Цени за дейности на Норд холдинг Nord Holding Prices

Цени за дейности на Норд холдинг

Всички посочени цени важат за доставка до централна база СОФИЯ
на адрес: район „Сердика“, бул. „Илиянци“ N6, Военна Рампа

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ

Граждани Дружества
Код Вид До 500 кг Над 500 кг Над 20 тона
Лв./тон Лв./тон Лв./тон
921 Стоманен скрап дебел - над 4 мм 375 385 по договаряне
923 Стоманен скрап дебел - над 10 мм 385 395 по договаряне
930 Чугун 315 325 по договаряне
926 Стоманен скрап дебел, извън размер 315 325 по договаряне
920 Стоманен скрап тънък - под 3 мм 210 220 по договаряне
940 Стружки 130 140 по договаряне
       

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Граждани Дружества
Код Вид До 100 кг (лв./кг) Над 100 кг (лв./кг) Доставено в централна база, на тон
100 Свежа мед -- --  $ 7,600.00
120 Мед – дебела -- --  $ 7,480.00
121 Мед дебела- кадмирано, парчета  $ 7,300.00
130 Мед – тънка, проводник -- --  $ 6,890.00
140 Мед сборна – тънка, лак, съдове, кадмирана 11.00 11.23  $ 6,890.00
190 Медни стружки 11.02 11.25  $ 6,900.00
191 Мед – коса 10.62 10.85  $ 6,650.00
210 Месинг 7.61 7.77  $ 4,760.00
220 Месинг – никелиран 6.76 6.92  $ 4,720.00
240 Бронз 7.79 7.96  $ 4,880.00
290 Месингови стружки 6.79 6.93  $ 4,250.00
291 Бронзови стружки 6.63 6.77  $ 4,150.00
300 ЦАМ 1.58 1.61  $ 1,100.00
301 Цинк 2.04 2.09  $ 1,420.00
302 Цинк ламарина 2.04 2.09  $ 1,420.00
400 Авторадиатори 6.44 6.59  $ 4,500.00
401 Части от авторадиатори – месингови 2.15 2.20  $ 1,500.00
500 Алуминиев проводник 3.28 3.35  $ 2,050.00
503 Алуминиева тоководяща шина 2.95 3.02  $ 1,850.00
510 Алуминий – мек, без боя 2.53 2.58  $ 1,580.00
5101 Алуминий – мек, с боя 2.25 2.29  $ 1,400.00
511 Алуминиева дограма и лайсни 2.70 2.76  $ 1,690.00
5111 Алуминиева дограма с пластмаса 2.08 2.13  $ 1,300.00
530 Алуминий – сборен 2.21 2.26  $ 1,380.00
532 Алуминиево-магнезиева сплав (АМГ) 2.08 2.13  $ 1,300.00
533 Алуминиеви радиатори – автомобилни 1.73 1.77  $ 1,080.00
535 Алуминиеви джанти 3.20 3.26  $ 2,000.00
536 Алуминий – твърд, отливки 2.50 2.55  $ 1,560.00
540 Алуминиева офсетова плака 3.04 3.10  $ 1,900.00
570 Алуминиеви кутийки 1.67 1.71  $ 1,100.00
580 Алуминиеви капачки и дезодоранти 1.26 1.28  $ 830.00
581 Алуминиево фолио без боя и пластмаса: 40% от ал. мек 0.76 0.78  $ 470.00
590 Алуминиеви стружки 0.88 0.90  $ 550.00
600 Олово – меко, чисто 2.95 3.01 3,100 лв
605 Олово – кабелно, с асфалт 2.57 2.63 2,700 лв
608 Оловни букви 0.96 0.98 1,010 лв
620 Акумулатори с пластмасова кутия 1.52 1.56 1,780 лв
621 Акумулатори / UPS 1.52 1.56 1,780 лв
630 Акумулаторни решетки 0.28 0.28 170 лв
640 Портативни батерии – NiMH 0.00 0.00 0 лв
641 Портативни батерии – NiCd 0.00 0.00 0 лв
642 Портативни батерии – алкални 0.00 0.00 0 лв
820 Никелови аноди 12.63 12.89  $ 7,910.00
830 Неръждавейка 9%, размери: 50/50/1500 мм; 70/70/90 мм 1.76 1.80  $ 1,100.00
830А Неръждавейка 10% Ni 1.92 1.96  $ 1,200.00
831 Неръждавейка 8% Ni 1.70 1.73  $ 1,060.00
832 Неръждавейка – шредер 0.88 0.90  $ 550.00
890 Неръждавейка – стружки 0.96 0.98  $ 600.00
    0.96 1.27 750

