Номенклатура ISRI Nomenclature

Международна номенклатура

Номенклатурата по-долу е извадка от спецификацията за скрап на ISRI
(Институт на индустриите за рециклиране на скрап, САЩ), в сила от 08/2021 г.

Номенклатура за отпадъци от черни метали

КодНаименованиеOписание
200 № 1 СТОМАНЕН СКРАП ЗА ТОПЕНЕСкрап от желязо и/или стомана с дебелина 1/4 инча (6,35 мм) и повече. Отделните късове да са с размери не повече от 60 x 24 инча (1524 x 607 мм) (размер на контейнера за зареждане), обработени така, че да се осигури компактно зареждане.
201 № 1 СТОМАНЕН СКРАП ЗА ТОПЕНЕ, 914 мм x 457 ммСкрап от желязо и/или стомана с дебелина 1/4 инча (6,35 мм) и повече. Отделните късове да са с размери не повече от 36 x 18 инча (914 x 457 мм) (размер на контейнера за зареждане), обработени така, че да се осигури компактно зареждане.
202 № 1 СТОМАНЕН СКРАП ЗА ТОПЕНЕ, 1524 мм x 457 ммСкрап от желязо и/или стомана с дебелина 1/4 инча (6,35 мм) и повече. Отделните късове да са с размери не повече от 60 x 18 инча (1524 x 457 мм) (размер на контейнера за зареждане), обработени така, че да се осигури компактно зареждане.
203 № 2 СТОМАНЕН СКРАП ЗА ТОПЕНЕ*Скрап от желязо и стомана, черен и поцинкован, с дебелина 1/8 инча (3,18 мм) и повече, включително материал, който не отговаря на стоманен скрап за топене № 1. Да е обработен така, че да се осигури компактно зареждане.
204 № 2 СТОМАНЕН СКРАП ЗА ТОПЕНЕ*Скрап от желязо и стомана, черен и поцинкован, максимален размер 36 x 18 инча (914 x 457 мм). Може да включва всякакъв автомобилен скрап, ако е правилно обработен.
205 № 2 СТОМАНЕН СКРАП ЗА ТОПЕНЕ, 914 мм x 457 ммСкрап от желязо и стомана, черен и поцинкован, максимален размер 36 x 18 инча (914 x 457 мм). Може да включва правилно обработен автомобилен скрап, но да не съдържа ламарина или тънък материал.
206 № 2 СТОМАНЕН СКРАП ЗА ТОПЕНЕ, 1524 мм x 457 ммСкрап от желязо и стомана, черен и поцинкован, максимален размер 60 x 18 инча (1524 x 457 мм). Може да включва правилно обработен автомобилен скрап, но да не съдържа ламарина или тънък материал.
207 № 1 БУШЕЛИНГ/НОВИ ИЗРЕЗКИЧист стоманен скрап, максимален размер 2 x 5 фута (1524 x 610 мм), включително нови фабрични изрезки (например изрезки за листове, щамповане и др.). Може да не включва стари автомобилни каросерии и калници. Без метално покритие, варовик, емайлиран със стъкловидно тяло и листове от електростомана, съдържащи над 0,5 процента силиций.
208 № 2 БАЛИНов скрап от черен стоманен лист, изрезки или рамки, компресирани или ръчно балирани до размера на товарачния контейнер и с тегло не по-малко от 75 фунта на кубичен фут. (Ръчните снопове са здраво закрепени за манипулиране с магнит.) Може да включва топки „Стенли“, здраво закрепени. Може да включва материал с химически отстранен калай. Може да не включва стари автомобилни каросерии или калници. Без метално покритие, варовик, емайлиран със стъкловидно тяло и листове от електростомана, съдържащи над 0,5 процента силиций.
210ШРЕДИРАН СКРАПХомогенен скрап от желязо и стомана, магнитно разделен, от автомобили, необработена стомана № 1 и № 2, различен балиран скрап и ламарина. Средна плътност: 50 фунта на кубичен фут.
