рециклиране Scrap and recycling

Вторични суровини и рециклиране за чиста природа

За Норд холдинг

Норд холдинг е утвърдено име в областта на рециклирането на вторични суровини.

Дружеството е учредено през 1995 г. от Борислав Малинов, мажоритарен акционер и председател на Надзорния съвет.
Норд холдинг се занимава със събиране и рециклиране на вторични суровини, в т.ч.:

 • Черни метали
  (стомана и чугун)
 • Цветни метали
  (мед, месинг, бронз, алуминий,
  никел, калай, цинк и олово)
 • Неръждаема стомана
 • Автомобилни акумулатори
 • Автомобили, камиони
  и автобуси (ИУМПС)
 • Oтработени масла
 • Oпасни отпадъци
 • Автомобилни гуми
 • Електрическо и електронно
  оборудване (ИУЕЕО)
 • Портативни и промишлени
  батерии (НУБА)
 • Текстил и обувки
 • ПВЦ дограма

Дейността на Норд холдинг е ориентирана към пряко приемане на отпадъци от населението и предприятията с цел последваща преработка, рециклиране и пряка продажба на водещи български преработватели и чуждестранни рециклиращи предприятия.

Компанията е създала най-широката мрежа от площадки със стратегическо местоположение в София и страната и разполага със собствени бази, техника и оборудване за обработка на всички видове отпадъци.

От 2022 г. започва изграждането на собствени рециклиращи производствени мощности за отработени автомобилни масла, гуми, текстил, портативни батерии, алуминий, бронз и чугун.

Продажбите се осъществяват чрез железопътен, автомобилен и морски транспорт, в това число морски контейнери и кораби за насипни товари.

Норд холдинг притежава
Сертификат за управление на качеството
БДС EN ISO 9001:2015.

Мисия, визия и ценности на Норд холдинг

Нашата корпоративна идентичност се гради върху споделени мисия, визия и ценности, които оформят както дългосрочните, така и краткосрочните ни бизнес цели.

Стремим се да интегрираме разбиранията си във всички свои вътрешни процеси, външни партньорства, кампании и инициативи. По този начин изграждаме Норд холдинг като структура, базирана на устойчиви във времето принципи – гръбнакът, който ни държи сигурни и стабилни в нашето развитие.

Нашата мисия

Мисията на Норд холдинг може да бъде систематизирана по следния начин:

 • Да бъдем от полза на всички свои клиенти и бизнес партньори
 • Да осигуряваме висока добавена стойност на всички свои клиенти и бизнес партньори с услугите и дейностите, които предлагаме
 • Да интегрираме и прилагаме най-добрите практики за опазване на околната среда

Норд холдинг се ангажира с опазването на околната среда,
като насърчава, популяризира и улеснява рециклирането на отпадъци и суровини.

Нашата визия

Нашата визия е да предлагаме услуга за събиране и рециклиране на суровини без аналог
по отношение на цена, удобство, коректност и природосъобразност.

Стремим се както да се превърнем в предпочитан бизнес партньор, така и да се грижим
за опазването на околната среда.

Нашите ценности

Ценностите, които изповядваме и които интегрираме в нашите бизнес процеси, са както следва:

 • КЛИЕНТЪТ Е НАЙ-ВАЖНИЯТ
  Неговите желания и потребности имат значение много повече, отколкото нашите.
 •  ОТНОШЕНИЯТА В ЕКИПА НИ СА ЧЕСТНИ, СПРАВЕДЛИВИ, КОРЕКТНИ И ОТКРИТИ
  Ценим взаимното уважение и активното сътрудничество както във вътрешното, така и във външното общуване.
 • КЛИЕНТЪТ РАЗЧИТА НА РАЗБИРАНЕ, СЪДЕЙСТВИЕ И ПОДКРЕПА
  Екипът ни не пести време и усилия в посока подобряване на клиентското изживяване.
 • ОСТАВАМЕ ГЪВКАВИ И АДАПТИВНИ, А ПРОМЯНАТА НЕ НИ ПЛАШИ
  Съобразяваме се както с динамиката в нишата, така и с нуждите на пазара и очакванията на клиентите.
 •  ОБЕЩАНИЯТА НИ СА ИЗПЪЛНИМИ,
  А ЦЕЛИТЕ – РЕАЛИСТИЧНИ

