ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Виж контакти

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

Направи запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Виж контакти

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

Направи запитване

Контакти

Контакти

Централа

Търговски директори

Черни метали

Явор Стефанов

02 926 59 34
0888 971 757
trd-05@nordholding.bg

Излезли от употреба МПС (ИУМПС)

Валентин Терзийски

02 926 59 18
0879 222 864
str-03@nordholding.bg

Цветни метали

Катеринка Илиева

02 926 59 29
0887 428 571
trd-01@nordholding.bg

Събиране на опасни отпадъци

Борис Клисурски

02 926 59 85
0884 085 183
b.klisurski@nordrecycling.eu

Гуми

Борис Клисурски

02 926 59 85
0884 085 183
b.klisurski@nordrecycling.eu

Износ на черни и цветни метали

Калина Колева

02 926 59 54
0887 428 110
trd-08@nordholding.bg

Отработени масла

Борис Клисурски

02 926 59 85
0884 085 183
b.klisurski@nordrecycling.eu