211ШРЕДИРАН СКРАПХомогенен железен и стоманен скрап, магнитно разделен, от автомобили, необработена стомана № 1 и № 2, различен балиран скрап и ламарина. Средна плътност: 70 фунта на кубичен фут.
221СТРУЖКИПочистени къси стружки от стомана или ковко желязо. Може да включва всеки такъв материал, независимо от какъв процес е получен. Без пружиниращ, заплетен или сплъстен материал, буци, стружки от пробивни работи, цветни метали в свободно състояние, стружки от шлифоване или прекомерно омасляване.
277БРИКЕТИРАНИ СТОМАНЕНИ СТРУЖКИАнализ и плътност според класификацията на потребителя.
231ПЛОЧИ И СТРУКТУРНА СТОМАНА, ДО 1524 ММНарязан скрап от конструкции и плочи, до 5 фута (1524 мм). Чисти стоманени плочи, структурни форми, изрезки от плочи, ножици или счупени стоманени джанти. Размери: не по-малко от 1/4 инча (6,35 мм) дебелина, не повече от 5 фута (1524 мм) дължина и 18 инча (457 мм) ширина. Фосфор или сяра – не повече от 0,05 процента.
(27)РЕЛСИ, СТОМАНА № 1Стандартни релси, оригинално тегло 50 фунта на ярд или по-тежки, дълги 10 фута (3048 мм) и повече. Подходящи за превалцуване на пръти и форми. Без огънати и усукани релси, превключватели и предпазни релси или релси с разделени глави и счупени фланци. Може да се включат непрекъснати заварени релси, при условие че всички заварени шевове са най-много на 9 инча (229 мм) от края на парчето релса.

Номенклатура за отпадъци от цветни метали мед / месинг и бронз / алуминий / никел / олово / цинк

HаименованиеOписание
БАРЛИ – № 1 МЕДНА ЖИЦАСъстои се от медна жица № 1 – оголена, без покритие, нелегирана медна жица, позната като „свежа медна жица“. Калибърът на жицата се договаря между купувача и продавача. Малахитовата медна жица и хидравлично пресованият материал са предмет на споразумение между купувача и продавача.
БЕРИ – № 1 МЕДНА ЖИЦАСъстои се от чиста, некалайдисана, без покритие, нелегирана медна жица и проводник, без чуплива обгоряла жица. Калибърът на жицата се договаря между купувача и продавача. Без медни тръби. Хидравлично брикетираната мед е предмет на споразумение.
БЪРЧ – № 2 МЕДНА ЖИЦАСъстои се от разнородни нелегирани медни жици с номинално съдържание на мед 96% (минимум 94%), определeно чрез електролитен анализ. Да не съдържа: калайдисана или припоена медна жица или медна жица с прекомерно оловно покритие; месингова и бронзова жица; прекомерно съдържание на смазка, желязо и неметали; медна жица от горене; изолация; нишковидна медна тел; чуплива обгоряла тел; и да няма пепел. Хидравлично брикетираната мед е предмет на споразумение.
КЕНДИ – № 1 ТЕЖКИ МЕДНИ ПАРЧЕТА И ТРЪБИСъстои се от чисти, нелегирани и без покритие медни изрезки, обрезки, събирателни шини, колекторни сегменти и чисти медни тръби. Хидравлично брикетираната мед е предмет на споразумение.
БЕРИ/КЕНДИ КЕНДИ/БЕРИ Комбинация от медна жица и тежка мед съгласно определенията за БЕРИ и КЕНДИ (виж по-горе).
КЛИФ – № 2 МЕДНИ ПАРЧЕТА И ТРЪБИСъстои се от разнообразен нелегиран меден скрап с номинално съдържание на мед 96% (минимум 94%), определeно чрез електролитен анализ. Да не съдържа: калайдисани и припоени медни отпадъци с прекомерно оловно покритие; месингови и бронзови изрезки; прекомерно съдържание на смазка, желязо и неметали; медни тръби с други освен медни връзки или с утайка; медна жица от горене; изолация; нишковидна тел; чуплива обгорена жица; и да няма пепел. Хидравлично брикетираната мед е предмет на споразумение.
