Норд холдинг екип

Професионалният екип на Норд холдинг
Двигател за успеха

Borislav Malinov

Борислав Малинов

Учредител, председател на Надзорния съвет, търговски и финансов съветник

Бакалавър по специалност „Икономика и управление на търговията“ на Университета за национално и световно стопанство. Успешен предприемач в сферата на рециклирането, хотелиерството, електронната търговия, строителството и холистичната медицина. Основател, мажоритарен акционер и председател на Надзорния съвет на „Норд Холдинг“ АД и председател на Българската асоциация по рециклиране (БАР).

Александър Малинов

Александър Малинов

Член на Надзорния съвет

Успешен предприемач с дългогодишен опит в сферата на вътрешната и международната търговия, бизнес развитието и професионалната спортна дейност. Съосновател на „Норд Холдинг“ АД и настоящ член на Надзорния съвет с основни отговорности в областта на търговската дейност с черни метали.
Разработва и налага на пазара множество спортни центрове.

Нели Белчева

Нели Белчева

Изпълнителен директор

Магистър по икономика по специалности „Финансов и ревизионен контрол“ и „Организация и управление на социалното осигуряване“ на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Специалист в областта на финансоворевизионния контрол, финансовия анализ и бюджетирането. Притежава успешен мениджърски опит в български и международни компании – лидери на българския пазар.

Iskren Nikolov Nordholding

Искрен Николов

Търговски представител „Опасни Отпадъци“

Бакалавър по специалност „Икономика на съобщенията“. Притежава над десет години опит в управлението на производствени предприятия в сферата на цветната и черна металургия и рециклирането на опасни отпадъци. Специалист в трансграничния и вътрешен превоз на опасни суровини, отпадъци и материали, със системни познания относно разпоредбите, изискванията за опаковане, изискванията за превозни средства, съхранението и транспортирането на опасни отпадъци.

adv. Georgi Georgiev

Адв. Георги Георгиев

Ръководител “Правен отдел”

Магистър по право на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Вписан в Софийска адвокатска колегия. Синдик, вписан в списъка на синдиците, които могат да бъдат назначавани в производства по несъстоятелност към МП и медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към МП. Притежава над 10 години опит в сферата на търговското, дружественото, облигационното, гражданското и вещно право.

Венцислав Костов

Венцислав Костов

Финансов директор

Магистър по икономика по специалности „Финанси“ и „Банков мениджмънт“ на Университета за национално и световно стопанство и Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Притежава мениджърски опит в сферата на корпоративните финанси и банкирането, придобит във водещи банки и търговски дружества в България. Участвал е в управлението на компании – лидери в областта на петролната индустрия, логистиката и банковото дело.

Стела Димитрова

Стела Димитрова

Ръководител отдел “Вътрешен
одит и ревизии”

Магистър по икономика в специалност „Международен туризъм“. Преминала е  специализации в Европейската комисия и Стопанската камара на Австрия по бизнес мениджмънт и финанси. Притежава над 13 години мениджърски опит в сферата на финансите. Има богата експертиза в идентифицирането на финансовия риск, оптимизирането и управление на финансовата отчетност и контрол.

Катеринка Илиева

Катеринка Илиева

Търговски директор “Цветни метали”

Магистър по химия на СУ „Св. Климент Охридски“ с 50 години професионален опит в сферата на производството и търговията с цветните метали. Работила е в сектора на цветната металургия, в Министерство на икономиката, както и в завод за рециклиране на отпадъци „Курило Метал“. Повече от 25 години ръководи търговската дейност с цветни метали в „Норд Холдинг“ АД.

Иван Скрински

Иван Скрински

Търговски директор „Износ на черни и цветни метали“

Магистър по икономика в специалност „Маркетинг и мениджмънт“. Преминал е редица специализации в областта на управлението на продажби и бизнес процеси. Притежава над 17-годишен опит в областта на продажбите и логистиката на металургични продукти.

Явор Стефанов

Явор Стефанов

Член на Управителния съвет, търговски
директор „Черни метали“

Притежава бакалавърска степен по специалност „Икономика на търговията“ на Университета за национално и световно стопанство и е преминал обучение в специалност „Биотехнологии“ на Химикотехнологичен и металургичен университет. Има опит в областта на митническата дейност и логистиката, както и над 22 години успешна професионална кариера в търговията с черни метали. Член на екипа на „Норд Холдинг“ АД  и водещ търговец на черни метали в компанията от 2000 година.

Илона Стайкова

Илона Стойкова

Ръководител на екологичната политика – външна услуга

Магистър по право на СУ „Св. Климент Охридски“ и консултант по екологични и юридически въпроси в областта на управлението на околната среда. Притежава професионален опит в държавната администрация, както и в управителните органи на частни фондове и компании в сферата на промишлеността и енергетиката. Консултант в областта на управлението на околната среда в частния сектор.

Борис Клисурски

Борис Клисурски

Търговски директор „Масла и гуми“

Магистър по икономика на Университета за национално и световно стопанство. Притежава повече от 25-годишен опит в търговията с нефтопродукти и отработени масла, като заема мениджърски позиции в гръцки и български компании. Консултант на Българската асоциация по рециклиране (БАР) в областта на рециклирането на отработени масла и автомобилни гуми и оползотворяването на отпадъци.

Ивайло Василев

Ивайло Василев

Търговски представител „Черни метали“

Преминал обучение в специалност „Общо машиностроене и уредостроене“ в Технически университет – София и „Агробизнес“ в Университета за национално и световно стопанство. Експерт със задълбочени познания в областта на строителството и повече от 15-годишен опит в производството на външна и печатна реклама. Част от екипа на „Норд Холдинг“ АД от 2017 година.

Иван Тошков

Иван Тошков

Търговски представител „Цветни метали“

Магистър по икономика по специалност „Маркетинг“ на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, доказан професионалист с тясна специализация в сферата на корпоративната търговия. Притежава над 18-годишен опит в търговското позициониране и успешното развитие на различни български и международни компании.