Рециклиране на дървесни отпадъци

Рециклиране на дървесни отпадъци

Дървесните отпадъци представляват различни материали и части от дървени предмети или растения, които са станали излишни, ненужни или неупотребими за своето първоначално предназначение. Те се създават в резултат на дейността на човека в различни области…

Биологичното разнообразие и неговото значение за опазването на околната среда

Биологичното разнообразие и неговото значение за опазването на околната среда

Биологичното разнообразие, известно още и като биоразнообразие, е термин, използван за описание на разнообразието от живи организми на територията на даден регион или екосистема. Това включва разнообразието на видовете, гените и екосистемите, които имат критично…

Опазване на водните ресурси: как да станем по-отговорни потребители?

Опазване на водните ресурси: как да станем по-отговорни потребители?

От опазването на природата зависи нашето съществуване на планетата. За да съхрани биологичното разнообразие на Земята е необходимо да се ограничи вредното въздействие на основните замърсители на въздуха, водата и почвите. На нашата планета животът…

Опазване на околната среда – защо и как?

Опазване на околната среда – защо и как?

Околната среда е природата, която ни заобикаля и от чието състояние се определя качеството на живот на планетата.  Взаимодействието на организмите със заобикалящата ги среда се изучава от науката Екология, която от своя страна проучва екосистемите и живота на сушата, във водата, в  почвата,…

Защо е важно да рециклираме медицинските отпадъци?

Защо е важно да рециклираме медицинските отпадъци?

Според Световната здравна организация, за медицински отпадък се приемат всички остатъци от дейности, извършвани в здравеопазването като  използвани спринцовки, игли, бинтове марли, кръв и други течности. Медицински отпадъци са още лабораторни проби, телесни части, отстранени…