БЪРЧ/КЛИФКомбинация от медна жица № 2 и мед съгласно определенията за БЪРЧ и КЛИФ (виж по-горе).
HаименованиеOписание
ХАНИ – СКРАП ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГСъстои се от смесени твърди частици от жълт месинг, включително месингови отливки, валцуван месинг, месингови пръти, тръби и разнороден жълт месинг, включително месинг с покритие. Да няма манганово-бронзови, алуминиево-бронзови, неспоени радиатори или части от радиатори, желязо и прекалено замърсени и корозирали материали. Освен това не трябва да има каквито и да било боеприпаси, включително, но не само, гилзи.
ЛЕЙС – МЕСИНГОВИ ГИЛЗИ БЕЗ КАПСУЛИСъстои се от чисти, изстреляни месингови гилзи 70/30 без възпламенителни капсули и други чужди материали. За да бъде изнесен материал от САЩ, всички гилзи трябва да бъдат обработени така, че да се предотврати повторна употреба и презареждане.
МЕЛЪН – МЕСИНГОВИ ТРЪБИСъстои се от месингови тръби без покритие и споени материали или тръби с лети месингови връзки. Трябва да бъдат здрави, почистени, без утайки и кондензаторни тръби.
НОМАД – СТРУЖКИ ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГСъстои се от стружки от жълт месинг, без алуминий, манган и комбинирани стружки; да не съдържа над 3% свободно желязо, омасляване или друга влага; без ситни частици и бабити. За да се избегнат спорове, да се продава въз основа на проба или анализ.
ОУШЪН – СМЕСЕНИ АВТОМОБИЛНИ РАДИАТОРИ, НЕСПОЕНИСъстои се от смесени автомобилни радиатори, без алуминиеви радиатори и радиатори с железни ребра. За наличие на желязо се прави отбив при всички радиатори. Спецификацията за тонаж трябва да покрива брутното тегло на радиаторите, освен ако не е посочено друго.
ПЕЙЛС – МЕСИНГОВИ ТРЪБИ ЗА КОНДЕНЗАТОРИ (ТОПЛООБМЕННИЦИ)Състои се от чисти кондензаторни тръби, със или без покритие, без прекалено корозирал материал съгласно взаимно договореното. По взаимно съгласие между купувача и продавача материалът може да бъде под формата на цели снопове, включително железни и/или месингови глави, както и железни и/или месингови прегради.
ПАРЧ – ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ ОТ МАНГАНОВ БРОНЗТрябва да съдържа не по-малко от 55% мед, не повече от 1% олово и да няма алуминиев бронз и силициев бронз.
ЕЛАНД ВИСОКО КАЧЕСТВО – НИСКООЛОВНИ БРОНЗОВИ/МЕСИНГОВИ ТВЪРДИ ЧАСТИЦИПрепоръчително е тези материали да се продават въз основа на анализ.
ЕЛИАС ВИСОКО КАЧЕСТВО – БРОНЗОВИ ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ И СОНДАЖНИ СТРУЖКИПрепоръчително е тези материали да се продават въз основа на проба или анализ.
HаименованиеOписание
ТАБЛЕТ – ЧИСТИ АЛУМИНИЕВИ ЛИТОГРАФСКИ ЛИСТОВЕСъстои се от сплави от серия 1000 и/или 3000. Да не съдържа хартия, пластмаса, прекалено омастилени листове и всякакви други замърсители. Минимален размер: 3 инча (8 см) във всички посоки.
ТАБЛОИД – НОВИ, ЧИСТИ АЛУМИНИЕВИ ЛИТОГРАФСКИ ЛИСТАСъстои се от сплави от серия 1000 и/или 3000, без покритие, без боя, без хартия, пластмаса, мастило и всякакви други замърсители. Минимален размер: 3 инча (8 см) във всички посоки.