~ Цените, обявени в USD, се изплащат в лева, изчислени на база фиксинга на БНБ в деня на доставката минус 0.01 лв.
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Граждани Дружества
Код Вид До 100 кг (лв./кг) Над 100 кг (лв./кг) Доставено в централна база ($ на тон)
830 Неръждавейка 9%, размери: 50/50/1500 мм; 70/70/90 мм 1.76 1.80 $1,100
830А Неръждавейка 10% Ni 1.92 1.96 $1,200
831 Неръждавейка 8% Ni 1.70 1.73 $1,060
832 Неръждавейка – шредер 0.88 0.90 $550
890 Неръждавейка – стружки 0.96 0.98 $600

~ Цените, обявени в USD, се изплащат в лева, изчислени на база фиксинга на БНБ в деня на доставката минус 0.01 лв.
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.

ЦЕНИ НА негодни за употреба автомобилни акумулатори

Граждани Дружества
Код Вид До 100 кг (лв./кг) Над 100 кг (лв./кг) Доставено в централна база (лв./тон)
620 Автомобилни оловно-кисели акумулатори с пластмасова кутия 1.52 1.56 1,780 лв.

~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.

ЦЕНИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)

Код Вид Лв./бр.
901 Излезли от употреба моторни превозни средства от 300 до 1 300*

~ Цената важи за град София.

ЦЕНИ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Код Наименование ЛВ./ТОН
1 Отработени масла, доставени в наша база с транспорт на клиента 150.00

ЦЕНИ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

*Опасните отпадъци се събират срещу заплащане от доставчика. Минимално количество – 100 кг.

Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.

Код Наименование Цена за плащане от доставчика (лв./кг)          
16 01 07* Маслени филтри (метални) 1.95          
15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества 2.80          
15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества 2.80          
16 01 13* Спирачни течности 2.80          
16 01 14* Антифризни течности, съдържащи опасни вещества 2.80        
08 01 11* Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители и други опасни вещества 2.80          

ЦЕНИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.

Код Наименование Цена за плащане от доставчика (лв./тон)
1 Негодни за употреба гуми, доставени в наша база с транспорт на клиента 160.00
2 Негодни за употреба гуми, взети от склад на клиента с транспорт на Норд холдинг 195.00

ЦЕНИ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

Код Вид Лв./кг
20 Охладителна техника 0.03
20 Електронно оборудване 0.03
20 Копирна и принтерна техника 0.03
20 Големи домакински уреди 0.03
20 Малки домакински уреди 0.03

ЦЕНИ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПОРТАТИВНИ И ПРОМИШЛЕНИ БАТЕРИИ (НУБА)

Граждани Дружества
Код Вид До 100 кг (лв./кг) Над 100 кг (лв./кг) Доставено в централна база (лв./тон)
620 Оловни акумулатори с пластмасова кутия, промишлени 1.52 1.56 1,780 лв.
621 Оловни акумулатори за UPS-и 1.52 1.56 1,780 лв.
640 Портативни батерии – никел-металхидридни (NiMH) безвъзмездно безвъзмездно безвъзмездно
642 Портативни батерии – алкални, въглеродно-цинкови, въздушно-цинкови безвъзмездно безвъзмездно безвъзмездно

~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОБУВКИ И ТЕКСТИЛ (ООТ)

Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.

Код Вид Цена за плащане от доставчика (лв./тон)
20 01 10 Облекла 300.00
20 01 11 Текстилни материали 300.00

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПВЦ ДОГРАМА

Код Наименование Лв./тон
17 02 03 Изрезки и парчета ПВЦ от производство на дограма 600
20 01 39 Употребявана ПВЦ дограма (прозорци и врати) от домакинството с вградени железни елементи 200

При предаване на отпадъци от физически лица дружеството удържа 10% от стойността на предадения отпадък с цел събиране на данък при източника съгласно чл. 38(10) и чл. 46(1) от ЗДДФЛ.

Ценоразписите са актуални към датата и часа на публикуването им на сайта.

Норд холдинг си запазва правото за корекция в цените към момента на предаване на отпадъците на площадка на дружеството.

За повече информация вижте Условията за ползване на сайта.

Върнете старата си кола при нас

Вземете НАЙ-ДОБРA ЦЕНA ОТ 300 ДО 1300 лв. за брой.
ПЛАЩАНЕ НА МЯСТО!

Обслужваме град София.
При приемане на ИУМПС се издава
и удостоверение за дерегистрация от КАТ.

Обадете ни се

За град София