УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.NORDHOLDING.BG

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Тази електронна страница съдържа условията, при които можете да осъществявате достъп до сайта на Норд холдинг АД  (по-надолу „Сайта/ът”) и да разглеждате материалите, които се предоставят чрез него (включително чрез версия за мобилен браузър, доколкото такава е налична). Взаимоотношенията между потребителите на Сайта, евентуални договори и извършени плащания между тях, съответно между колективи/ организации, към които те принадлежат, не са предмет на настоящите Условия. Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване („Условията”) преди да започнете да използвате Сайта.

Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от „НОРД ХОЛДИНГ” АД, (по-долу за краткост наричано „Норд холдинг“ или „ние“). Норд холдинг е акционерно дружество, с ЕИК 200376038, със седалище и адрес на управление област София, п.к. 1220, район „Надежда“, ул. „Елов дол“ №1.

2. ОТГОВОРНОСТ

Този Сайт е предназначен само за предоставяне на информация и не представлява търговска оферта, както е определено от гражданското  и търговското право. Норд холдинг ще положи максимални усилия, за да се гарантира, че информацията, публикувана на Сайта, е актуална и вярна, но не може да бъде държана отговорна за резултатите от действията, предприети въз основа на тази информация. По-специално, не носим отговорност за вреди, произтичащи от използването на или от разчитането на тази информация. Рискът, свързан с употребата на този уебсайт, се носи единствено от потребителите на Сайта.

Норд холдинг си запазва правото да променя съдържанието на публикуваната информация и данни по всяко време, без предварително известие до потребителите на Сайта.

Поради динамиката на ценовия пазар на предлаганите стоки и услуги, Норд холдинг не носи отговорност за актуалността на публикуваните на сайта ценоразписи. По-специално Норд холдинг си запазва правото да прилага различни от публикуваните на Сайта цени. В случай че желаете да получите обвързваща цена от Норд холдинг за дадена услуга, може да направите конкретно запитване/заявка. Норд холдинг се ангажира с посочените в конкретната оферта цени за срока на валидност на офертата, посочен в нея.

Дружеството не може да бъде държано отговорно за съдържанието на външни сайтове, с които се установяват връзки. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на информация от трети страни и реклами, публикувани на Сайта.

3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Сайтът и неговото съдържание, включително, но не само, текст, дизайн, софтуер, снимки, илюстрации, графики, звук, са собственост на Норд холдинг /или на неговите партньори, клиенти, потребители и са защитени с авторско право и други права на интелектуална собственост съгласно българското законодателство и съответните международни конвенции. 

Можете да използвате съдържанието на Сайта само в съответствие с настоящите Условия. 

Нямате право да използвате, изтегляте, копирате или отпечатвате текстово или графично съдържание от Сайта, освен ако е само за ваше лично ползване с нетърговска цел.

Нямате право да променяте, видоизменяте или изтривате никакви материали, търговски марки или други фирмени знаци или каквато и да е част от съдържанието на Сайта или на хартиените или дигиталните копия на материали, които сте отпечатали или изтеглили по какъвто и да е начин, и нямате право без съгласието на Норд холдинг да използвате илюстрации, фотографии, видео или аудио материали или графични материали. 

Всички права на собственост върху търговски марки и услуги, в това число логото („Търговски марки“), поставени на Сайта, принадлежат и ще продължат да принадлежат на Норд холдинг, неговите подразделения и/или филиали или трети страни. Нямате право да използвате Търговски марки за каквито и да е цели. 

4. ХИПЕРЛИНКОВЕ КЪМ НАШИЯ САЙТ

Ваши сайтове могат да съдържат връзки към нашата основна страница, стига по този начин да не накърнявате и да не се възползвате от нашата репутация и да не нарушавате наши авторски права или други права на интелектуална собственост. Подобни връзки не следва да подсказват каквато и да форма на обвързаност, партньорство, взаимоотношения, одобрение или подкрепа от наша страна, когато такива не съществуват. 

Нямате право да поставяте хиперлинкове към Сайта в сайтове, които не Ви принадлежат, нямате право да управлявате или нямате право да публикувате съдържание на тях. 

Ваши сайтове могат да съдържат връзка само към заглавната страница на Сайта, а не и към други негови части. Запазваме си правото да оттеглим разрешение за поставяне на връзки към Сайта по всяко време и без предупреждение. Ако желаете да ползвате материали от нашия Сайт по начин, различен от посочените по-горе, моля обърнете се към нас на адрес: sec-01@nordholding.bg

5. ЛИЧНИ ДАННИ И БИСКВИТКИ

„НОРД ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 200376038, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1220, район „Надежда“, ул. „Елов дол“ №1, тел.: (02) 926 5911, факс: (02) 926 5959;  електронна поща: office@nordholding.bg, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Настоящите правила за защита на личните данни имат за предмет обработката на данни на субекти, които се осъществяват посредством този Сайт.