ТАБУ – СМЕСЕНИ АЛУМИНИЕВИ ИЗРЕЗКИ И ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ С НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕД Състои се от нов, чист, без покритие и без боя алуминиев скрап с ниско съдържание на мед от две или повече сплави с минимална дебелина 0,015 инча (,38 мм) без серии 2000 и 7000 и без нишковидна тел, телена мрежа, обрезки под 1/2 инча (1,25 см) в диаметър, замърсяване и други неметални детайли. Общо греста и омасляването да не надвишават 1%. Всяко отклонение от тази спецификация следва да бъде договорено между купувача и продавача преди изпращане.
ТЕЙНТ/ТЕЙБОР – ЧИСТА СМЕСЕНА СТАРА АЛУМИНИЕВА СПЛАВ НА ЛИСТОВЕСъстои се от чисти стари алуминиеви листове от две или повече сплави, без фолио, венециански щори, отливки, нишковидна тел, телена мрежа, съдове за храна или напитки, кожуси за радиатори, самолетни листове, капачки за бутилки, пластмаса, замърсявания и други неметални детайли. Общо омасляването и греста да не надвишават 1%. Допускат се до 10% боядисани листове и обшивки.
ТЕЙК – НОВИ АЛУМИНИЕВИ КОНСЕРВНИ КУТИИ – ПРОИЗВОДСТВЕН ОТПАДЪКСъстои се от материал и изрезки от нови алуминиеви консервни кутии с ниско съдържание на мед, чисти, литографирани или не, покрити с прозрачен лак, но без капаци с уплътнители, желязо, нечистотии и друго чуждо замърсяване. Омасляването да не надвишава 1%.
ТАЛК – СКРАП ОТ ИЗПОЛЗВАНИ АЛУМИНИЕВИ КОНСЕРВНИ КУТИИСъстои се от стари алуминиеви консервни кутии за храна и/или напитки. Материалът не трябва да съдържа друг метален скрап, фолио, калаени консервни кутии, пластмасови бутилки, хартия, стъкло и други неметални детайли. Всяко отклонение от тази спецификация следва да бъде договорено между купувача и продавача преди изпращане.
ТАЛКРЕД – СКРАП ОТ НАРЯЗАНИ ИЗПОЛЗВАНИ АЛУМИНИЕВИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ (UBC)Плътността им да е от 12 до 17 фунта на кубичен фут (193 до 273 кг/м3). Материалът трябва да е максимум 5% фин, с по-малко от 4 меша (стандартният размер за мрежа в САЩ) (6,35 мм). Трябва да е магнитно разделен материал, без стомана, олово, капачки за бутилки, пластмасови консервни кутии и други пластмаси, стъкло, дърво, нечистотии, грес, боклук и други чужди вещества. Наличието на свободно олово е основание за отказ. Не се приемат никакви други алуминиеви детайли освен използвани консервни кутии за напитки. Всяко отклонение от тази спецификация следва да бъде договорено между купувача и продавача преди изпращане.
ТАЛДОН – СКРАП ОТ БАЛИРАНИ ИЗПОЛЗВАНИ АЛУМИНИЕВИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ (UBC)Да са с минимална плътност 14 фунта на кубичен фут (225 кг/м3); несплесканите кутии да са с максимална плътност 17 фунта на кубичен фут (273 кг/м3), а сплесканите - 22 фунта на кубичен фут (353 кг/м3). Размер: минимум 30 кубични фута (,85 м3), с размери на балата 24 инча до 40 инча (61 до 132 см) на 30 инча до 52 инча (76 до 132 см) на 40 инча до 84 инча (102 до 213 см). Единственият приемлив начин за привързване е както следва: четири до шест стоманени ленти с дебелина 5/8 инча (1,6 см) x ,020 инча (5 мм) или шест до десет стоманени жици калибър 13 (алуминиеви ленти или телове са приемливи при еквивалентна якост и брой). Използването на плъзгачни дъски и/или поддържащи листи от какъвто и да е материал не е приемливо. Трябва да е магнитно отделен материал без стомана, олово, капачки за бутилки, пластмасови кутии и друга пластмаса, стъкло, дърво, нечистотии, грес, боклук и други чужди вещества. Наличието на олово е основание за отказ. Не се приемат никакви други алуминиеви елементи освен използвани кутии за напитки. Всяко отклонение от тази спецификация следва да бъде договорено между купувача и продавача преди изпращане.
