Защо е важно рециклирането на азбест?

Защо е важно рециклирането на азбест?

Забранен днес, азбестът все още е съставна част на строителни материали, от които са построени  много сгради.  Тъй като азбестовите материали са устойчиви и евтини, те са използвани дълго време в миналото, като имат широка…

Значението на процесите по рециклиране в козметичния сектор 

Значението на процесите по рециклиране в козметичния сектор 

Икономическите анализи сочат, че козметичната индустрия е една от най-бързо развиващите се в световен мащаб. Но дори и без специална статистика е видно, че секторът се разширява максимално.  Дори не бихме могли да си представим…

5 от най-големи замърсители на водата

5 от най-големи замърсители на водата

Опазването на водните ресурси е от съществено значение за съхранение на нашия общ ресурс и качествен начин на живот на планетата. Биологичното разнообразие на Земята е пряко зависимо от качеството на водата, която е жизненоважна не само…

Как шумовото замърсяване влияе върху здравето и околната среда?

Как шумовото замърсяване влияе върху здравето и околната среда?

В същността си шумовото замърсяване е сложен проблем с широкообхватни последици за човешкото здраве, дивата природа и околната среда. Справянето с него изисква комбинация от индивидуална отговорност, технологични иновации и политически интервенции за създаване на…

8 от най-големите замърсители на въздуха

8 от най-големите замърсители на въздуха

От малки децата се учат, че има базови неща, без които човек не може да съществува, а въздухът е първото. Ето защо е изключително важно да пазим това, което ни прави живи, и което поддържа…