nord

Номенклатура

След присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС) възникна необходимост българските търговци на скрап от черни и цветни метали да приемат стандартите за класификация на стоките, търгувани на вътрешния пазар на ЕС, съответно и стандартите за класификация на отпадъците от черни и цветни метали.

С цел улесняване на търговията с отпадъци от черни и цветни метали търговците на българския пазар са приели уеднаквени правила за класифициране на отпадъците в определени групи в съответствие с тяхното качество и състав.

Въпреки че във вътреобщностната търговия се спазват изискванията на европейското законодателство, при извършване на търговски сделки и сключване на търговски договори на българския пазар най-често използваната номенклатура за определяне на качеството и състава на отпадъците все още е спецификацията на ISRI (Институт на индустриите за рециклиране на скрап).

Спецификацията на ISRI е извлечена от различни сектори и е съставена така, че да представя качеството и състава на материалите, които се купуват и продават на всички световни пазари.

Вътрешната номенклатура на Норд холдинг също е съобразена със спецификацията на ISRI, тъй като нашата компания има добри търговски позиции не само на европейския, но и на световния пазар.