ТАЛДОРК – БРИКЕТИРАН СКРАП ОТ ИЗПОЛЗВАНИ АЛУМИНИЕВИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ (UBC)Плътността на брикета да е минимум 50 фунта на кубичен фут (800 кг/м3). Номиналният размер на брикета да варира от 12 инча до 24 инча (30,5 x 61 см) x 12 инча до 24 инча (30,5 x 61 см) в еднакъв профил с променлива дължина от 8 инча (20,3 см) минимум и 48 инча (122 см) максимум. Брикетите се подреждат на снопове или пакети върху плъзгачни дъски и се подсигуряват с минимум една вертикална лента на ред и минимум една надлъжна лента на хоризонтален пласт. Брикетите да не излизат извън палета. Общата височина на пакета да бъде максимум 48 (122 см). Лентата трябва да бъде от стомана или от материал с еквивалентна якост с ширина най-малко 5/8 инча (1,6 см) и дебелина ,020 инча (5 мм). Теглото на всеки пакет да не надвишава 4000 фунта (1,814 mt). Материалът трябва да бъде магнитно разделен от стомана, пластмаса, стъкло, мръсотия и всякакви други чужди вещества. Не се приемат никакви други алуминиеви детайли освен тези от UBC. Наличието на свободно олово е основание за отказ. Елементи, които не се съдържат в спецификацията, в това число влага, както и всяко друго отклонение от спецификацията следва да бъде договорено между купувача и продавача преди изпращане.
ТЕЙЛ – БОЯДИСАНИ ОБШИВКИСъстои се от чист скрап от алуминиеви обшивки с ниско съдържание на мед, боядисани от едната или от двете страни, без пластмасово покритие, желязо, мръсотия, корозия, влакна, пяна, фибростъкло или други неметални елементи.
ТОЛК – АЛУМИНИЕВО-МЕДНИ РАДИАТОРИСъстои се от чисти алуминиево-медни радиатори и/или алуминиеви ребра върху медни тръби, без месингови тръби, желязо и други чужди замърсявания.
ТАЛИ – ВСЯКАКВИ АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ ОТ АВТОМОБИЛИСъстои се от чисти алуминиеви радиатори и/или кондензатори. Не трябва да има други видове радиатори. Всички замърсители, включително желязо, пластмаса и пяна, не трябва да надвишават 1% от теглото. Всякo отклонениe от тази спецификация, включително окисление и съдържание на алуминий, подлежи на споразумение между купувача и продавача.
ТАЛЪН – НОВИ ЖИЦИ И ПРОВОДНИЦИ ОТ ЧИСТ АЛУМИНИЙСъстои се от нови, чисти, нелегирани алуминиеви жици и проводници, без нишковидна тел, кабели с желязно жило, мрежи, желязо, изолация и други неметални елементи.
ТАН – НОВИ ЖИЦИ И ПРОВОДНИЦИ ОТ СМЕСЕН АЛУМИНИЙСъстои се от нови, чисти, нелегирани алуминиеви жици и проводници, които може да съдържат до 10% жици и проводници от серия 6000, без нишковидна тел, мрежи, желязо, изолация и други неметални елементи.
ТАРИ А – ЧИСТИ АЛУМИНИЕВИ БУТАЛАСъстои се от чисти алуминиеви бутала, без подпори, втулки, валове, железни пръстени и неметални елементи. Омасляването и греста да не надвишават 2%.
