Дейност с излезли от употреба гуми End-of-waste tires

Дейност с излезли от употреба гуми

Дейността с  излезли от употреба гуми, извършвана от Норд холдинг, е свързана със събиране,
транспортиране до наши бази, временно съхранение и предаване за рециклиране или оползотворяване.

Видове излезли от употреба гуми

гуми от МПС

ГУМИ ОТ АВТОМОБИЛИ,
АВТОБУСИ, КАМИОНИ

гуми от стрителна, индустриална и селскостопанска дейност

ГУМИ ОТ СТРОИТЕЛНА,
ИНДУСТРИАЛНА И
СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

гуми от велосипеди

ГУМИ ОТ ВЕЛОСИПЕДИ,
МОТОПЕДИ И МОТОЦИКЛЕТИ

Процес на рециклиране

Процесът на рециклиране на излезли
от употреба гуми включва следните операции:

 • ПРИЕМАНЕ
  При приемане на площадката излезлите от употреба гуми се измерват на сертифициран кантар.
 • ПРОВЕРКА И СОРТИРАНЕ
  Излезлите от употреба гуми се проверяват и сортират на автомобилни, камионни и автобусни.
  Скъсани и гуми такива над 22.5 цола не се приемат.
 • СЪХРАНЕНИЕ
  Излезлите от употреба гуми се съхраняват на специализирани площадки с настилка от бетон или асфалт.
 • ТРАНСПОРТ
  Излезлите от употреба гуми се транспортират до площадката с бусове и камиони, а от площадката до рециклиращото предприятие или циментовите заводи – със специализирани камиони.
 • РЕЦИКЛИРАНЕ
  Механично раздробяване или пиролиза.
 • МЕХАНИЧНО РАЗДРОБЯВАНЕ
  Първо специализирана машина изважда стоманената тел от борда на гумата, след което гумите преминават през няколко шредера, които образуват различни по големина гранули, след това през магнитни сепаратори и мелници до получаване на краен продукт гранулат.

  Гранулатът се използва за производството на плочи за детски и спортни площадки, тартан, легнали полицаи, както и ограничителни колчета за улици, площади и др.
 • ПИРОЛИЗА
  Процес на добиване на пиролизно масло, извършван в реактор в условия на вакуум и висока температура. При този процес се образуват и каучуково-коксов остатък и метален отпадък.

  Пиролизното масло може да се използва като заместител на мазута и промишленото гориво, металният отпадък се рециклира, а от каучуково-коксовия остатък се произвеждат различни детайли за промишлеността.
 • ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
  Оползотворяването на излезлите от употреба гуми се извършва с цел добиване на енергия в пещите на циментовите заводи при производството на цимент.

Ползи

Гумите се събират и приемат срещу заплащане от ваша страна.