Как се рециклират отпадъците от опаковки?

Отпадъците, които хората генерираме всеки ден от бита, бизнеса и индустрията, са толкова много, че в последните години стана ясно, че от тяхното правилно управление зависи оцеляването на човечеството и на цялата ни планета. За да се справим с това нелеко предизвикателство, е необходимо да знаем как се рециклират отпадъците от опаковки.

Как се рециклират отпадъците от опаковки?

Защо е важно да рециклираме отпадъците от опаковки?

Замислете се какво огромно количество отпадъци от опаковки изхвърля всяко едно домакинство, всеки един малък бизнес на година. Скалирайте в мащаб едно към няколкостотин и можете да си представите колко отпадъци от опаковки се продуцират от големите фабрики и предприятия в индустриалния сектор. 

Всеки един от нас трябва да осъзнае, че в рамките на бита си, в качеството си на човек и потребител, също се превръща в пряк и косвен участник в замърсяването. Необходимо е всеки да поеме отговорността за приноса си към тези процеси, тъй като те убиват екосистемата, която обитаваме. 

По отношение на отпадъците от опаковки социалната отговорност повелява да рециклираме материалите, които използваме, за да намалим въглеродния си отпечатък и да помогнем на себе си и на природата.

Как се рециклират отпадъците от опаковки?

По какво се различават опаковките от останалите отпадъци?

Поради природата на своето предназначение опаковките в по-голямата част от случаите се изхвърлят още преди да е изтекла и една година след закупуването на съответния продукт. 

Това ги прави изключителен лукс за сметка на околната среда, тъй като различните видове опаковките и отпадъците от тях съставляват и значителна част от боклука, изхвърлян на всекидневна база в почти всички общности в целия свят. 

Всеки един продукт е опакован по един или друг начин. Освен за защита, транспорт и удобно съхранение, в много от случаите търговците залагат именно на опаковките за маркетинговата презентация на стоките, което води до още и още излишни количества опаковки.

За изработката на тези опаковъчни изделия коства материали, средства, както и енергиен и воден ресурс. Освен това производственият процес често е изключително неекологичен.

Как се рециклират отпадъците от опаковки?

С цел опаковките да са максимално ефективни, атрактивни, дълготрайни и същевременно евтини, те много по-често съдържат пластмаси и композитни материали. Поради тази причина и отпадъците от опаковки са допълнително затормозяващи за околната среда, особено ако не подлежат на рециклиране.

При това има и още един проблем, свързан с отпадъците от опаковъчни изделия. Много често те са обемисти, например кутии, кашони, защитно фолио и т.н. Това затруднява извозването на отпадъците, тъй като контейнерите за разделно събиране се изпълват догоре много по-бързо, отколкото при други видове отпадъци.

Как се рециклират отпадъците от опаковки?

Какви видове опаковки има?

Според класификацията на опаковъчната индустрия опаковките биват първични, вторични и третични.

Първични

При крайния потребител най-често те идват в първичната си опаковка, така наречените “индивидуални” или “опаковки на дребно”. Те са в контакт със самия продукт, затова и е изключително важно при хранителни продукти, дрехи, детски изделия, тези опаковки да не са токсични или да допускат стоката да бъде изложена на токсично или увреждащо въздействие.

Вторични

Вторичното опаковане се използва за съхранението на продуктите на по-малки партиди, например в складовете на веригите магазини и т.н. 

Третични

При транспорт и съхранение се използват третичните опаковки, или както сме свикнали да ги наричаме “опаковки на едро”. Най-често за целта се използват касетки или палети, с или без придружаващо фолио за допълнително обезопасяване и окомплектоване. 

Хубавото при касетите и палетите е, че те могат да се преизползват доста пъти,  преди да се изхвърлят. Това ги прави и икономични, поради което търговците ги предпочитат. В много от случаите фолиото обаче се използва само за еднократна употреба, след което бива изхвърлено. 

Понякога опаковъчните предприятия използват и спомагателна опаковка, която предпазва допълнително от механично увреждане на индивидуалната опаковка.

Рециклиращата индустрия разделя опаковките на рециклируеми и нерециклируеми.

Рециклируеми

Опаковките могат да бъдат от стъкло, пластмаса или полимери като фолио, пяна или найлон, метал, а също и от дърво, картон или хартия. Някои от тях като хартията и картона, повечето метали, стъклото, някои пластмаси, са рециклируеми. 

Нереклицируеми

Други обаче не са. Същевременно, всеки от тези материали има своите специфики и изисквания при приложението, както и всяка стока изисква подходящия за нея опаковъчен материал. 

Това кара търговците на едро и дребно, както и опаковъчната индустрия, понякога да вземат практични решения, които обаче не са идеални от гледна точка на природата.

Как се рециклират отпадъците от опаковки?

Как се рециклират и защо?

Нашият дълг като граждани и професионалисти е да взимаме участие в рециклирането на отпадъци от опаковки, тъй като то е ключов елемент от управлението на отпадъците.

Според вида на отпадъците от опаковки те се изхвърлят в съответните контейнери. Когато става дума за рециклируеми опаковки, те се поставят на обозначените места за разделно събиране спрямо конкретния вид опаковъчен материал. Оттам те се извозват със специални камиони към съответните сортиращи инсталации, където се подготвят за предаване към заводите за рециклиране.

Какви технологии се използват? 

Има различни технологии за рециклиране на опаковките спрямо материала.

Най-често рециклирането бива механично, енергийно и химично. В днешно време вече има и някои по-напреднали технологии като роботизирани рециклиращи системи и дори изкуствен интелект.

Разбира се, основно значение за това коя технология ще бъде избрана за рециклиране на отпадъците от опаковки има видът материал, от който те са изработени.

Какво означат знаците поставяни върху опаковките?

За да управляваме правилно отпадъците, ние трябва да познаваме свойствата на всеки един материал. Не винаги обаче до нас има как да разполагаме със специалист, който е достатъчно квалифициран за целта. 

На помощ идват означенията на опаковките. В най-общи линии те показват от какъв материал е направена опаковката и дали тя подлежи на рециклиране.

Заключение

За да намалим негативните ефекти на отпадъците от опаковки върху околната среда, е необходимо да се придържаме към добрите практики в сферата на управление на отпадъка. На микро ниво огромно значение за това има така нареченото разделно събиране на отпадъците от опаковки и въобще на всички отпадъци. 

Предприятията и бизнесът трябва също така да оптимизират употребата на опаковки и да не залагат на тях като основен двигател на продажбите на даден продукт. 

Правителствата и междуправителствените организации също така прокарват политики за справянето с проблема, които с времето се превръщат в задължителни за всички държави-членки на съответните организации, например Европейския съюз.

Снимки: Pixabay 

Подобни статии