ТАСЕЛ – СТАРИ ЖИЦИ И ПРОВОДНИЦИ ОТ СМЕСЕН АЛУМИНИЙСъстои се от стари, нелегирани алуминиеви жици и проводници, които може да съдържат до 10% жици и проводници от серия 6000 с не повече от 1% свободен окис или нечистотии, без нишковидна тел, мрежи, желязо, изолация и други неметални елементи.
ТЕЙСТ – СТАРИ ЖИЦИ И ПРОВОДНИЦИ ОТ ЧИСТ АЛУМИНИЙСъстои се от стари нелегирани алуминиеви жици и проводници, съдържащи не повече от 1% свободен окис или нечистотии, без нишковидна тел, мрежи, желязо, изолация и други неметални елементи.
ТАТА – НОВИ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ – ПРОИЗВОДСТВЕН ОТПАДЪКСъстои се от една сплав (обикновено 6063). Материалът може да съдържа „краища“ от процеса на екструзия, но не трябва да има чуждо замърсяване. Приема се анодизиран материал. Боядисан материал или сплави, различни от 6063, подлежат на споразумение между купувача и продавача.
ТУТУ – СТАРИ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ Състои се от стар екструдиран алуминий от една сплав, обикновено сплав 6063, 6061 или 7075. Материалът не трябва да съдържа желязо, термомост, стърготини, цинкови ъгли, мръсотия, хартия, картон и други чужди замърсявания. Количественото съдържание на боя или други сплави подлежи на споразумение между купувача и продавача.
ТИЙНС – РАЗДЕЛЕНИ АЛУМИНИЕВИ СОНДАЖНИ СТРУЖКИ И СТРУЖКИСъстои се от алуминиеви сондажни стружки и стружки от една определена сплав. Материалът да е без окисление, мръсотия, свободно желязо, неръждаема стомана, магнезий, омасляване, запалими течности, влага и други неметални елементи. Ситността не трябва да е над 3% през сито с размер 20 меша (стандарт за САЩ).
ТЕЛИК – СМЕСЕНИ АЛУМИНИЕВИ СОНДАЖНИ СТРУЖКИ И СТРУЖКИСъстои се от чисти некорозирали алуминиеви сондажни стружки и стружки от две или повече сплави и подлежи на отбив за ситност над 3% през сито с размер 20 меша, както и за нечистотии, свободно желязо, омасляване, влага и всякакви други неметални елементи. Материал, съдържащ желязо над 10% и/или свободен магнезий, неръждаема стомана, силно запалими съединения не се счита за годна доставка. С цел избягване на спорове, материалът трябва да се продава въз основа на определено максимално съдържание на цинк, калай и магнезий.
ТЕНС – СМЕСЕНИ АЛУМИНИЕВИ ОТЛИВКИСъстои се от чисти алуминиеви отливки, които може да съдържат отливки за автомобили и самолети, но без заготовки и без желязо, месинг, нечистотии и други неметални елементи. Омасляването и греста общо да не са повече от 2%. Следва да се продава въз основа на рандеман или по специална договореност с купувача.
ТРЕД – РАЗДЕЛЕНИ НОВИ АЛУМИНИЕВИ ОТЛИВКИ, ИЗКОВКИ И ЕКСТРУЗИИСъстои се от нови, чисти, без покритие алуминиеви отливки, изковки и екструзии само от една определена сплав; да не съдържа изрезки, неръждаема стомана, цинк, желязо, мръсотия, омасляване, грес и други неметални елементи.
ТРОМА – АЛУМИНИЕВИ АВТОМОБИЛНИ И КАМИОННИ ДЖАНТИСъстои се от чисти, единични, без покритие алуминиеви джанти от една определена сплав, без всякакви вложки, стомана, тежести за колела, клапани, гуми, грес, омасляване и други неметални елементи. Всяко отклонение от тази спецификация следва да бъде договорено между купувача и продавача преди изпращане.
