За Норд Холдинг

Вторични суровини и рециклиране за чиста природа

За Норд холдинг

Норд холдинг  е утвърдено име в областта на рециклирането на вторични суровини.

Дружеството е учредено през 1995 г. от Борислав Малинов, мажоритарен акционер и председател на Надзорния съвет.
Норд холдинг се занимава със събиране и рециклиране на вторични суровини, в т.ч. от:

 • Черни метали
  (стомана и чугун)
 • Цветни метали
  (мед, месинг, бронз, алуминий,
  никел, калай, цинк и олово)
 • Неръждаема стомана
 • Автомобилни акумулатори
 • Автомобили, камиони
  и автобуси (ИУМПС)
 • Oтработени масла
 • Oпасни отпадъци
 • Автомобилни гуми
 • Електрическо и електронно
  оборудване (ИУЕЕО)
 • Портативни и промишлени
  батерии (НУБА)
 • Текстил и обувки
 • ПВЦ дограма

Дейността на Норд холдинг е ориентирана към пряко приемане на отпадъци от населението и предприятията с цел последваща преработка, рециклиране и пряка продажба на водещи български преработватели и чуждестранни рециклиращи предприятия.

Компанията е създала най-широката мрежа от площадки със стратегическо местоположение в София и страната и разполага със собствени бази, техника и оборудване за обработка на всички видове отпадъци.

От 2022 г. започва изграждането на собствени рециклиращи производствени мощности за отработени автомобилни масла, гуми, текстил, портативни батерии, алуминий, бронз и чугун.

Продажбите се осъществяват чрез железопътен, автомобилен и морски транспорт, в това число морски контейнери и кораби за насипни товари.

Норд холдинг притежава
Сертификат за управление на качеството
БДС EN ISO 9001:2015.

Мисия, визия и ценности на Норд холдинг

Нашата корпоративна идентичност се гради върху споделени мисия, визия и ценности, които оформят както дългосрочните, така и краткосрочните ни бизнес цели.

Стремим се да интегрираме разбиранията си във всички свои вътрешни процеси, външни партньорства, кампании и инициативи. По този начин изграждаме Норд холдинг като структура, базирана на устойчиви във времето принципи – гръбнакът, който ни държи сигурни и стабилни в нашето развитие.

Нашата мисия

Мисията на Норд холдинг може да бъде систематизирана по следния начин:

 • Да бъдем от полза на всички свои клиенти и бизнес партньори;
 • Да осигуряваме висока добавена стойност на всички свои клиенти и бизнес партньори с услугите и дейностите, които предлагаме;
 • Да интегрираме и прилагаме най-добрите практики за опазване на околната среда.

Норд холдинг се ангажира с въпроса за околната среда
като насърчава, популяризира и улеснява рециклирането на отпадъци и суровини.

Нашата визия

Нашата визия е да предлагаме услуга за събиране и рециклиране на суровини без аналог
по отношение на цена, удобство, коректност и природосъобразност.

Стремим се както да се превърнем в предпочитан бизнес партньор, така и да се грижим
за опазването на околната среда.

Нашите ценности

Ценностите, които изповядваме и които интегрираме в нашите бизнес процеси са както следва:

 • Клиентът е най-важният
  Неговите желания и потребности имат значение много повече, отколкото нашите
 • Отношенията в екипа ни са честни, справедливи, коректни и открити.
  Ценим взаимното уважение и активното сътрудничество както във вътрешното, така и във външното общуване.
 • Клиентът разчита на разбиране, съдействие и подкрепа.
  Екипът ни не пести време и усилия в посока подобряване на клиентското изживяване.
 • Оставаме гъвкави и адаптивни, а промяната не ни плаши.
  Съобразяваме се както с динамиката в нишата, така и с нуждите на пазара и очакванията на клиентите.
 • Грижим се за развитието на своите служители.
  Организираме продължаващи обучения и повишаване на квалификацията, като инвестираме в талантите на екипа си.
 • Обещанията ни са изпълними,
  а целите – реалистични.

  Ценим доверието на своите клиенти и партньори и никога не ги подвеждаме.
 • Интегрираме всички иновации в нишата в работата си.
  Услугите и процесите ни постоянно се обновяват и оптимизират, така че да останат в крак с времето.

Нашите цели

Нашите цели и стъпките към реализацията на нашата визия са както следва:

 • Да бъдем максимално гъвкави и да се адаптираме към нуждите на клиента;
 • Да бъдем в крак с изискванията на пазара, като непрекъснато се развиваме;
 • Да гарантираме за качеството на своите продукти, услуги и дейности;
 • Да поддържаме активна и емоционална връзка с клиентите си;
 • Да предлагаме услуги, които да носят реално измерими ползи на клиента;
 • Да превъзхождаме конкурентите си с важни за клиента предимства;
 • Да обезпечим съществуването на високопроизводителни и стабилни бизнес системи;
 • Да съобразяваме всяка промяна и нововъведение с анализ на потенциалния ефект върху клиента;
 • Да инвестираме време и усилия в запазване на връзката си с клиента;
 • Да инвестираме време и усилия в спечелване на потребителското доверие в нашата марка и нашите услуги;
 • Да се грижим за осигуряването на високи доходи за акционерите и партньорите на Норд холдинг.

Вярваме, че изпълнението на тези цели не е пожелателно, а абсолютно необходимо за изпълнение на дългосрочната ни визия. А именно – да останем най-предпочитания избор за събиране, обработка и рециклиране на скрап в България.