Вредите от замърсяване на почвата

Вредите от замърсяване на почвата

Системното замърсяване на почвата е проблем, който засяга здравето на всички живи организми и влияе неблагоприятно върху тяхното развитие. Ето защо е жизнено важно да следим за нейното опазване и да се опитваме да я…

Промени в морските течения и тяхното значение

Промени в морските течения и тяхното значение

Природата, която ни заобикаля и която ние приемаме за даденост, започна доста често да ни напомня, че всъщност тя господства над света и ние сме длъжни да се съобразяваме с нейните специфични процеси.  Тя е…

Как изменението на климата влияе върху екосистемата?

Как изменението на климата влияе върху екосистемата?

Обликът на света, в който живеем, несъмнено търпи промени през последните десетилетия. Промяната обаче не е към по-добро.  Ако започнем да търсим причините за тези негативни промени, със сигурност ще се опитаме да се оправдаем…

Рециклиране и покачването на морското равнище – каква е връзката?

Рециклиране и покачването на морското равнище – каква е връзката?

Покачването на морското равнище е явление, наблюдавано в световен мащаб от началото на XX век в резултат на глобалното затопляне. Средното ниво на океана се е повишило с около 20 см между 1901 г. и…

Как се рециклират матраците?

Как се рециклират матраците?

Справянето с отпадъците е от първостепенно значение за качеството на живот на нашата планета.  А това налага търсенето на решения за ограничаване на обема на изхвърляните боклуци и тяхното рециклиране.  Преработката на вторичните суровини е…