Цветните метали и тяхното значение за рециклирането: Предимства и приложения

Цветните метали и тяхното значение за рециклирането: Предимства и приложения

Процесът по рециклирането на метали носи значителни ползи за опазването на околната среда. Така се спестяват значително количество енергия и ценни суровини, необходими за добива на нови материали. Рециклирането на цветни метали играе важна роля…

Изкупуване и рециклиране на никел-цинкови батерии – подробно ръководство

Изкупуване и рециклиране на никел-цинкови батерии – подробно ръководство

Никел-цинковите батерии са всеизвестни както със своята по-висока мощност, така и с по-краткия си цикъл на живот спрямо някои други типове. За сметка на това, материалите в тях подлежат на рециклиране и са напълно годни…

Как да намалим количеството генерирани отпадъци?

Как да намалим количеството генерирани отпадъци?

Все по-често хората се опитват да организират ежедневието си съобразно екологията. Разделно събиране на отпадъци се е превърнало отдавна в задължителна част от организацията на доста домакинства. Това е сериозен успех за обществото ни, имайки…

Интервю с Борислав Малинов: особености при рециклирането на опасни отпадъци

Интервю с Борислав Малинов: особености при рециклирането на опасни отпадъци

Устойчивото производство и потребление са не само национална, но и световна цел и грижа. Факт е че политиките на ЕС за управление на отпадъците имат за цел да намалят въздействието на отпадъците върху околната среда…

Кои метали могат да бъдат рециклирани и кои не могат?

Кои метали могат да бъдат рециклирани и кои не могат?

Склонни сме да мислим, че само определени материали могат да бъдат рециклирани: пластмаса, стъкло и картон. Има обаче други, които могат да бъдат рециклирани безкраен брой пъти, без да загубят нито едно от свойствата си….