Какво наричаме живот с нулев отпадък?

Какво наричаме живот с нулев отпадък?

Идеи за рециклиране и живеене с нулев отпадък в домашни условия има най-разнообразни. Всичко е въпрос на лично отношение към природата.  Живот с нулев отпадък е свързан с природосъобразно битуване, което не е невъзможно дори в…

5-те най-големи замърсители на почвата

5-те най-големи замърсители на почвата

Почвата често е пренебрегвана област на биологично разнообразие. Замърсяване й е термин в екологията, с който се означава внасянето в почвата на нехарактерни за природата химически елементи и съединения.  Вещества, изпускани от промишлеността, транспорта и…

Екстремни климатични събития: причини и последици

Екстремни климатични събития: причини и последици

През юли 2020 г. нашата планета преживя най-горещия си месец за последните десетилетия. За съжаление, въпреки многократните предупреждения, индустрията за изкопаеми горива (въглища, нефт и газ), която е най-сериозният виновник за глобалното изменение на световния…

Вредите от замърсяване на почвата

Вредите от замърсяване на почвата

Системното замърсяване на почвата е проблем, който засяга здравето на всички живи организми и влияе неблагоприятно върху тяхното развитие. Ето защо е жизнено важно да следим за нейното опазване и да се опитваме да я…

Промени в морските течения и тяхното значение

Промени в морските течения и тяхното значение

Природата, която ни заобикаля и която ние приемаме за даденост, започна доста често да ни напомня, че всъщност тя господства над света и ние сме длъжни да се съобразяваме с нейните специфични процеси.  Тя е…