Дейност с отпадъци от цветни метали

Дейност с отпадъци от цветни метали

Норд холдинг извършва дейност с отпадъци от цветни метали и техните сплави
съгласно нормите на Закона за управление на отпадъците.

В номенклатурата на Норд холдинг отпадъците от цветни метали се подразделят
на 48 вида, групирани както следва:

Видове отпадъци oт цветни метали

Медни отпадъци

различни видове медни жици,
медни парчета, медни стружки и др.

Цинкови отпадъци

цинкова ламарина, чисти несплавени
отливки, антикорозионни плочи, тел и др.

Негодни за употреба
акумулаторни батерии

оловно-кисели акумулатори – автомобилни,
индустриални или за UPS.

Месингови отпадъци

месингова ламарина, ленти, пръти,
тръби, стружки, месингови и медни
авторадиатори и др.

Оловни отпадъци

олово от кабелни обвивки, тръби,
ламарина, оловни букви, акумулаторни
решетки и др.

Отпадъци от никел

никел горени аноди и др.

Бронзови отпадъци

бронзови лагерни черупки, парчета,
зъбни колела, стружки и др.

Алуминиеви отпадъци

алуминиеви проводници с отстранена изолация, трансформаторна тоководеща шина, ламарина, дограма, автомобилни радиатори, джанти, отливки, офсетова плака, кутийки от напитки, капачки, фолио и др.

Отпадъци от неръждаема стомана

хром-никелови парчета, стомана, стружки и др. с различно съдържание на никел (неръждаемата стомана е черен метал, но предвид пазарните си показатели е причислена към дейността с цветни метали на Норд холдинг).

Основна задача на дейностите с цветни метали е сортирането
и подготовката на материалите за последващо предаване за рециклиране.

Процес на рециклиране

При получаване на отпадъци от цветни метали
по площадката се извършват следните дейности:

 • ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
  Материалите се измерват на сертифицирани кантари, а нашите опитни приемчици определят точния им вид. При съмнение относно вида на материала се извършва замерване на химичния му състав, като за целта се използва преносим ръчен анализатор.
 • РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ
  При приемане на материали, които са потенциални носители на радиоактивно замърсяване извън допустимите норми, се използват специални уреди за измерване на радиацията.
 • ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛА ДО ВИД, РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА И НУЖДИТЕ НА ПОСЛЕДВАЩИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ
  Всички материали подлежат на индивидуална обработка, съобразена с изискванията на крайното съоръжение за рециклиране.
 • СОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
  Сортирането по видове материали е от изключителна важност, тъй като различните производства изискват специфичен химичен състав на влаганите материали.
  Сортирането се извършва от обучен персонал с опит, който разделя материалите по видове и ги оставя за съхранение в обособени покрити сектори на площадките – на земята върху бетонна или асфалтова настилка, в метални или пластмасови контейнери, върху дървени палети и пр. Акумулаторите се съхраняват в непропускливи пластмасови контейнери, отговарящи на изискванията за превоз на опасни товари.
 • ПОЧИСТВАНЕ
  За всички материали важи правилото за отделяне на всякакви замърсявания, прах, неметални примеси или неприсъщи метални примеси преди последваща обработка. 
  Ако по необходимост е приет материал с наличие на примеси (напр. алуминиеви кутийки от напитки), същият се почиства с помощта на лентов магнитен сепаратор с вибрираща лента за отделяне на железни примеси и други замърсявания.
 • ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ПАКЕТИРАНЕ
  Всяко съоръжение за рециклиране има изискване за размера и вида на опаковане на материалите.  Според вида на материала се използват различни похвати – ножици за метал за оразмеряване на алуминиева дограма, балиращи преси за балиране на алуминий и неръждавейка и др.
  Материалите могат да се предават на рециклиращите съоръжения в насипно състояние (като всяко парче от материала трябва да отговаря на определени размери), пресовани на бали с определени размери или наредени и завързани на палети с определена височина.
 • ТРАНСПОРТИРАНЕ
  Дружеството превозва голяма част от материалите със собствени транспортни средства. Закупените отпадъци могат да се извозят от склад на продавача, а готовите за продажба да се транспортират за предаване на съоръженията за рециклиране.
 • ПРОДАЖБА И ПРЕДАВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ
  Клиенти на Норд холдинг са преработвателни предприятия от различни населени места в страната и чужбина.
  Дружеството поддържа дългогодишни търговски отношения със своите клиенти, като се стреми да запази извоюваните пазарни позиции и да привлича нови клиенти.  Директните продажби към съоръжения за рециклиране са приоритет за компанията.
 • РЕЦИКЛИРАНЕ
  Рециклирането на отпадъците от цветни метали се извършва основно чрез претопяване в различни видове пещи. Преди повторно втвърдяване металите се пречистват с помощта на различни добавки и технологични методи, за да отговарят на изискванията на търсения стандарт.
  Следва втвърдяване, оразмеряване и оформяне на листове, пръти и др.

Готовите форми се преработват в различни предприятия до получаване на голямо разнообразие от готови продукти:

цветни метали мед copper

МЕД

Използва се за направата на катоди, аноди, пластини и съдове.

цветни метали алуминий aluminium

АЛУМИНИЙ

Използва се за изработване на облицовки, профили и листове за самолетостроенето, в строителството, за дограма, отливки за автомобилостроенето и др.

цветни метали месинг brass

Месинг

Използва се за направата на кранчета за вода, битова арматура, пръти, фитинги и тръби за строителната индустрия, тръби за топлообменници и др.

цветни метали неръждаема стомана

Неръждаема
стомана

Използва за изработване на продукти, които са с голяма здравина и не се влияят от влага, напр. кухненски уреди, плотове, медицински инструменти и др.

цветни метали олово lead

Олово

Намира приложение в изработката на кабелни обвивки, спойки и оловно-кисели акумулатори за автомобили, UPS устройства и др.

Ползи:

цветни метали

Ползите от рециклирането на цветни метали са много. Тъй като металите във вид на руди са ограничена суровина, повторното им използване е единственият начин за задоволяване на нарастващото им потребление. 

В сравнение с процеса на добив от руди рециклирането на метали пести енергия, генерира значително по-малко отпадни продукти, замърсяващи природата, и не на последно място – допринася за значително намаляване на отпадъците около нас.