ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Номенклатура

Номенклатура

С цел да се улесни търговията с отпадъци от черни и цветни метали, търговците на българския пазар са приели уеднаквени правила за класифициране на отпадъците в определени групи, в съответствие с качеството и състава им.

След присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС), стана необходимо българските търговци на скрап от черни и цветни метали да приемат стандартите за класификация на стоките, търгувани на вътреобщностния пазар, съответно и стандартите за класификация на отпадъците от черни и цветни метали.

Въпреки, че във вътреобщностната търговия вече се спазват изискванията на европейското законодателство, при извършване на търговски сделки и сключване на търговски договори, на българския пазар все още най-често използваната номенклатура за определяне качеството и състава на отпадъците, е спецификацията на ISRI (Институт за промишлено рециклиране на метали).

Тази спецификация е взета от различни сектори и е съставена така, че да представя качеството и състава на материалите, които се купуват и продават на всички световни пазари.

Вътрешната номенклатура на НОРД ХОЛДИНГ АД също е съобразена със спецификацията на ISRI, тъй като нашата компания има добри търговски позиции не само на европейския, но и на световния пазар.