Дейност с отпадъци от обувки и текстил (ООТ) Textile waste

Дейност с отпадъци от обувки и текстил (ООТ)

Дейността с отпадъците от обувки и текстил (ООТ), извършвана от Норд холдинг, е свързана с тяхното
разделно събиране, транспортиране, съхранение, подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.

Видове отпадъци от обувки и текстил

Дейност с отпадъци от обувки и текстил (ООТ) облекло

ОБЛЕКЛО

Облекло, което е годно за повторна употреба.

Дейност с отпадъци от обувки и текстил (ООТ) обувки негодни за повторна употреба

ТЕКСТИЛ И ОБУВКИ

Текстил и обувки, негодни за
повторна употреба – отпадъци,
които се рециклират или
оползотворяват.

обувки и текстил производствен отпадък

ПРОИЗВОДСТВЕН ОТПАДЪК

Отпадъци, получени при самото
производство на текстил и обувки
– вторични продукти, които са
резултат от производствения процес.

Процес на рециклиране

ООТ се събират разделно в специално изработени за целта метални контейнери, разположени във всички общини на България.

 • ПРИЕМАНЕ
  Текстилните отпадъци се събират ръчно от предназначените за целта контейнери и чрез специализиран транспорт се извозват до рециклиращите инсталации.
 • СОРТИРАНЕ
  Събраните ООТ се сортират на годни и негодни за повторна употреба. Годните за повторна употреба ООТ се проверяват ръчно, парче по парче, от сортиращ експерт.
 • ПОЧИСТВАНЕ
  Сортираните текстилните отпадъци се дезинфекцират, като на негодните за повторна употреба ООТ се отстраняват различните нетекстилни елементи, като копчета и ципове, като за целта се използват специални маси с ножове.  Годните за повторна употреба ООТ се перат допълнително в специални перални машини за промишлена употреба.
 • ПАКЕТИРАНЕ
  Текстилните отпадъци се балират. Балирането е много важно, тъй като предпазва дрехите от потенциални вредители, организира ги, улеснява боравенето с тях, както и транспортирането им.
 • ТРАНСПОРТИРАНЕ
  Рециклираните и балирани текстилни отпадъци се предават на други компании за правилно оползотворяване.
  Компаниите за последваща преработка се подбират въз основа на екологичните методи, които използват. Задължително изискване е да бъдат лицензирани, което гарантира ефективното оползотворяване на рециклирания текстил.
 • РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ:
 • ГОДНИТЕ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА ООТ СЕ ПУСКАТ ЗА ПОВТОРНА ПРОДАЖБА.
 • НЕГОДНИТЕ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА ООТ СЕ ОПОЛЗОТВОРЯВАТ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:
Дейност с отпадъци от обувки и текстил (ООТ) смесени тъкани

СМЕСЕНИ ТЪКАНИ

Обикновено с добавен полиестер –
изгарят се, тъй като е невъзможно
да се разделят различните
влакна в текстила.

Дейност с отпадъци от обувки и текстил (ООТ) естествен текстил

100% ЕСТЕСТВЕН ТЕКСТИЛ

Изделия от памук, вълна
и лен – сортират се по цвят и материал. Текстилът се изтегля на влакна или се нарязва, след което се рециклира.

Дейност с отпадъци от обувки и текстил (ООТ) отпадъчни обувки

ОТПАДЪЦИ ОТ ОБУВКИ

Отпадъците от обувки се сортират, отстраняват се металните части и материалите се разделят.

Използваемост на получените суровини

Рециклираните ООТ се използват
повторно в различни сектори:

 • ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
  Използват се повторно за производство на нови текстилни изделия.
 • СТРОИТЕЛСТВО
  Използват се повторно за топлоизолация, вати, настилки за спортни игрища и други.
 • АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ
  Използват се за шумоизолация и пълнежи.

Ползи

Отпадъците от обувки и текстил се приемат срещу заплащане от страна на доставчика.