Защо не всички стъклени продукти могат да бъдат лесно рециклирани?

Защо не всички стъклени продукти могат да бъдат лесно рециклирани?

Вече сме наясно, че всяка дейност, която върши човекът, резултира в създаването на отпадъци. Тяхното правилно унищожаване, обезвреждане и по възможност рециклиране е ключово за опазването на природата. Обикновено когато става дума за екологични щети…

7 ползи от рециклирането

7 ползи от рециклирането

Рециклирането на отпадъци грабна интереса на голяма част от обществото. Тази тема подбуди много хора от всякакви възрасти да осъзнаят проблемите, свързани с околната среда, за да предприемат съответните действия. Най-лесното нещо, с което можем…

Какви са ползите от намаляване на пластмасовите отпадъци?

Какви са ползите от намаляване на пластмасовите отпадъци?

Пластмасата е навсякъде около нас от средата на миналия век, когато започва масовото й производство. Новият материал бързо се налага в бита като добра алтернатива, например на стъклото и порцелана.  Постепенно пластмасата става все по-предпочитана…

Кои отпадъци са опасни?

Кои отпадъци са опасни?

Какво представляват опасните отпадъци? Съвременните хора генерират в своето ежедневие отпадъци, които са все повече като количество. Основно това са продукти от различни дейности и производства.  Отпадъците най-често се класифицират според техния състав и свойства….

Рециклиране на бутилки за метан и пропан бутан

Рециклиране на бутилки за метан и пропан бутан

Знаете ли как и къде да изхвърлите празната газова бутилка? Почти няма домакинство, в което да няма газови бутилки. Когато вече е невъзможно те да се използват, винаги възникна проблемът какво да се прави с…