Рециклиране на ПВЦ дограма – как и защо?

Рециклиране на ПВЦ дограма – как и защо?

ПВЦ материалите са достъпни и масово използвани за изработка на най-различни изделия, които ни заобикалят в нашето съвремие. Подобни продукти отдавна са доказали своите предимства пред друг вид материали, което трайно ги е наложило в…

Биоразградими материали: същност и характеристики

Биоразградими материали: същност и характеристики

Намаляване на количеството на изхвърляните отпадъци е сред най-сериозните екологични предизвикателства на нашето съвремие. Причината е, че значителна част от боклука не може да бъде рециклиран или процесът изисква прекалено много средства и време.  Няколко…

Какво е въздействието на пластмасовите сламки върху околната среда?

Какво е въздействието на пластмасовите сламки върху околната среда?

Пластмасовата сламка е най-достъпното нещо, което се предлага във всяка сладкарница, кафе, на лавката за закуски и навсякъде другаде, където ви потрябва. Можете да си я изберете по цвят сами от чашата на бара. А…

Управление на отпадъци в офиса: ефективни практики и съвети

Управление на отпадъци в офиса: ефективни практики и съвети

Отпадъците в офиса обикновено включват хартия, картон, пластмаса и метални контейнери, хранителни отпадъци и други.  Много от тези материали подлежат на рециклиране. Хартията, картонът, пластмасата и металните контейнери могат да бъдат рециклирани, за да се…

Рециклиране на хранителни отпадъци: какво трябва да знаем?

Рециклиране на хранителни отпадъци: какво трябва да знаем?

Хранителните отпадъци представляват значителен проблем за околната среда и устойчивостта. Редица усилия се полагат от индивидуални потребители, компании и организации, за да ограничат събирането им на неподходящи депа и така да  намалят негативното им въздействие. …