image

Цени за дейности на Норд холдинг

Всички посочени цени важат за доставка до централна база София
на адрес район Сердика, бул. Илиянци N6, Военна Рампа

Цени на Черни метали

код вид лв./тон/  
 
921 Желязо - дебело над 4 мм 365  
923 Желязо - дебело над 10 мм 375  
930 Чугун 305  
926 Желязо - дебело извън размери 305  
920 Желязо - тънко под 3 мм 200  
922 Желязо - смесено 200
940 Стружки 120  
   
   
   

Цени на Неръждаема стомана

код вид (лв. / кг.)
830 Неръждавейка 9%, размери: 50/ 50/ 1500 мм; 70/70/90мм 1.97
830А Неръждавейка 10%% Ni 2.05
831 Неръждавейка 8% Ni 1.89
832 Неръждавейка шредер 0.90
890 Неръждавейка стружки 1.32

Цени на Цветни метали

код вид (лв. / кг.)
140 Мед сборна - тънка, лак,съдове, кадмирана 11.12
190 Медни стружки 10.63
191 Мед коса 10.14
210 Месинг 7.61
220 Месинг никелиран 6.74
240 Бронз 7.52
290 Месингови стружки 6.38
291 Бронзови стружки 5.89
300 ЦАМ 1.76
301 Цинк 2.27
400 Авторадиатори 6.01
401 Части от авторадиатори-месингови 1.84
500 Алуминиев проводник 3.24
503 Алуминиева тоководяща шина 2.87
510 Алуминий мек без боя 2.59
5101 Алуминий мек с боя 2.43
511 Алуминиева дограма и лайсни 3.19
5111 Алуминиева дограма с пластмаса 1.69
530 Алуминий сборен 2.22
532 Алуминиево магнезиева сплав (АМГ) 1.97
533 Алуминиеви радиатори-автомобилни 1.89
535 Алуминиеви джанти 3.55
536 Алуминий твърд-отливки 2.54
540 Алуминиева офсетова плака 2.98
570 Алуминиеви кутийки 1.51
580 Алуминиеви капачки и дезодоранти 1.40
581 Алуминиево фолио без боя и пластмаса : 40% от Ал. Мек 0.80
590 Алуминиеви стружки 0.87
600 Олово меко чисто 3.00
605 Олово кабелно с асфалт 2.57
608 Оловни букви 0.96
620 Акумулатори с пластмасова кутия 1.46
621 Акумулатори / UPS 1.46
630 Акумулаторни решетки 0.28
640 Портативни Батерии NiMH 0.00
641 Портативни Батерии NiCd 0.00
642 Портативни Батерии алкални 0.00
820 Никел горени аноди 12.93
830 Неръждавейка 9%, размери: 50/ 50/ 1500 мм; 70/70/90мм 1.97
830А Неръждавейка 10%% Ni 2.05
831 Неръждавейка 8% Ni 1.89
832 Неръждавейка шредер 0.90
890 Неръждавейка стружки 1.32
   

* до 100 кг. За по-големи количества се свържете с нас

Цени на Батерии и акумулатори

код вид лв. / кг.
620 Акумулатори с пластмасова кутия 1.46
621 Акумулатори / UPS 1.46
640 Портативни Батерии NiMH безвъзмездно
641 Портативни Батерии NiCd безвъзмездно
642 Портативни Батерии алкални безвъзмездно
   

Цени на Излезли от употреба МПС (ИУМПС)

код вид (лв./бр.)
901 Излезли от употреба моторни превозни средства от 300 до 1 300
Цената важи за град София

Върнете старата си кола при нас

Вземете НАЙ-ДОБРA ЦЕНA ОТ 300 ДО 1300 лв. за брой.
ПЛАЩАНЕ НА МЯСТО!

Обслужваме град София.
При приемане на ИУМПС се издава
и удостоверение за дерегистрация от КАТ.

Обадете ни се

За град София

Цени на ИУЕЕО

код вид лв./кг.
20 Охладителна техника 0.03
20 Електронно оборудване 0.03
20 Копирна и принтерна техника 0.03
20 Големи домакински уреди 0.03
20 Малки домакински уреди 0.03

Цени на Гуми

Код Наименование Лв./тон
1 Негодни за употреба гуми, доставени в наша база с транспорт на клиента 160.00
2 Негодни за употреба гуми, взети от склад на клиента с транспорт на Норд 195.00

* Гумите се приемат срещу заплащане от страна на доставчика.

Цени на Текстил

код вид лв./кг.
20 01 10 Облека безвъзмездно
20 01 11 Текстилни материали безвъзмездно

Цени на Отработени Масла

код наименование лв./тон
1 Отработени масла, доставени в наша база с транспорт на клиента 130.00

Всички посочени цени важат за доставка до централна база София на адрес район Сердика, бул. Илиянци N6, Военна Рампа

Цени на Опасни отпадъци

код наименование лв./кг.
16 01 07* Маслени филтри / метални / 2.50
15 01 10* Опаковки , съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества 2.50
15 02 02* Абсорбенти , филтърни материали , кърпи за изтриване и предпазни облекла , замърсени с опасни вещества 2.50
16 01 13* Спирачни течности 2.50
16 01 14* Антифриз 2.50
08 01 11* Отпадъчни бои и лакове , съдържащи органични разтворители и други опасни вещества 2.50

* Опасните отпадъци се събират срещу заплащане от страна на доставчика, минимално количество 100 кг.

Цени на Други

код вид лв./кг.
4501 PET материал - сборен безвъзмездно
200139 Битова пластмаса безвъзмездно
4000 Хартия 0.04

За запитвания и повече информация се свържете с нас.