Полезни съвети за разделното събиране

Полезни съвети за разделното събиране

Какво е разделно събиране? Разделното събиране е предварително отделяне на материалите, предназначени за рециклиране. Това означава, че рециклируемите материали не трябва да се изхвърлят заедно с другите боклуци. Това може да стане по инициатива на…

Промени в морските течения и тяхното значение

Промени в морските течения и тяхното значение

Природата, която ни заобикаля и която ние приемаме за даденост, започна доста често да ни напомня, че всъщност тя господства над света и ние сме длъжни да се съобразяваме с нейните специфични процеси.  Тя е…

Как изменението на климата влияе върху екосистемата?

Как изменението на климата влияе върху екосистемата?

Обликът на света, в който живеем, несъмнено търпи промени през последните десетилетия. Промяната обаче не е към по-добро.  Ако започнем да търсим причините за тези негативни промени, със сигурност ще се опитаме да се оправдаем…

Рециклиране и покачването на морското равнище – каква е връзката?

Рециклиране и покачването на морското равнище – каква е връзката?

Покачването на морското равнище е явление, наблюдавано в световен мащаб от началото на XX век в резултат на глобалното затопляне. Средното ниво на океана се е повишило с около 20 см между 1901 г. и…

Как се рециклират матраците?

Как се рециклират матраците?

Справянето с отпадъците е от първостепенно значение за качеството на живот на нашата планета.  А това налага търсенето на решения за ограничаване на обема на изхвърляните боклуци и тяхното рециклиране.  Преработката на вторичните суровини е…

Как се рециклират отпадъците от фармацевтичната индустрия?

Как се рециклират отпадъците от фармацевтичната индустрия?

Фармацевтичната индустрия е изключително мощна и последните години набира все по-високи скорости на развитие.  Производството на лекарства е жизнено необходимо за съвременния свят. Но не бива да забравяме, че и тази, като всяка друга индустрия,…