Цени за дейности на Норд холдинг Nord Holding Prices

Цени за дейности на Норд холдинг

Всички посочени цени важат за доставка до централна база СОФИЯ
на адрес: район „Сердика“, бул. „Илиянци“ N6, Военна Рампа

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ

Граждани Дружества
Код Вид До 500 кг Над 500 кг Над 20 тона
Лв./тон Лв./тон Лв./тон
921 Стоманен скрап дебел - над 4 мм 435 445 по договаряне
923 Стоманен скрап дебел - над 10 мм 445 455 по договаряне
930 Чугун 375 385 по договаряне
926 Стоманен скрап дебел, извън размер 375 385 по договаряне
920 Стоманен скрап тънък - под 3 мм 270 280 по договаряне
940 Стружки 190 200 по договаряне
       

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Граждани Дружества
Код Вид До 100 кг (лв./кг) Над 100 кг (лв./кг) Доставено в централна база, на тон
100 Свежа мед -- --  $ 7,420.00
120 Мед – дебела -- --  $ 7,400.00
130 Мед – тънка, проводник -- --  $ 6,780.00
140 Мед сборна – тънка, лак, съдове, кадмирана 10.70 10.93  $ 6,780.00
190 Медни стружки 10.34 10.55  $ 6,550.00
191 Мед – коса 10.19 10.40  $ 6,450.00
210 Месинг 7.34 7.49  $ 4,650.00
220 Месинг – никелиран 6.51 6.66  $ 4,600.00
240 Бронз 7.37 7.53  $ 4,670.00
290 Месингови стружки 6.63 6.77  $ 4,200.00
291 Бронзови стружки 6.55 6.69  $ 4,150.00
300 ЦАМ 1.56 1.60  $ 1,100.00
301 Цинк 2.02 2.06  $ 1,420.00
302 Цинк ламарина 2.02 2.06  $ 1,420.00
400 Авторадиатори 5.87 6.01  $ 4,150.00
401 Части от авторадиатори – месингови 2.12 2.17  $ 1,500.00
500 Алуминиев проводник 3.00 3.06  $ 1,900.00
503 Алуминиева тоководяща шина 2.85 2.91  $ 1,800.00
510 Алуминий – мек, без боя 2.45 2.50  $ 1,550.00
5101 Алуминий – мек, с боя 2.37 2.42  $ 1,500.00
511 Алуминиева дограма и лайсни 2.74 2.79  $ 1,730.00
5111 Алуминиева дограма с пластмаса 1.90 1.94  $ 1,200.00
530 Алуминий – сборен 2.20 2.25  $ 1,390.00
532 Алуминиево-магнезиева сплав (АМГ) 2.06 2.10  $ 1,300.00
533 Алуминиеви радиатори – автомобилни 1.93 1.97  $ 1,220.00
535 Алуминиеви джанти 3.40 3.47  $ 2,150.00
536 Алуминий – твърд, отливки 2.53 2.58  $ 1,600.00
540 Алуминиева офсетова плака 2.77 2.83  $ 1,750.00
570 Алуминиеви кутийки 1.57 1.61  $ 1,050.00
580 Алуминиеви капачки и дезодоранти 1.35 1.38  $ 900.00
581 Алуминиево фолио без боя и пластмаса: 40% от ал. мек 0.87 0.89  $ 550.00
590 Алуминиеви стружки 0.87 0.89  $ 550.00
600 Олово – меко, чисто 2.85 2.91 3,000 лв
605 Олово – кабелно, с асфалт 2.67 2.72 2,800 лв
608 Оловни букви 0.96 0.98 1,010 лв
620 Акумулатори с пластмасова кутия 1.42 1.45 1,660 лв
621 Акумулатори / UPS 1.42 1.45 1,660 лв
630 Акумулаторни решетки 0.27 0.28 170 лв
640 Портативни батерии – NiMH 0.00 0.00 0 лв
641 Портативни батерии – NiCd 0.00 0.00 0 лв
642 Портативни батерии – алкални 0.00 0.00 0 лв
820 Никелови аноди 12.48 12.74  $ 7,910.00
830 Неръждавейка 9%, размери: 50/50/1500 мм; 70/70/90 мм 1.74 1.78  $ 1,100.00
830А Неръждавейка 10% Ni 1.90 1.94  $ 1,200.00
831 Неръждавейка 8% Ni 1.68 1.71  $ 1,060.00
832 Неръждавейка – шредер 0.87 0.89  $ 550.00
890 Неръждавейка – стружки 1.19 1.22  $ 750.00
    1.25 1.27 800