ЗОРБА – НАРЯЗАН СКРАП ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ – ПРЕДИМНО АЛУМИНИЙСъстои се от комбинация от цветни метали: алуминий, мед, олово, магнезий, неръждаема стомана, никел, калай и цинк в свободно състояние или легирана (твърда) форма. Процентното съдържание на всеки от изброените метали в концентрата от цветни метали е предмет на споразумение между купувача и продавача. Материал, генериран от вихров ток, разделяне на въздуха, флотация, пресяване, други техники за разделяне или комбинация от тях. Трябва да е преминал през един или повече магнита за намаляване или премахване на свободното желязо и/или на големи железни примеси. Да не съдържа радиоактивен материал, сгурия или пепел. Материалът, който ще бъде закупен/продаден съгласно тази спецификация, ще бъде идентифициран като „Zorba“ с число, указващо приблизителното процентно съдържание на цветни метали в него (например „Zorba 90“ означава, че материалът съдържа приблизително 90% цветни метали). Може също да бъде пресят, за да бъде възможно описание според определени групи размери.
HаименованиеOписание
СЕЙВС – СКРАП ОТ СТАРИ ЦИНКОВИ МАТРИЧНИ ОТЛИВКИСъстои се от различни стари матрични отливки на цинкова основа, със или без желязо и други чужди добавки. Да е без сондажни стружки, стружки, парчета и големи късове сгурия, претопени парчета и пепел. Всички неразтопяеми парчета, замърсяване, чужди добавки и летливи вещества (като гума, корк, пластмаса, грес и др.) се приспадат. Материал, съдържащ над 30% желязо, не се счита за годна доставка.
СКАБС – СКРАП ОТ НОВИ ЦИНКОВИ МАТРИЧНИ ОТЛИВКИСъстои се от нови или неизползвани чисти матрични отливки на цинкова основа. Отливките трябва да бъдат без покритие, боя и корозия.
СКУТ – ОТЛЯТИ ЦИНКОВИ АВТОМОБИЛНИ РЕШЕТКИСъстои се от чисти, стари или употребявани отлети под налягане автомобилни решетки на цинкова основа, без припои. Всички чужди включвания и външни материали се приспадат.
СКОУП – СКРАП ОТ НОВИ ЦИНКОВИ МАТРИЧНИ ОТЛИВКИ С ПОКРИТИЕСъстои се от нови или неизползвани чисти цинкови матрични отливки с покритие, без корозия.
СКОР – СТАР ЦИНКОВ СКРАПСъстои се от чист сух скрап от цинк, като листове, капаци от буркани, чисти нелегирани отливки и антикорозионни плочи. Сондажни стружки и стружки не се приемат. Материалът да не е прекалено корозирал или окислен. Всички чужди добавки и външни материали се приспадат.
HаименованиеOписание
РАКС – СКРАП ОТ МЕКО ОЛОВОСъстои се от чист, мек оловен скрап, без всякакви чужди материали, като сгурия, пластини за батерии, кабели с оловно покритие, твърдо олово, разглобяеми тръби, фолио, печатарски метали, алуминий, цинк, желязо и месингови фитинги, замърсено химическо олово. Да е без радиоактивни материали. Преди покупко-продажба заедно с купувача трябва да се направи преглед на спецификациите за опаковане и на регулаторните изисквания за транспортиране.
РЕЙДИО – СМЕСЕН СКРАП ОТ ТВЪРДО/МЕКО ОЛОВОСъстои се чисти оловни твърди частици и сачми без примеси от чужди материали, като сгурия, олово за батерии, кабели с оловно покритие, разглобяеми тръби, печатарски метали, алуминий, цинк, желязо и месингови фитинги, замърсено химическо олово. Да е без радиоактивни материали. Преди покупко-продажба заедно с купувача трябва да се направи преглед на спецификациите за опаковане и на регулаторните изисквания за транспортиране.
