Цени за дейности на Норд холдинг Nord Holding Prices

Цени за дейности на Норд холдинг

Всички посочени цени важат за доставка до централна база СОФИЯ
на адрес: район „Сердика“, бул. „Илиянци“ N6, Военна Рампа

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ

Граждани Дружества
Код Вид До 500 кг Над 500 кг Над 20 тона
Лв./тон Лв./тон Лв./тон
921 Стоманен скрап дебел - над 4 мм 480 490 по договаряне
923 Стоманен скрап дебел - над 10 мм 490 500 по договаряне
930 Чугун 450 460 по договаряне
926 Стоманен скрап дебел, извън размер 420 430 по договаряне
920 Стоманен скрап тънък - под 3 мм 340 350 по договаряне
940 Стружки 240 250 по договаряне
       

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Граждани Дружества
Код Вид До 100 кг (лв./кг) Над 100 кг (лв./кг) Доставено в централна база, на тон - по договаряне
100 Свежа мед -- --  
120 Мед – дебела -- --  
121 Мед дебела- кадмирано, парчета  
130 Мед – тънка, проводник -- --  
140 Мед сборна – тънка, лак, съдове, кадмирана 13.07 13.34  
190 Медни стружки 10.74 10.96  
191 Мед – коса 10.58 10.80  
210 Месинг 8.84 9.02  
220 Месинг – никелиран 7.85 8.03  
240 Бронз 9.71 9.91  
290 Месингови стружки 7.42 7.58  
291 Бронзови стружки 6.63 6.77  
300 ЦАМ 1.85 1.89  
301 Цинк 2.12 2.17  
302 Цинк ламарина 1.99 2.03  
400 Авторадиатори 6.93 7.09  
401 Части от авторадиатори – месингови 2.12 2.17  
500 Алуминиев проводник 4.03 4.11  
503 Алуминиева тоководяща шина 3.80 3.88  
510 Алуминий – мек, без боя 3.00 3.06  
5101 Алуминий – мек, с боя 2.53 2.58  
511 Алуминиева дограма и лайсни 3.35 3.42  
5111 Алуминиева дограма с пластмаса 2.30 2.35  
530 Алуминий – сборен 2.56 2.61  
532 Алуминиево-магнезиева сплав (АМГ) 2.45 2.50  
533 Алуминиеви радиатори – автомобилни 2.11 2.15  
535 Алуминиеви джанти 3.76 3.84  
536 Алуминий – твърд, отливки 2.85 2.91  
540 Алуминиева офсетова плака 3.64 3.71  
570 Алуминиеви кутийки 2.10 2.15  
580 Алуминиеви капачки и дезодоранти 1.39 1.42  
581 Алуминиево фолио без боя и пластмаса: 40% от ал. мек 0.75 0.77  
590 Алуминиеви стружки 0.87 0.89  
600 Олово – меко, чисто 3.00 3.06  
605 Олово – кабелно, с асфалт 2.38 2.43  
608 Оловни букви 0.96 0.98  
620 Акумулатори с пластмасова кутия 1.50 1.53  
621 Акумулатори / UPS 1.50 1.53  
630 Акумулаторни решетки 0.72 0.74  
640 Портативни батерии – NiMH 0.00 0.00  
641 Портативни батерии – NiCd 0.00 0.00  
642 Портативни батерии – алкални 0.00 0.00  
820 Никелови аноди 12.48 12.74  
830 Неръждавейка 9%, размери: 50/50/1500 мм; 70/70/90 мм 2.03 2.07  
830А Неръждавейка 10% Ni 2.11 2.15  
831 Неръждавейка 8% Ni 1.96 2.00  
832 Неръждавейка – шредер 0.87 0.89  
890 Неръждавейка – стружки 1.27 1.30  

~ Цените, обявени в USD, се изплащат в лева, изчислени на база фиксинга на БНБ в деня на доставката минус 0.01 лв.
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Граждани
Код Вид До 100 кг (лв./кг) Над 100 кг (лв./кг)
830 Неръждавейка 9%, размери: 50/50/1500 мм; 70/70/90 мм 2.03 2.07
830А Неръждавейка 10% Ni 2.11 2.15
831 Неръждавейка 8% Ni 1.96 2.00
832 Неръждавейка – шредер 0.87 0.89
890 Неръждавейка – стружки 1.27 1.30

~ Цените, обявени в USD, се изплащат в лева, изчислени на база фиксинга на БНБ в деня на доставката минус 0.01 лв.
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.