~ Цените, обявени в USD, се изплащат в лева, изчислени на база фиксинга на БНБ в деня на доставката минус 0.01 лв.
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Граждани Дружества
Код Вид До 100 кг (лв./кг) Над 100 кг (лв./кг) Доставено в централна база ($ на тон)
830 Неръждавейка 9%, размери: 50/50/1500 мм; 70/70/90 мм 1.74 1.78 $1,100
830А Неръждавейка 10% Ni 1.90 1.94 $1,200
831 Неръждавейка 8% Ni 1.68 1.71 $1,060
832 Неръждавейка – шредер 0.87 0.89 $550
890 Неръждавейка – стружки 1.19 1.22 $750

~ Цените, обявени в USD, се изплащат в лева, изчислени на база фиксинга на БНБ в деня на доставката минус 0.01 лв.
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.

ЦЕНИ НА негодни за употреба автомобилни акумулатори

Граждани Дружества
Код Вид До 100 кг (лв./кг) Над 100 кг (лв./кг) Доставено в централна база (лв./тон)
620 Автомобилни оловно-кисели акумулатори с пластмасова кутия 1.42 1.45 1,660 лв.

~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.

ЦЕНИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)

Код Вид Лв./бр.
901 Излезли от употреба моторни превозни средства от 300 до 1 300*

~ Цената важи за град София.

ЦЕНИ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Код Наименование ЛВ./ТОН
1 Отработени масла, доставени в наша база с транспорт на клиента 150.00

ЦЕНИ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

*Опасните отпадъци се събират срещу заплащане от доставчика. Минимално количество – 100 кг.

Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.

Код Наименование Цена за плащане от доставчика (лв./кг)          
16 01 07* Маслени филтри (метални) 2.80          
15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества 2.80          
15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества 2.80          
16 01 13* Спирачни течности 2.80          
16 01 14* Антифризни течности, съдържащи опасни вещества 2.80        
08 01 11* Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители и други опасни вещества 2.80          

ЦЕНИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.

Код Наименование Цена за плащане от доставчика (лв./тон)
1 Негодни за употреба гуми, доставени в наша база с транспорт на клиента 160.00
2 Негодни за употреба гуми, взети от склад на клиента с транспорт на Норд холдинг 195.00

ЦЕНИ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

Код Вид Лв./кг
20 Охладителна техника 0.03
20 Електронно оборудване 0.03
20 Копирна и принтерна техника 0.03
20 Големи домакински уреди 0.03
20 Малки домакински уреди 0.03

ЦЕНИ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПОРТАТИВНИ И ПРОМИШЛЕНИ БАТЕРИИ (НУБА)

Граждани Дружества
Код Вид До 100 кг (лв./кг) Над 100 кг (лв./кг) Доставено в централна база (лв./тон)
620 Оловни акумулатори с пластмасова кутия, промишлени не се приемат не се приемат 1,725 лв.
621 Оловни акумулатори за UPS-и 1.42 1.45 1,660 лв.
640 Портативни батерии – никел-металхидридни (NiMH) безвъзмездно безвъзмездно безвъзмездно
642 Портативни батерии – алкални, въглеродно-цинкови, въздушно-цинкови безвъзмездно безвъзмездно безвъзмездно

~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОБУВКИ И ТЕКСТИЛ (ООТ)

Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.

Код Вид Цена за плащане от доставчика (лв./тон)
20 01 10 Облекла 300.00
20 01 11 Текстилни материали 300.00

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПВЦ ДОГРАМА

Код Наименование Лв./тон
17 02 03 Изрезки и парчета ПВЦ от производство на дограма 600
20 01 39 Употребявана ПВЦ дограма (прозорци и врати) от домакинството с вградени железни елементи 200

При предаване на отпадъци от физически лица дружеството удържа 10% от стойността на предадения отпадък с цел събиране на данък при източника съгласно чл. 38(10) и чл. 46(1) от ЗДДФЛ.

Ценоразписите са актуални към датата и часа на публикуването им на сайта.

Норд холдинг си запазва правото за корекция в цените към момента на предаване на отпадъците на площадка на дружеството.

За повече информация вижте Условията за ползване на сайта.

Върнете старата си кола при нас

Вземете НАЙ-ДОБРA ЦЕНA ОТ 300 ДО 1300 лв. за брой.
ПЛАЩАНЕ НА МЯСТО!

Обслужваме град София.
При приемане на ИУМПС се издава
и удостоверение за дерегистрация от КАТ.

Обадете ни се

За град София