Администраторът изпълнява задължението си за защита на личните данни по подразбиране, като обработва посредством този уебсайт минимално количество абсолютно необходими за изпълнението на целите на обработване на данни, за минимален срок и за конкретно посочените и определени от администратора цели.  

„Норд Холдинг“ АД (Норд холдинг) управлява този уеб сайт и приема особено сериозно въпроса, свързан с поверителността и сигурността на информацията на потребителите. 

Следва описание на нашите практики по отношение на събирането и използването на потребителска информация.

Личните данни, които обработваме, се отнасят до две категории физически лица:

  • посетители на сайта;
  • физически лица, отправящи запитване посредством контактна форма.

Целта, за която обработваме вашите лични данни като посетител на Сайта чрез използването на бисквитки, са персонализиране на определени негови функционалности с оглед приятно и удобно навигиране в него. Данните не могат да ви идентифицират пряко. Същите не се съхраняват от администратора, а от вашия компютър.

Целта, за която обработваме изискваните данни, е отговор на поставен от вас въпрос. Без да ни посочите тези данни, е невъзможно да адресираме отговор до вас и да го персонализираме.

Когато като потребител поискате информация от този Сайт, нашият  формуляр изисква да ни предоставите своето име, адрес, номер на телефон и/или факс, имейл адрес, както и продукта/ите или услугата/ите, от която/които се интересувате. Ние използваме тези данни, за да ви изпратим информация за нашата компания.

Вашият IP адрес е номер, който се използва от компютрите в мрежата за идентифициране на компютъра ви. IP адресите се събират автоматично от нашия уеб сървър като част от демографските и профилните данни, известни като данни за трафика. Норд холдинг няма да използва вашия IP адрес с цел идентифициране на вашата лична информация.

Препращачът е информацията, предавана от уеб браузъра, който препраща към уеб сайта, от който сте свързали, и автоматично се събира от нашия уеб сървър като данни за трафика. Вие няма да бъдете лично идентифицирани в резултат от получаването на тази информация.

Системна информация – Системната информация, която събираме като част от данните за трафика, включва времето, вида на използвания уеб браузър, операционната система/платформата и скоростта на процесора. Тази информация се изпраща автоматично от вашия уеб браузър, когато сте свързани с уеб сайт. Вие няма да бъдете лично идентифицирани в резултат от получаването на тази информация.

Основанието за обработване на данните ви, независимо дали просто посещавате Сайта, или отправяте запитване, е вашето съгласие.

Данните ви се съхраняват до момента, в който оттеглите съгласието си за това.

Срокът, до който се съхраняват данните ви при отправяне на запитване, е непосредствено след отговарянето на запитването ви, подадено чрез контактната форма на Сайта.

Като титуляр на лични данни вие имате правото да получите информация относно това дали вашите данни се обработват, да изискате поправката им, както и унищожаването им, в случай че същите не са необходими на администратора, както и да депозирате жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считате, че е налице нарушение на правата ви като титуляр на обработваните данни.

Споделяне на информация – Норд холдинг няма да продава, да дава под наем, да лицензира или обменя лични данни с трети страни без ваше разрешение. Част от вашата информация може да бъде споделяна само като част от по-голям набор от статистически данни, но същата няма да е достатъчна да позволи на получателя да ви идентифицира. 

Независимо от гореизложеното, Норд холдинг може да разкрие лични данни без ваше разрешение при следните ограничени обстоятелства: 

  • при необходимост да спази закона;


  • да защити правата или имуществото си; 
  • да предпази този сайт от злоупотреба или неразрешено ползване, включително от нарушаване на неговите Условия за ползване;
  • да защити безопасността на обществото или на други потребители на този сайт.

Този уеб сайт съдържа връзки към други уеб сайтове. Политиките за поверителност на тези уеб сайтове не са обхванати от настоящите Правила за поверителност и ние не носим отговорност за практиките за защита на личните данни или съдържанието на тези уеб сайтове.

За съжаление, никакво предаване на данни по интернет не може да бъде гарантирано като напълно сигурно. В резултат на това, независимо от стремежа ни да защитим вашата лична информация, не можем да гарантираме сигурността на която и да е информация, която ни изпращате, и вие правите това на собствен риск.

Норд холдинг си запазва правото да променя и актуализира тази Политика за поверителност по всяко време чрез публикуване на известие за промяна на нашата Декларация за поверителност.

Този уеб сайт използва „бисквитки“. Това са малки парчета текст, които са написани на твърдия ви диск, за да съхраняват информация за използването на услугите на сайта на Норд Холдинг АД

Имате право да откажете бисквитките (моля, вижте помощния файл на вашия браузър, съдържащ информация за това), но имайте предвид, че отказвайки бисквитките, може да нарушите ефективността и продуктивността на услугите на сайта на Норд Холдинг АД или да го направите нефункциониращ.

Като оценява нивото на риска от обработване на лични данни и икономически целесъобразните мерки за защита въз основа на предварително направен анализ, администраторът е въвел подходящи технически мерки за защита на информацията.