Рециклиране на алуминий – какво трябва да знаете?

Един от най-често срещаните метали на земята е алуминият. Неговата употреба е толкова широка в нашето ежедневие, че често дори не го забелязваме. 

Рециклиране на алуминий - какво трябва да знаете?

Какво представлява алуминият?

Алуминият е изключителен поради специфичните си свойства метал. Той може да се обработва много лесно. Освен това е лек, но доста здрав, затова бива използван при направата на алуминиево – магнезиево – силициеви сплави за автомобилната индустрия. 

Може да бъде устойчив на корозия, с отлична електрическа и топлопроводимост, добър отражател на видимата светлина и с чудесна еластичност. 

За разлика от стоманата, която става чуплива при твърде ниски температури, алуминият е издръжлив. 

Той е напълно непромокаем и без никакъв мирис. Няма никакви вредни отделяния при нагряване и може да се рециклира. 

Любопитен факт е, че този елемент не може да съществува в природата, без да се комбинира с други елементи. 

Ако е в съчетание с кислород, алуминият се превръща  корунд – един невероятно твърд метал.

Рециклиране на алуминий - какво трябва да знаете?

Къде намира приложение?


Изключителните качества на този метал го правят незаменим в много човешки дейности и отрасли.

Тъй като е податлив на лесна обработка, щамповане и е устойчив на корозия хората го употребяват както при производството на продукти за бита, така и в много отрасли на промишлеността. 

Едно от най-големите приложения алуминият намира при производството на кухненски прибори и посуда.

 От него се изработват:

 • тенджери;
 • ножове;
 • кухненски инструменти;
 • тави;
 • алуминиево фолио за готвене и много други.

В медицината алуминият също е незаменим помощник, поради своите уникални физични и химични свойства. 

Той се използва при направата на медицинска техника и оборудване.От  него се произвеждат медицинските инструменти, уреди и рентгенови тела.

Освен това заради лекотата и издръжливостта си е безценен при производството на протези и ортези.

Високотехнологичният алуминий пък е важен при оборудването на линейки хеликоптери,  а алуминиевите контейнери се използват за транспорт на кръв и  медицински продукти. 

Плюс това, металът намира приложение при изработката на широка гама от опаковъчни кутии за сокове, кенчета, зеленчуци и риба. 

Строителният бранш също се възползва максимално от качествата на алуминия. 

Тъй като неговата обработка, както споменахме е лесна, а металът е гъвкав и ковък, той се използва за направата на носещи конструкции като основен материал. 

Заради ниската си цена, е предпочитан при изработката на електропроводи и кабели. 

Металът намира своето активно приложение при производството на почти всички транспортни средства заради ниското си тегло и евтина стойност. 

Неотменна част е при направата на радиатори за охлаждане, процесори на компютри. 

Благодатният за обработка материал бързо се превърна и в лидер при направата на домакински уреди.

От него се произвеждат:

 • печки;
 • перални;
 • фурни;
 • хладилници и други. 

Няма как да не споменем, че алуминият се използва и за производството на табелките с имената на пощенските кутии, номерата или самите врати на апартаментите. 

Ювелирният бранш също се възползва от него. Много бижута се правят от алуминий, а също  ключове и ключодържатели. 

Рециклиране на алуминий - какво трябва да знаете?

Видове алуминиеви отпадъци

Откровено казано, алуминиевите отпадъци са изключително много видове.

Сред най-срещаните алуминиеви отпадъци можем да наредим:

 • плаки;
 • радиатори;
 • дограма;
 • проводници;
 • радиатори и други.

Специалистите делят алуминиевите отпадъци на мек и твърд алуминий.

Меките алуминиеви отпадъци най-често са следните:

 • чисти стари листи от алуминиеви сплави;
 • щори;
 • отливки; 
 • тънки жици;
 •  кухненски съдове;
 • кабели. 

Към твърдите алуминиеви отпадъци спадат:

 •  леярски отливки;
 •  сплави от авиационни или автомобилни отливки. 

Към алуминиевите отпадъци спадат още:

 • консервните кутии;
 •  хартиени алуминиеви опаковки;
 • алуминиеви компоненти от стари или повредени устройства, компютри, таблети, телефони, телевизори, печки, хладилници. 
 • сградни елементи;
 • прозорци;
 • врати, парапети и други, които биват демонтирани от старите блокове и къщи и изхвърлени. 

Може ли да се рециклира и как?

Рециклирането на алуминий е трудоемък процес, който обаче категорично си струва усилията, защото преработката само на 4 алуминиеви кутии спестява енергия, равна на енергията в чаша бензин. 

Рециклирането на алуминий става в определена последователност:

 • Събиране: Първата стъпка е събирането на отпадъците от алуминий от различните източници – депа, домакинства, промишлен сектор. 
 • Сортиране: След това следва тяхното сортиране и първична обработка – трошене и раздробяване на по-малки части.
 • Топене: При тази стъпка материалите се стопяват чрез нагряване до висока температура, като се създават от получения нов алуминий блокове или слитъци.
 • Допълнителна преработка: Последната стъпка е допълнителната преработка, за да се  премахнат остатъци от други метали и примеси, за да могат да се използват за леенето на нови изделия. 

Този процес е доста труден основно заради това, че алуминият е метал, който трудно се отделя от сплавите или съединенията. 

Процесът на отделяне на алуминий от кислород не може да се прави от всеки, а само в специализирани металургични заводи чрез електролиза на разтвор от алуминиев оксид в стопен криолит. Това се случва при температура от 1000 градуса. 

Рециклиране на алуминий - какво трябва да знаете?

Процесът се извършва в електрически пещи с графитни електроди, като на анода се отделя кислород, а на катода се отделя течен алуминий и след това втечненият алуминий се изгребва от дъното периодично. 

С отделената енергия се извършват множество други последващи действия и по този начин рециклирането на алуминия има значение и смисъл, защото пести много енергия, а качествата му не се променят при обработката. Затова като метал е толкова ценен, дори и във формата на алуминиева скрап. 

Обработеният и рециклиран алуминий се използва за направата на разнородни продукти:

Сред които:

 •  автомобили;
 • електроника;
 • строителни материали;
 • медицинско оборудване и много други. 
Рециклиране на алуминий - какво трябва да знаете?

Ползи от рециклирането на алуминий

Безспорно най-голямата полза от рециклиране на алуминий е, че се пести голямо количество енергия. А икономичното потребление на всички природни ресурси, е важен фактор в подобряването и опазването на околната среда. 

Повторното рециклиране и използване на получените отпадъци категорично допринасят за енергийната ефективност и пестене на енергия. 

В България лидер на пазара в събирането, сортирането, преработката,
търговията и рециклирането на вторични суровини е компанията „Норд Холдинг“. 

Тя притежава широка мрежа от площадки в цялата страна със собствена техника, оборудване и съвременни бази, където се извършва обработката на отпадъците. 

През 2022 година фирмата внедрява собствени рециклиращи производствени мощности за обработване и рециклиране на следните материали:

„Норд холдинг“  е сред най-бързо развиващите се компании в рециклирането и вече разполага с широка мрежа от площадки в цялата страна. 

Заключение 

Рециклирането на алуминий е важен процес, защото пести енергия, намалява вредните емисии на парниковите газове и на отпадъците. 

За сметка на това подпомага икономиката, тъй като се създават работни места в сектора на рециклирането и вторичната обработка на металите. 

Това от своя страна носи  допълнителни ползи при намаляването на зависимостта на човечеството от суровини. 

Снимки: Pixabay

Подобни статии