Дейност с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) Waste electric

Дейност с излязло от употреба електрическо
и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Норд холдинг изкупува излезли от употреба електрически
и електронни уреди и машини, генерирани като отпадък както от индустрията,
така и от битови потребители.

Изкупуваме всички видове електроуреди, компютри, бяла и черна битова техника,
мобилни телефони,  таблети и др., обособени в следните групи:

Видове електрическо и електронно оборудване

ИУЕЕО Охладителна техника

ОХЛАДИТЕЛНА ТЕХНИКА

Климатици, фризери и др.

ИУЕЕО Електронно оборудване

ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Компютри, монитори, лаптопи,
клавиатури, телевизори,
радиоапарати и др.

ИУЕЕО Копирна и принтерна техника

КОПИРНА И ПРИНТЕРНА ТЕХНИКА

Копирни машини,
принтери, скенери и др.

ИУЕЕО Големи домакински уреди

ГОЛЕМИ ДОМАКИНСКИ УРЕДИ

Печки, перални, съдомиялни, бойлери,
радиатори и др.

ИУЕЕО Малки домакински уреди

МАЛКИ ДОМАКИНСКИ УРЕДИ

Микровълнови печки, тостери,
миксери, фритюрници и др.

Условия, при които изкупуваме ИУЕЕО

Няма изискване предадените за рециклиране ИУЕЕО да бъдат в изправност или напълно окомплектовани.

Условие за приемане е техниката, подлежаща на последващо рециклиране, да бъде доставена в наша база,
която разполага с необходимото разрешително за обработка на този вид отпадък.

Изкупуване

При доставка на ИУЕЕО в съответната база се подготвя договор за покупка на оборудването,
в който се посочва актуалната цена на изкупуване.

Възможно е извозване на големи количества ИУЕЕО от локация на продавача след предварителна оценка
на отпадъка от наш търговец и при наличие на възможност за извършване
на транспортната услуга от съответната база.

!

Трябва да знаете, че:

Повечето битови уреди, компютри, таблети, телефони, монитори и т.н. са съставени от разнородни материали,
някои от които опасни, което налага тяхното сепариране и окачествяване с цел последващо рециклиране.

Познаването на тези материали е базово изискване в кръговата икономика, която изцяло зависи от използването
на суровини от рециклируеми материали и компоненти.

Процес на рециклиране

След приемане в наша база ИУЕЕО преминават поетапно през следните процеси:

 • РЪЧНО РАЗГЛОБЯВАНЕ
  Ръчно разглобяване и отделяне на електронните компоненти, годни за повторна употреба, като същите се сортират по видове и се проверява тяхната функционалност за влагане в нови продукти.
 • СЕПАРИРАНЕ
  Сепариране на различните отпадъци по видове – пластмаси, метален и неметален отпадък.
 • СОРТИРАНЕ НА МЕТАЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ
  Сортиране на металните отпадъци по видове: черни метали и стомана и различни видове цветни метали – мед, алуминий, олово.
 • ПРЕДАВАНЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ЧЕРНИТЕ МЕТАЛИ 
  Предаване на черните метали на стоманолеярните заводи за претопяване, където се влагат в производството на арматура, профили и листов материал за строителството, тежката и леката промишленост и автомобилостроенето.
 • ПРЕДАВАНЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ МЕТАЛИ
  Предаване на цветните метали за  рециклиране до краен продукт, който се явява част от производството на проводници, печатни платки, електронни компоненти и др.