Разликата между черни и цветни метали

Разликата между черни и цветни метали

Металите са клас химични елементи, които се определят с образуването на метални връзки между позитивно заредените йони, наречени катиони, и свободните електрони.  Те се различават от другата основна група от периодичната таблица – неметалите. За…

Как се рециклират пестициди, хербициди, инсектициди и изкуствени торове и какви е влиянието им върху околната среда

Как се рециклират пестициди, хербициди, инсектициди и изкуствени торове и какви е влиянието им върху околната среда

Що е рециклиране? Рециклирането става все популярно с оглед на световния проблем, свързан със замърсяването, климатичните промени и стремежа за предпазване на света от екокатастрофа. Само по себе си рециклирането има за цел опазване на…

Какво е скрап? Видове и обработка

Какво е скрап? Видове и обработка

Замърсяването на планетата с отпадъци е проблем, чието разрешаване е възможно само с повсеместните усилия на цялото човечество. Ежеминутно хората генерират огромни количества боклук, който трябва да се обезврежда и преработва, за да не застрашава живота…

Защо не всички стъклени продукти могат да бъдат лесно рециклирани?

Защо не всички стъклени продукти могат да бъдат лесно рециклирани?

Вече сме наясно, че всяка дейност, която върши човекът, резултира в създаването на отпадъци. Тяхното правилно унищожаване, обезвреждане и по възможност рециклиране е ключово за опазването на природата. Обикновено когато става дума за екологични щети…

7 ползи от рециклирането

7 ползи от рециклирането

Рециклирането на отпадъци грабна интереса на голяма част от обществото. Тази тема подбуди много хора от всякакви възрасти да осъзнаят проблемите, свързани с околната среда, за да предприемат съответните действия. Най-лесното нещо, с което можем…