  Ценим доверието на своите клиенти и партньори и никога не ги подвеждаме.
 •  ИНТЕГРИРАМЕ ВСИЧКИ ИНОВАЦИИ В РАБОТАТА СИ
  Нашите услуги и процеси постоянно се обновяват и оптимизират, така че да бъдат в крак с времето.

Нашите цели

Нашите цели и стъпките към реализацията на нашата визия са както следва:

 • Да бъдем максимално гъвкави и да се адаптираме към нуждите на клиента
 • Да бъдем в крак с изискванията на пазара, като непрекъснато се развиваме
 •  Да гарантираме качеството на своите продукти, услуги и дейности
 • Да поддържаме активна и емоционална връзка с клиентите си
 • Да предлагаме услуги, които носят реално измерими ползи на клиента
 • Да превъзхождаме конкурентите си с важни за клиента предимства
 • Да обезпечим съществуването на високопроизводителни и стабилни бизнес системи
 • Да съобразяваме всяка промяна и нововъведение с потенциалния ефект върху клиента
 • Да инвестираме време и усилия в запазване на връзката си с клиента
 • Да инвестираме време и усилия в спечелване на потребителското доверие в нашата марка и нашите услуги
 • Да се грижим за осигуряването на високи доходи за акционерите и партньорите на Норд холдинг.

Вярваме, че изпълнението на тези цели не е пожелателно, а абсолютно необходимо за реализиране на дългосрочната ни визия, а именно – да останем най-предпочитаният избор за събиране, обработка и рециклиране на скрап в България.

Borislav Malinov

Борислав Малинов

Учредител, председател на Надзорния съвет, търговски и финансов съветник

Бакалавър по специалност „Икономика и управление на търговията“ на Университета за национално и световно стопанство. Успешен предприемач в сферата на рециклирането, хотелиерството, електронната търговия, строителството и холистичната медицина. Основател, мажоритарен акционер и председател на Надзорния съвет на „Норд Холдинг“ АД и председател на Българската асоциация по рециклиране (БАР).

Александър Малинов

Александър Малинов

Член на Надзорния съвет

Успешен предприемач с дългогодишен опит в сферата на вътрешната и международната търговия, бизнес развитието и професионалната спортна дейност. Съосновател на „Норд Холдинг“ АД и настоящ член на Надзорния съвет с основни отговорности в областта на търговската дейност с черни метали.
Разработва и налага на пазара множество спортни центрове.

Нели Белчева

Нели Белчева

Изпълнителен директор

Магистър по икономика по специалности „Финансов и ревизионен контрол“ и „Организация и управление на социалното осигуряване“ на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Специалист в областта на финансоворевизионния контрол, финансовия анализ и бюджетирането. Притежава успешен мениджърски опит в български и международни компании – лидери на българския пазар.

Iskren Nikolov Nordholding

Искрен Николов

Търговски представител „Опасни Отпадъци“

Бакалавър по специалност „Икономика на съобщенията“. Притежава над десет години опит в управлението на производствени предприятия в сферата на цветната и черна металургия и рециклирането на опасни отпадъци. Специалист в трансграничния и вътрешен превоз на опасни суровини, отпадъци и материали, със системни познания относно разпоредбите, изискванията за опаковане, изискванията за превозни средства, съхранението и транспортирането на опасни отпадъци.

Aдв. Вероника Кънчева

Ръководител „Правен отдел“

Магистър по право, завършилa СУ „Свети Климент Охридски“. Член на Софийска адвокатска колегия и Международния съюз на адвокатите. Сертифициран медиатор.
Притежава над десет години опит в сферата на корпоративното, търговско, облигационно, гражданско и вещно право. Придобива международен опит в Европейския парламент и във Великобритания. Владее английски и немски език. Притежава мениджърски опит в компания с лидерски дял в пазара на горива.

