image

Цени за дейности на Норд холдинг

Всички посочени цени важат за доставка до централна база СОФИЯ
на адрес: район „Сердика“, бул. „Илиянци“ N6, Военна Рампа

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ

Граждани Дружества
Код Вид До 500 кг Над 500 кг Над 20 тона
Лв./тон Лв./тон Лв./тон
921 Стоманен скрап дебел - над 4 мм 485 495 по договаряне
923 Стоманен скрап дебел - над 10 мм 495 505 по договаряне
930 Чугун 425 435 по договаряне
926 Стоманен скрап дебел, извън размер 425 435 по договаряне
920 Стоманен скрап тънък - под 3 мм 320 330 по договаряне
940 Стружки 240 250 по договаряне
       

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Граждани Дружества
Код Вид До 100 кг (лв./кг) Над 100 кг (лв./кг) Доставено в централна база, на тон
100 Свежа мед -- -- $8,500
120 Мед – дебела -- -- $8,400
130 Мед – тънка, проводник -- -- $7,780
140 Мед сборна – тънка, лак, съдове, кадмирана 12.13 12.13 $7,780
190 Медни стружки 11.23 11.23 $7,200
191 Мед – коса 10.91 10.91 $7,000
210 Месинг 8.11 8.11 $5,200
220 Месинг – никелиран 7.20 7.20 $5,150
240 Бронз 8.03 8.03 $5,150
290 Месингови стружки 6.79 6.79 $4,350
291 Бронзови стружки 6.24 6.24 $4,000
300 ЦАМ 1.68 1.68 $1,200
301 Цинк 2.17 2.17 $1,550
400 Авторадиатори 6.90 6.90 $4,940
401 Части от авторадиатори – месингови 2.10 2.10 $1,500
500 Алуминиев проводник 3.59 3.59 $2,300
503 Алуминиева тоководяща шина 3.28 3.28 $2,100
510 Алуминий – мек, без боя 2.58 2.58 $1,650
5101 Алуминий – мек, с боя 2.37 2.37 $1,520
511 Алуминиева дограма и лайсни 3.36 3.36 $2,150
5111 Алуминиева дограма с пластмаса 1.92 1.92 $1,230
530 Алуминий – сборен 2.50 2.50 $1,600
532 Алуминиево-магнезиева сплав (АМГ) 2.11 2.11 $1,350
533 Алуминиеви радиатори – автомобилни 1.92 1.92 $1,230
535 Алуминиеви джанти 3.70 3.70 $2,370
536 Алуминий – твърд, отливки 2.70 2.70 $1,730
540 Алуминиева офсетова плака 2.96 2.96 $1,900
570 Алуминиеви кутийки 1.56 1.56 $1,050
580 Алуминиеви капачки и дезодоранти 1.33 1.33 $900
581 Алуминиево фолио без боя и пластмаса: 40% от ал. мек 0.76 0.76 $480
590 Алуминиеви стружки 0.83 0.83 $530
600 Олово – меко, чисто 3.09 3.09 3,250 лв.
605 Олово – кабелно, с асфалт 2.76 2.76 2,900 лв.
608 Оловни букви 0.96 0.96 1,010 лв.
620 Акумулатори с пластмасова кутия 1.42 1.42 1,660 лв.
621 Акумулатори / UPS 1.37 1.37 1,600 лв.
630 Акумулаторни решетки 0.27 0.27 170 лв.
640 Портативни батерии – NiMH 0.00 0.00 0 лв.
641 Портативни батерии – NiCd 0.00 0.00 0 лв.
642 Портативни батерии – алкални 0.00 0.00 0 лв.
820 Никел – горени аноди 12.33 12.33 $7,910
830 Неръждавейка 9%, размери: 50/50/1500 мм; 70/70/90 мм 2.03 2.03 $1,300
830А Неръждавейка 10% Ni 2.19 2.19 $1,400
831 Неръждавейка 8% Ni 2.00 2.00 $1,280
832 Неръждавейка – шредер 0.86 0.86 $550
890 Неръждавейка – стружки 1.44 1.44 $920

~ Цените, обявени в USD, се изплащат в лева, изчислени на база фиксинга на БНБ в деня на доставката минус 0.01 лв.
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Граждани Дружества
Код Вид До 100 кг (лв./кг) Над 100 кг (лв./кг) Доставено в централна база, ($ на тон)
830 Неръждавейка 9%, размери: 50/50/1500 мм; 70/70/90 мм 2.03 2.03 $1,300
830А Неръждавейка 10% Ni 2.19 2.19 $1,400
831 Неръждавейка 8% Ni 2.00 2.00 $1,280
832 Неръждавейка – шредер 0.86 0.86 $550
890 Неръждавейка – стружки 1.44 1.44 $920

~ Цените, обявени в USD, се изплащат в лева, изчислени на база фиксинга на БНБ в деня на доставката минус 0.01 лв.
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.

