Интервю с Явор Стефанов: Предизвикателствата при рециклирането на електроника през 2024 година

Интервю с Явор Стефанов: Предизвикателствата при рециклирането на електроника през 2024 година

Източник. С все по-технологичното ежедневие на 21-ви век и все по-късия живот на електрониката, която ползваме, всяка година в България и по света се генерират огромни количества отпадък от стари електроуреди, телевизори, компютри и други…

Историята на рециклирането: От миналото до настоящето

Историята на рециклирането: От миналото до настоящето

Рециклирането на отпадъци не е откритие на модерното общество. Истината е, че човечеството е усетило нуждата от рециклиране много преди нашата епоха. Днес то не е прищявка, а наложителен процес, чрез който да се опитаме…

Практични съвети за събиране и предаване на скрап за рециклиране [2024]

Рециклирането е начин за трансформиране на продукти и материали, които вече не се използват, в нови материали, които могат да се употребят повторно и отново да ви служат в ежедневието. След важния процес на  събиране…

Цветните метали и тяхното значение за рециклирането: Предимства и приложения

Цветните метали и тяхното значение за рециклирането: Предимства и приложения

Процесът по рециклирането на метали носи значителни ползи за опазването на околната среда. Така се спестяват значително количество енергия и ценни суровини, необходими за добива на нови материали. Рециклирането на цветни метали играе важна роля…

Изкупуване и рециклиране на никел-цинкови батерии – подробно ръководство

Изкупуване и рециклиране на никел-цинкови батерии – подробно ръководство

Никел-цинковите батерии са всеизвестни както със своята по-висока мощност, така и с по-краткия си цикъл на живот спрямо някои други типове. За сметка на това, материалите в тях подлежат на рециклиране и са напълно годни…