ЦЕНИ НА негодни за употреба автомобилни акумулатори

Граждани
Код Вид До 100 кг (лв./кг) Над 100 кг (лв./кг)
620 Автомобилни оловно-кисели акумулатори с пластмасова кутия 1.50 1.53

~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.

ЦЕНИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)

Код Вид Лв./бр.
901 Излезли от употреба моторни превозни средства от 300 до 1 300*

~ Цената важи за град София.

ЦЕНИ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Код Наименование ЛВ./ТОН
1 Отработени масла, доставени в наша база с транспорт на клиента 150.00

ЦЕНИ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

*Опасните отпадъци се събират срещу заплащане от доставчика. Минимално количество – 100 кг.

Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.

Код Наименование Цена за плащане от доставчика (лв./кг)          
16 01 07* Маслени филтри (метални) 1.90          
15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества 2.50          
15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества 2.50          
16 01 13* Спирачни течности 2.50          
16 01 14* Антифризни течности, съдържащи опасни вещества 2.50        
08 01 11* Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители и други опасни вещества 2.50          

ЦЕНИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.

Код Наименование Цена за плащане от доставчика (лв./тон)
1 Негодни за употреба гуми, доставени в наша база с транспорт на клиента 160.00
2 Негодни за употреба гуми, взети от склад на клиента с транспорт на Норд холдинг 195.00

ЦЕНИ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

Код Вид Лв./кг
20 Охладителна техника 0.03
20 Електронно оборудване 0.03
20 Копирна и принтерна техника 0.03
20 Големи домакински уреди 0.03
20 Малки домакински уреди 0.03

ЦЕНИ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПОРТАТИВНИ И ПРОМИШЛЕНИ БАТЕРИИ (НУБА)

Граждани
Код Вид До 100 кг (лв./кг) Над 100 кг (лв./кг)
620 Оловни акумулатори с пластмасова кутия, промишлени 1.50 1.53
621 Оловни акумулатори за UPS-и 1.50 1.53
640 Портативни батерии – никел-металхидридни (NiMH) безвъзмездно безвъзмездно
642 Портативни батерии – алкални, въглеродно-цинкови, въздушно-цинкови безвъзмездно безвъзмездно

~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОБУВКИ И ТЕКСТИЛ (ООТ)

Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.

Код Вид Цена за плащане от доставчика (лв./тон)
20 01 10 Облекла 300.00
20 01 11 Текстилни материали 300.00

ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПВЦ ДОГРАМА

Код Наименование Лв./тон
17 02 03 Изрезки и парчета ПВЦ от производство на дограма 600
20 01 39 Употребявана ПВЦ дограма (прозорци и врати) от домакинството с вградени железни елементи 200

При предаване на отпадъци от физически лица дружеството удържа 10% от стойността на предадения отпадък с цел събиране на данък при източника съгласно чл. 38(10) и чл. 46(1) от ЗДДФЛ.

Ценоразписите са актуални към датата и часа на публикуването им на сайта.

Норд холдинг си запазва правото за корекция в цените към момента на предаване на отпадъците на площадка на дружеството.

За повече информация вижте Условията за ползване на сайта.

Върнете старата си кола при нас

Вземете НАЙ-ДОБРA ЦЕНA ОТ 300 ДО 1300 лв. за брой.
ПЛАЩАНЕ НА МЯСТО!

Обслужваме град София.
При приемане на ИУМПС се издава
и удостоверение за дерегистрация от КАТ.

Обадете ни се

За град София