ЦЕНИ НА негодни за употреба автомобилни акумулатори

Граждани Дружества
Код Вид До 100 кг (лв./кг) Над 100 кг (лв./кг) Доставено в централна база, (лв./тон)
620 Автомобилни оловно-кисели акумулатори с пластмасова кутия 1.42 1.42 1,660 лв.

~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.

ЦЕНИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)

Код Вид Лв./бр.
901 Излезли от употреба моторни превозни средства от 300 до 1 300*

~ Цената важи за град София.

ЦЕНИ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

код наименование лв./тон
1 Отработени масла, доставени в наша база с транспорт на клиента 130.00

ЦЕНИ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

*Опасните отпадъци се събират срещу заплащане от доставчика. Минимално количество – 100 кг.

Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.

Код Наименование Цена за плащане от доставчика (лв./кг)
16 01 07* Маслени филтри (метални) 2.50
15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества 2.50
15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества 2.50
16 01 13* Спирачни течности 2.50
16 01 14* Антифризни течности, съдържащи опасни вещества 2.50
08 01 11* Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители и други опасни вещества 2.50

ЦЕНИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.

Код Наименование Цена за плащане от доставчика
(лв./тон)
1 Негодни за употреба гуми, доставени в наша база с транспорт на клиента 160.00
2 Негодни за употреба гуми, взети от склад на клиента с транспорт на Норд 195.00

ЦЕНИ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

Код Вид Лв./кг
20 Охладителна техника 0.03
20 Електронно оборудване 0.03
20 Копирна и принтерна техника 0.03
20 Големи домакински уреди 0.03
20 Малки домакински уреди 0.03

ЦЕНИ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПОРТАТИВНИ И ПРОМИШЛЕНИ БАТЕРИИ (НУБА)

Граждани Дружества
Код Вид До 100 кг (лв./кг) Над 100 кг (лв./кг) Доставено в централна база, (лв./тон)
620 Оловни акумулатори с пластмасова кутия, промишлени не се приемат не се приемат 1,750 лв.
621 Оловни акумулатори за UPS-и 1.37 1.37 1,600 лв.
640 Портативни батерии – никел-металхидридни (NiMH) безвъзмездно безвъзмездно безвъзмездно
642 Портативни батерии – алкални, въглеродно-цинкови, въздушно-цинкови безвъзмездно безвъзмездно безвъзмездно

~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОБУВКИ И ТЕКСТИЛ (ООТ)

Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.

Код Вид Цена за плащане от доставчика (лв./тон)
20 01 10 Облека 300
20 01 11 Текстилни материали 300

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПВЦ ДОГРАМА

Код Наименование Лв./тон
17 02 03 Изрезки и парчета ПВЦ от производство на дограма 600
20 01 39 Употребявана ПВЦ дограма (прозорци и врати) от домакинството с вградени железни елементи 200

При предаване на отпадъци от физически лица дружеството удържа 10% от стойността на предадения отпадък с цел събиране на данък при източника съгласно чл. 38(10) и чл. 46(1) от ЗДДФЛ.

Ценоразписите са актуални към датата и часа на публикуването им на сайта.

Норд холдинг си запазва правото за корекция в цените към момента на предаване на отпадъците на площадка на дружеството.

За повече информация вижте Условията за ползване на сайта.

Върнете старата си кола при нас

Вземете НАЙ-ДОБРA ЦЕНA ОТ 300 ДО 1300 лв. за брой.
ПЛАЩАНЕ НА МЯСТО!

Обслужваме град София.
При приемане на ИУМПС се издава
и удостоверение за дерегистрация от КАТ.

Обадете ни се

За град София