РИНК – СКРАП ОТ ЦЕЛИ ОЛОВНИ БАТЕРИИ СЪС ЗАПАЗЕНА ЦЯЛОСТ НА КУТИИТЕСъстои се от батерии тип SLI (стартерни), автомобилни, за камиони, за 8-D и рекламни колички за голф, както и за плавателни съдове. Кутиите трябва да бъдат от пластмаса или каучук и с ненарушена цялост. Неоловни батерии (т.е. никел-кадмиеви, никел-железни, въглеродни и др.) не са допустими. Други видове батерии, например самолетни (алуминиеви) със силициев гел, от косачки и др., с нарушена цялост, напукани или счупени или такива без капачки и течно съдържание или всякакви други отклонения от спецификацията са предмет на отделна договореност. Преди покупко-продажба заедно с купувача трябва да се направи преглед на спецификациите за опаковане и на регулаторните изисквания за транспортиране.
РОНО – СКРАП ОТ ЦЕЛИ ИНДУСТРИАЛНИ ОЛОВНИ КЛЕТКИСъстои се от пластини, изцяло обхванати от пластмасов корпус. Клетки с нарушена цялост, напукани или счупени, клетки без капачки и без течно съдържание или всякакви други отклонения от спецификацията са предмет на отделна договореност. Преди покупко-продажба заедно с купувача трябва да се направи преглед на спецификациите за опаковане и на регулаторните изисквания за транспортиране.
РОПЪР – СКРАП ОТ ЦЕЛИ ИНДУСТРИАЛНИ ОЛОВНИ БАТЕРИИ СЪС ЗАПАЗЕНА ЦЯЛОСТ НА КУТИИТЕСъстои се от батерии за автобуси, дизелови превозни средства, локомотиви, телефони и/или батерии със стоманен корпус. Батериите за подводници подлежат на договаряне. Батерии с нарушена цялост, напукани, счупени, без капачки и течно съдържание или всякакви други отклонения от спецификацията са предмет на отделна договореност. Преди покупко-продажба заедно с купувача трябва да се направи преглед на спецификациите за опаковане и на регулаторните изисквания за транспортиране.
РОУПС – ОЛОВНИ ТЕЖЕСТИ ЗА КОЛЕЛАСъстои се от оловни тежести за колела със или без железни клипсове. Да не включва скрап олово, шпилки или фланци, освен ако не е изрично договорено. Да не съдържа чужд материал. Окончателните спецификации на материала се договарят между купувача и продавача.
HаименованиеOписание
АРОМА – СКРАП ОТ НОВ НИКЕЛСъстои се от чисти, нови листи, пластини, пръти, тръби и други твърди частици от ковък никел. Никел: минимум 99%; кобалт: максимум 0,25%; мед: максимум 0,50%. Без отливки, както и всякакви други чужди добавки или замърсяване.
БЪРЛИ – СКРАП ОТ СТАР НИКЕЛСъстои се от стари и/или нови листи, пластини, пръти, тръби и други твърди частици никелов скрап. Материалът трябва да съдържа минимум 98% никел и максимум 0,50% мед. Без отливки, припоени, споени с твърд или мек припой или боядисани материали, отливки, друго метално покритие, чужди добавки или друго замърсяване.

Номенклатура за отпадъци от неръждаема стомана

HаименованиеOписание
ПЕКОУ – СКРАП ОТ ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, СЕРИЯ 200Състои се от всички видове чисти твърди отпадъци от неръждаема стомана от серия AISI, които съдържат максимум 0,5% мед, без чужди примеси и други замърсявания.
САБОТ – СКРАП ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНАСъстои се от чисти скоби от неръждаема стомана тип 18-8 и твърди частици, съдържащи минимум 7% никел, 16% хром и максимум 0,50% молибден, 0,50% мед, 0,045% фосфор и 0,03% сяра и без вредни замърсители. Подробности относно физическото описание, класификацията, допълнителния анализ и обработката са предмет на договаряне между купувача и продавача.
УЛТРА – СТРУЖКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНАСъстои се от чисти стружки от неръждаема стомана тип 18-8, съдържащи минимум 7% никел и 16% хром, и не трябва да съдържа цветни метали, неметали, прекомерно желязо, масло и други замърсители. Подробностите относно физическото описание, анализа и опаковането трябва да бъдат договорени между купувача и продавача.