Рециклиране на предпазни медицински средства и облекла

Разпространилата се в цял свят коронавирусна пандемия накара обществото да въведе по-строги хигиенни мерки. Носенето на ЛПС (лични предпазни средства) стана задължително, а ние бързо приехме новите правила и те станаха “новото нормално”. 

Маските и ръкавиците, които ежедневно използваме обаче бързо се замърсяват и трябва да бъдат изхвърлени. Но ако изхвърлянето и рециклирането им не бъде направено по правилния начин, околната среда бързо ще се замърси. И тогава светът ще бъде изправен освен пред пандемия и пред екологична криза.

Къде трябва да се изхвърлят предпазните медицински средства

Къде трябва да се изхвърлят предпазните медицински средства?

Към момента СЗО и Здравните министерства на всички страни съветват при изхвърлянето на лични предпазни средства да се следва установената и утвърдена система за изхвърляне и рециклиране на медицински отпадъци.

Какво означава това?

Според схемата за изхвърляне на опасни медицински отпадъци от здравните институции като болници, клиники и други медицински заведения, маските, ръкавиците и защитните облекла, които използват хората от “първа линия” трябва да бъдат съхранявани в специални запечатани контейнери. След това тези контейнери трябва да бъдат предадени за изгаряне.

Личните медицински средства за защита, които се използват от гражданите трябва след като се свалят да бъдат поставяни в хартиени или в найлонови торби. Торбите трябва да бъдат затворени плътно и да не бъдат изхвърляни в контейнера за рециклиране. Ако в града има специални контейнери за изхвърляне на медицински предпазни средства, торбите следва да бъдат изхвърляни в тях. Ако такива няма, торбите с маските и ръкавиците трябва да бъде поставен в контейнер за изхвърляне на общи отпадъци.

Рециклиране на предпазни медицински средства и облекла

Как се рециклират предпазните медицински средства и облекла?

За разлика от голям процент от отпадъците, които могат да се рециклират, от СЗО (Световната здравна организация) не препоръчват личните предпазни средства да бъдат рециклирани.

Защо?

Маските, ръкавиците и облеклата за еднократна или многократна употреба се считат за опасни медицински материали. За да могат да бъдат рециклирани, те трябва да бъдат предварително обеззаразени. Предвид факта, че вируса може да живее по различни повърхности до няколко часа и да бъде пренесен и да се разпространи доста лесно, към момента все още няма напълно ефикасен метод, чрез който ЛПС могат да бъдат обеззаразени така, че да няма никаква опасност от разпространение. Единственият начин за сигурно унищожение на вирусите към момента експертите виждат в изгарянето на личните предпазни средства. Високите температури гарантират, че те ще бъдат напълно унищожени и болестта няма да има никакъв шанс да се разпространи в по-широк мащаб.

Как в света се справят с рециклирането на медицинските предпазни средства, които се изхвърлят ежедневно?

За да се справят с огромното количество изхвърляни ЛПС различните страни работят активно, въвеждайки редица облекчения за сертифицираните компании, които имат право да изгарят опасни отпадъци. 

Обединено кралство

В Обединеното кралство например Агенцията по околната среда въведе облекчени правила, при които за изгарянето на опасни медицински отпадъци и ЛПС заразени с Ковид – 19 да бъдат изгаряни с енергия от от изгарянето на други отпадъци.

Италия

В Италия се въведоха допълнителни безопасни процедури за съхранение и изгаряне на ЛПС. На Ботуша отпадъците се запечатват в множество контейнери и се съхраняват далеч от другите отпадъци. Когато се налага да бъдат транспортирани към сепараторите и линиите за изгаряне, контейнерите минават през специални коридори и се придвижват със специални асансьори.

Китай

В Китай, където по време на пика на пандемията от коронавируса болниците в Ухан генерираха шест пъти повече отпадъци от нормалното, правителството отпусна средства, с които бяха построени за рекорден срок нова инсталация за медицински отпадъци и 46 мобилни съоръжения, които са се справят отпадъците, които инсталациите не могат да поемат.

България

У нас изхвърлените маски, ръкавици, облекла и други опасни медицински отпадъци се обработват или от държавни предприятия за изгаряне или от лицензирани частни компании.

Какъв риск крият използваните лични предпазни средства, ако не бъдат изхвърлени и рециклирани правилно?

Както вече споменахме, вирусът може да живее без никакъв проблем върху различни повърхности (включително и върху маските и ръкавиците) няколко часа. Това означава, че ако вие изхвърлите маската или ръкавиците си направо в коша или просто ги хвърлите на земята и отминете, вирусите не само ще продължат да живеят, но и могат да попаднат в почвата и подпочвените води. А попаднат ли там, само разпространението на Ковид – 19 ще продължи.

Ако това не ви стряска, ето още един факт. Знаете ли, че само за месец от началото на пандемията в света са се използвали 3,5 милиарда ЛПС. А според изчисленията на екологичната организация WWF, ако само един процент от личните предпазни средства бъдат изхвърляни в околната среда, това означава, че за месец по улиците на градовете ще има над 10 милиона маски. Прибавете и останалите медицински средства за защита, които се използват и изхвърлят и си представете как ще изглежда планетата ни само след година. 

Рециклиране на предпазни медицински средства и облекла

И това не е всичко. Ръкавиците, маските, облеклата и кърпичките съдържат пластмаса. Когато се изхвърлят в околната среда, пластмасовите частици, които се съдържат в тях попадат в канализацията, в почвата и в подпочвените води. Там се разпадат на микропластици и заедно с пестицидите и други вредни химикали и вещества тровят почвата, в която отглеждаме храна си.

Полезно

Как правилно да свалите, изхвърлите и съхраните средствата за защита, които използвате?

Сваляне на маска и ръкавици

  • Уверете се, че имате торбичка или в близост до вас има кош за медицински отпадъци.
  • Наклонете лице към земята и хванете с две ръце ластиците на маската. Ако няма ластици и е завързана на главата ви, развържете я.
  • Свалете маската, като я държите само за ластиците.
  • Отворете торбичката и я поставете. След това веднага затворете плътно торбата.
  • Ръкавиците сваляйте, като хванете внимателно горния им край. Не докосвайте външната им част.
  • След като ги свалите ги поставете в торба, запечатайте я здраво и чак тогава я изхвърлете в коша.
Рециклиране на предпазни медицински средства и облекла

Изхвърляне на ЛПС

  • Никога не изхвърляйте личните си предпазни средства на открити, обществени места или в кошчета, които не са предназначени за опасни медицински отпадъци.
  • Не изхвърляйте маските и ръкавиците директно в отворени кошчетата за общ боклук.
  • Ако сте медик или служител от първа линия, изхвърляйте личните предпазни средства в специалните, запечатани контейнери, предназначени за опасни медицински отпадъци.
  • Ако сте у дома, преди да изхвърлите маската или ръкавиците в коша ги поставете в торта, затворете я плътно и едва тогава изхвърлете отпадъка.

Подобни статии