване и продажба на скрап и отпадъци от цветни метали

Отпадъци от цветни метали

В нашите пунктове в цялата страна, ние изкупуваме всички видове цветни метали, като предлагаме атрактивни цени.
Научи повече

Описание на дейността по изкупуване на стари автомобили

Излезли от употреба МПС (ИУМПС)

Най-добрият начин да се отървете от непотребната кола е като я предадете за скрап при нас. Освен пари, ще получите и необходимите документи за дерегистрация на автомобила от КАТ.
Научи повече

Описание на дейността по изкупуване на отработени масла

Отработени масла

Отработените масла се събират срещу заплащане от наша страна и с наш транспорт в градовете София и Бургас, като се издават всички необходими документи за екологосъобразното им оползотворяване.
Научи повече

Събиране на опасни отпадъци

Събиране на опасни отпадъци

Събираме опасни отпадъци – oпаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, aбсорбенти и филтърни материали, cпирачна течност, антифриз, лампи
Научи повече