Дейност С ОТПАДЪЦИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Stainless steel waste

Дейност с отпадъци от неръждаема стомана

Норд холдинг извършва дейност с отпадъци от неръждаема стомана съгласно нормите на
Закона за управление на отпадъците.

Отпадъците от неръждаема стомана (неръждавейка) представляват хром-никелови парчета, детайли,
стружки и др. с различно съдържание на никел.

В номенклатурата на Норд холдинг те се подразделят на 5 вида:

Видове отпадъци от неръждаема стомана

 • НЕРЪЖДАВЕЙКА С 8%
  минимално съдържание на никел (Ni)
 • НЕРЪЖДАВЕЙКА С 9%
  минимално съдържание на никел (Ni)
 • НЕРЪЖДАВЕЙКА С 10%
  минимално съдържание на никел (Ni)
 • НЕРЪЖДАВЕЙКА ОТ ШРЕДЕРНИ ИНСТАЛАЦИИ,
  отделена при шредиране на стари автомобили
 • НЕРЪЖДАВЕЙКА – СТРУЖКИ

Неръждаемата стомана се категоризира като черен метал, но не се привлича от магнит.
Представлява стоманена сплав със съдържание на хром и никел в различни съотношения.

Отпадъците от неръждаема стомана се приемат без наличие на други метали, примеси, замърсявания,
а стружките и шредерният материал – без прекомерна влага и омасляване.

При приемането на отпадъците от неръждаема стомана същите се проверяват за наличие на радиоактивност
и се категоризират съгласно номенклатурата на Норд холдинг на база произход и съдържание на никел.

Съдържанието на никел се определя с помощта на уред за химически анализ.

След приемане отпадъците от неръждаема стомана се сортират, нарязват се в определени размери,
при необходимост се балират и се предават на рециклиращи съоръжения.

Процес на рециклиране

На теория отпадъците от неръждаема стомана се рециклират на 100%. Съдържащите се в състава им хром,
никел и молибден са изключително ценни суровини с висока стойност.

Отпадъците от неръждаема стомана се рециклират, като се влагат в производството на нова неръждаема стомана.

 • ШРЕДИРАНЕ
  Шредиране на отпадъците от неръждаема стомана.
 • ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ
  Химически анализ на шредираната фракция и разделяне по вид.
 • ТОПЕНЕ
  Отпадъците от неръждаема стомана и суровините се стопяват заедно в електродъгова пещ.
 • АНАЛИЗ И КОРЕКЦИИ
  Стопеният материал се анализира и се правят корекции в химичния състав според спецификациите на продукта.
 • ЗАГОТОВКИ
  Стопеният материал се отлива в заготовки.
 • КРАЙНИ ПРОДУКТИ
  От заготовките се произвеждат плочи, листа, пръти, жица и други.

В производството на неръждаема
стомана се влагат около:

неръждаема стомана какво се влага в производството
неръждаема стомана суровини необходими за производство

Ползи

Употреба на неръждаемата стомана

Неръждаемата стомана е силно устойчива на корозия и същевременно има здравината на стоманата.
Това я прави предпочитан материал за производство на домакински и промишлени уреди и детайли с много дълъг живот.
Неръждаемата стомана се използва за:

Дейност С ОТПАДЪЦИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА домакински съдове

ДОМАКИНСКИ СЪДОВЕ И ПРИБОРИ

Дейност С ОТПАДЪЦИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА кухненско обзавеждане

КУХНЕНСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ

Дейност С ОТПАДЪЦИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА хирургична апаратура

Хирургична апаратура

Дейност С ОТПАДЪЦИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА строителство

КОНСТРУКТИВЕН МАТЕРИАЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Дейност С ОТПАДЪЦИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА индустриално оборудване

ИНДУСТРИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Дейност С ОТПАДЪЦИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА резервоари за съхранение

РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
НА ВОДА, ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