ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

0879 222 864

Валентин В. Терзийски

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

0887 428 110

Калина К. Колева

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

0879 222 864

Валентин В. Терзийски

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

0887 428 110

Калина К. Колева

Номенклатура

Номенклатура

С цел да се улесни търговията с отпадъци от черни и цветни метали, търговците на българския пазар са приели уеднаквени правила за класифициране на отпадъците в определени групи, в съответствие с качеството и състава им.

След присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС), стана необходимо българските търговци на скрап от черни и цветни метали да приемат стандартите за класификация на стоките, търгувани на вътреобщностния пазар, съответно и стандартите за класификация на отпадъците от черни и цветни метали.

Въпреки, че във вътреобщностната търговия вече се спазват изискванията на европейското законодателство, при извършване на търговски сделки и сключване на търговски договори, на българския пазар все още най-често използваната номенклатура за определяне качеството и състава на отпадъците, е спецификацията на ISRI (Институт за промишлено рециклиране на метали).

Тази спецификация е взета от различни сектори и е съставена така, че да представя качеството и състава на материалите, които се купуват и продават на всички световни пазари.

Вътрешната номенклатура на НОРД ХОЛДИНГ АД също е съобразена със спецификацията на ISRI, тъй като нашата компания има добри търговски позиции не само на европейския, но и на световния пазар.