Кои метали могат да бъдат рециклирани и кои не могат?

Склонни сме да мислим, че само определени материали могат да бъдат рециклирани: пластмаса, стъкло и картон. Има обаче други, които могат да бъдат рециклирани безкраен брой пъти, без да загубят нито едно от свойствата си. Такива материали са металите – желязо, алуминий, стомана, месинг и др.

Всички тези материали присъстват в нашето ежедневие. Те се намират в колите, с които се придвижваме всеки ден, влаковете, които използваме често,  самолетите, с които пътуваме на дълги разстояния. У дома сме заобиколени от вещи, в чиито състав влизат редица метали. Те могат да бъдат намерени и в мебелите и, разбира се, в почти всички технологични устройства (компютри, мобилни телефони и др.)

куп железни пръчки

Откъде идват металите?

Скрапът и металите са навсякъде около нас и имат много приложения като елементи, сплави и съединения (алуминий, мед, желязо и др.), но откъде идват?

Първо –  какво точно наричаме метал? Това е твърд, непрозрачен, лъскав материал/елемент/съединение/сплав с добра електрическа и топлопроводимост. Металите обикновено са ковки, тоест, те могат да променят формата си, без да се напукат или счупят.

Повечето чисти метали – сребро, мед и др. – идват от земната кора. Те се намират в руди, от които се извлича чист метал. Свойствата на чистите метали могат да бъдат подобрени чрез смесването им с други метали, за да се образуват сплави.

Хората са започнали да добиват метали преди повече от 6000 години, но са разбрали атомната структура на металите съвсем наскоро. Металургията се подразделя на черна металургия, която включва процеси, обработващи сплави на базата на желязо, и цветна металургия, която се занимава с производството и обработката на други метали и техните сплави.

Какви метали могат да бъдат рециклирани?

Както беше отбелязано по-горе, има много видове метали, които могат да бъдат рециклирани. Други обаче не подлежат на повторна употреба. Това са например тези, които са били използвани за съхранение на токсични продукти. Тези видове отпадъци трябва да се депонират на конкретно място, специфично за тяхната категория. При условие, че са чисти от други примеси, повечето метали, като стомана, могат да бъдат рециклирани.

Списък на металите, които са разрешени за рециклиране:

  • Желязо: най-използваният твърд метал. Може да се намери във врати, инструменти, винтове, чукове или орнаменти.
  • Стомана: тя присъства доста често в нашето ежедневие, например в домакинските уреди или автомобилните части. Много предмети, като прибори за хранене, механично оборудване, машини, тръби, пирони или тигани, са направени от този вид метал.
  • Алуминий: универсалността му го прави един от най-използваните метали. Използва се за направата на домакински прибори, алуминиево фолио, кутии, дограма за прозорци, контейнери.
  • Мед: любим материал в света на електричеството заради неговата проводимост и гъвкавост. Повечето кабели, тенджери и тигани са направени от този материал.
  • Бронз:  сместа от мед и калай отдавна се използва от хората за производство на бижута, декорации и скулптури.
  • Месинг: този материал е смес от мед и цинк. Заради красивия му  златист цвят се използва в бижутерията, за производството на инструменти и пр.
  • Оловото: един от най-използваните материали в човешката история, особено поради лесното му формоване. Днес се намира главно в батериите.

Други метали, като злато и сребро, също могат да се рециклират.

сребриста метална декорация

Защо е важно да рециклираме?

Чрез редовното рециклиране на метали намалява замърсяването на водата и въздуха и допринася за възобновяване на необходимата енергия.

Рециклираните метали спомагат създаването на т.н. чисти индустрии, в която има малко или никакво замърсяване, помагат за решаването на много екологични проблеми. Известно е, че металите имат природен добив и следователно са невъзобновяеми ресурси, затова рециклирането им е от първостепенно значение за тяхната устойчива употреба.

За да стане по-ясно колко важно е рециклирането на металите, ще приведем следните примери: рециклирането на една алуминиева кутия ви позволява да натрупате необходимата енергия, за да поддържате телевизор, включен три часа. Затова опазването на околната среда е задача за всеки от нас.