Венцислав Костов

Венцислав Костов

Финансов директор

Магистър по икономика по специалности „Финанси“ и „Банков мениджмънт“ на Университета за национално и световно стопанство и Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Притежава мениджърски опит в сферата на корпоративните финанси и банкирането, придобит във водещи банки и търговски дружества в България. Участвал е в управлението на компании – лидери в областта на петролната индустрия, логистиката и банковото дело.

Стела Димитрова

Стела Димитрова

Ръководител отдел “Вътрешен одит и ревизии”

Магистър по икономика в специалност „Международен туризъм“. Преминала е  специализации в Европейската комисия и Стопанската камара на Австрия по бизнес мениджмънт и финанси. Притежава над 13 години мениджърски опит в сферата на финансите. Има богата експертиза в идентифицирането на финансовия риск, оптимизирането и управление на финансовата отчетност и контрол.

Катеринка Илиева

Катеринка Илиева

Търговски директор “Цветни метали”

Магистър по химия на СУ „Св. Климент Охридски“ с 50 години професионален опит в сферата на производството и търговията с цветните метали. Работила е в сектора на цветната металургия, в Министерство на икономиката, както в завод за рециклиране на отпадъци „Курило Метал“. Повече от 25 години ръководи търговската дейност с цветни метали в „Норд Холдинг“ АД.

Иван Скрински

Иван Скрински

Търговски директор „Износ на черни и цветни метали“

Магистър по икономика в специалност „Маркетинг и мениджмънт“. Преминал е редица специализации в областта на управлението на продажби и бизнес процеси. Притежава над 17-годишен опит в областта на продажбите и логистиката на металургични продукти.

Явор Стефанов

Явор Стефанов

Член на Управителния съвет, търговски
директор „Черни метали“

Притежава бакалавърска степен по специалност „Икономика на търговията“ на Университета за национално и световно стопанство и е преминал обучение в специалност „Биотехнологии“ на Химикотехнологичен и металургичен университет. Има опит в областта на митническата дейност и логистиката, както и над 22 години успешна професионална кариера в търговията с черни метали. Член на екипа на „Норд Холдинг“ АД  и водещ търговец на черни метали в компанията от 2000 година.

Илона Стайкова

Илона Стойкова

Ръководител на екологичната политика – външна услуга

Магистър по право на СУ „Св. Климент Охридски“ и консултант по екологични и юридически въпроси в областта на управлението на околната среда. Притежава професионален опит в държавната администрация, както и в управителните органи на частни фондове и компании в сферата на промишлеността и енергетиката. Консултант в областта на управлението на околната среда в частния сектор.

Борис Клисурски

Борис Клисурски

Търговски директор „Масла и гуми“

Магистър по икономика на Университета за национално и световно стопанство. Притежава повече от 25-годишен опит в търговията с нефтопродукти и отработени масла, като заема мениджърски позиции в гръцки и български компании. Консултант на Българската асоциация по рециклиране (БАР) в областта на рециклирането на отработени масла и автомобилни гуми и оползотворяването на отпадъци.

Ивайло Василев

Ивайло Василев

Търговски представител „Черни метали“

Преминал обучение в специалност „Общо машиностроене и уредостроене“ в Технически университет – София и „Агробизнес“ в Университета за национално и световно стопанство. Експерт със задълбочени познания в областта на строителството и повече от 15-годишен опит в производството на външна и печатна реклама. Част от екипа на „Норд Холдинг“ АД от 2017 година.

Иван Тошков

Иван Тошков

Търговски представител „Цветни метали“

Магистър по икономика по специалност „Маркетинг“ на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, доказан професионалист с тясна специализация в сферата на корпоративната търговия. Притежава над 18-годишен опит в търговското позициониране и успешното развитие на различни български и международни компании.

„НОРД ХОЛДИНГ“ АД
Сертификати и разрешения:

„НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ“ ЕООД
Сертификати и разрешения: