ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Контакти

Контакти

Централа

Търговски директори

Черни метали

Явор Стефанов
trd-05@nordholding.bg

Ивайло Василев
trd-03@nordholding.bg

Цветни метали

Катеринка Илиева
trd-01@nordholding.bg

Калина Колева
trd-08@nordholding.bg

Износ на черни и цветни метали

Калина Колева
trd-08@nordholding.bg

Гуми

Борис Клисурски
b.klisurski@nordrecycling.eu

Излезли от употреба МПС (ИУМПС)

Валентин Терзийски
str-03@nordholding.bg
0879 222 864