Дейност с отпадъци от ПВЦ дограма PVC

Дейност с отпадъци от ПВЦ дограма

Дейността с отпадъците от ПВЦ дограма, извършвана от Норд холдинг, е свързана с тяхното разделно събиране, транспортиране, съхранение и предаване за рециклиране.

Норд холдинг изкупува следните видове ПВЦ дограма:

Дейност с отпадъци от ПВЦ дограма

ИЗРЕЗКИ И ПАРЧЕТА ОТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ДОГРАМА

Дейност с отпадъци от ПВЦ дограма от домовете

УПОТРЕБЯВАНА ПВЦ ДОГРАМА
ОТ ДОМОВЕТЕ

Приеманите отпадъци от ПВЦ дограма не трябва да съдържат стружки, прах и замърсявания.

Допустимо е приемането на ПВЦ дограма заедно със стъклопакетите, но стъклото не се заплаща.

След като бъдат приети, отпадъците от ПВЦ дограма се почистват от чужди материали и се нарязват на парчета с размери, подходящи за транспортиране или според изискванията на рециклиращото предприятие.

Процес на рециклиране

 • ЛЕСНО РЕЦИКЛИРАНЕ
  Рециклирането на ПВЦ дограма е улеснено поради полимерната структура и термопластичните свойства на материала.
 • ПОЧТИ 100% РЕЦИКЛИРУЕМОСТ
  ПВЦ дограмата се рециклира се рециклира до 7 пъти почти на 100%. Това означава, че при среден живот на една дограма от 40 години, една и съща ПВЦ суровина може да бъде в употреба 280 години.

Отпадъците от ПВЦ дограма се рециклират по следния начин:

 • ШРЕДИРАНЕ
  Механично разделяне чрез шредер.
 • СМИЛАНЕ И СЕПАРИРАНЕ
  Смилане и сепариране на отделни фракции – ПВЦ, желязо и примеси. Примесите се отделят.
 • ПРЕРАБОТКА НА ПВЦ ФРАКЦИЯ
  ПВЦ фракцията се преработва чрез различни техники до ПВЦ гранула или директно до краен продукт от ПВЦ. Обичайно това се постига чрез нагряване и формоване чрез екструдер.

Рециклираните ПВЦ гранули и дограма се използват:

 • В ПРОМИШЛЕНОСТТА
  ПВЦ гранулата е с множество приложения – тя е суровина за производство на дограми, тръби, крепежни елементи и други.
 • ЗА ИЗРАБОТКА НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ
  ПВЦ дограмата се използва за изработка на врати и прозорци. Материалът е с голяма издръжливост и твърдост, устойчив е на атмосферни влияния, притежава топло – и шумоизолиращи свойства.

Ползи