Всяка година рециклирането на метали поддържа приблизително 400 милиона тона метал по целия свят. Това означава огромни спестявания на енергия, пари и суровини. Енергията, спестена от рециклирането на 100 кутии, ще освети стая за две седмици, а рециклирането на 1 тон стомана ще спести 1136 кг желязна руда, 454 кг въглища и 18 кг варовик.

Металите имат много свойства, които правят възможно рециклирането, чрез което могат да бъдат постигнати множество екологични, социални и икономически ползи. Рециклирането на тези материали не е особено сложна дейност, но позволява огромни спестявания на суровини. Рециклирането дава възможност природните ресурси, които постепенно се изчерпват, да бъдат заменени от вече използвани метали.

Рециклирането на метали има много предимства, но най-важното е спестяването на енергия и вода, а това се постига именно чрез преработката им.

бронзови чайници

Няколко примера

Алуминият например е прекрасен метал за рециклиране, защото може да се преработва наново неограничен брой пъти. Тъй като е много лек материал (1/3 от теглото на медта) и има отлична устойчивост на корозия, добра електрическа и топлопроводимост, липса на токсичност, свойства за отразяване на светлината, водоустойчивост и лекота на деформация, той е най-подходящият метал за рециклиране.

Всъщност алуминият има един от най-високите нива на рециклиране в ЕС: до 50% в опаковките, 85% в строителните материали и 95% в транспортните артикули. Въздействието върху околната среда, което генерира, е изключително положително, тъй като годишното производство на рециклиран алуминий в Европа вече достигна 4 милиона тона.

Стоманата също е от типа метали, които могат да бъдат подложени на рециклиране безкраен брой пъти, без да губят качеството си. За една година глобалната индустрия за рециклирана стомана спестява еквивалента на енергията, необходима на 110 милиона домове. Стоманата се превърна в най-рециклирания материал в света.

Както видяхме в примерите по-горе, рециклирането на метали спестява огромни количества енергия и естествени източници на суровини. То не само спестява пари, но и подобрява екологичната ситуация и осигурява по-добро бъдеще за всички. Рециклирането на метали намалява замърсяването на водата, въздуха и отпадъците със 70%.

Метали, които не могат да бъдат рециклирани

Въпреки по-доброто управление на отпадъците благодарение на селективното събиране, някои отпадъци не могат да бъдат рециклирани. Пластмасови опаковки, строителен бетон и дори съдове за боя са част от тази категория нерециклируеми продукти. Най-доброто решение би било да намалим драстично употребата на такъв тип продукти в нашето ежедневие.

Празна и пълна с заряд батерии

Производство на ОЕЕО отпадъци (отпадъчно електрическо и електронно оборудване)

Рециклирането на електронни отпадъци представлява истинско предизвикателство за устойчивост. Тези предмети, консумирани в много големи количества от домакинствата и предприятията, съдържат токсични продукти. Акумулаторните батерии, крушки или компоненти с живак са особено опасни за околната среда.

В голяма част от тези продукти могат да се открият различни метали, но тъй като са в съприкосновение с токсични вещества, тяхното рециклиране става невъзможно в повечето случаи. За щастие, след като замърсителите бъдат отстранени, някои материали от тези отпадъци могат да бъдат рециклирани. Алуминиевото фолио, използвано в кухнята, не може да се рециклира.

Често задавани въпроси:

Кои материали могат да бъдат рециклирани безкраен брой пъти, без да изгубят качествата си?

Такива материали са металите – желязо, алуминий, месинг и др.

Кои метали не могат да бъдат рециклирани?

Метали, които съдържат в състава си много примеси от различен произход и характер и тези примеси е невъзможно да се отстранят,  не могат да бъдат рециклирани. Не се рециклира домакинското фолио, например.

Губи ли стоманата качествата си след рециклиране?

Не, стоманата не губи свойствата си след рециклиране. Тя е един от металите, които могат да се рециклират много пъти, запазвайки свойствата си.

Подобни статии