Какви са вредите от замърсяването на водата?

Вече знаем, че водата е най-важният ресурс на планетата. Тя е същността на целия живот на земята. Ако имате  река  или езеро около вашия град, бъдете сигурни, че проблемът със замърсяването на водата в тях вече  стои с пълна сила. Защото именно хората с техния ежедневен бит, работа и забавление са източник на замърсяването на водата, което все повече се превръща в бич за съвременния свят и заплаха за оцеляването на планетата.

замърсяване на водата

Човешката дейност обикновено води до  замърсяване на водните басейни – океани, морета, езера, реки, подземни води и други водоеми.  Замърсяването на водата е всяка промяна във физическите, химичните или биологичните свойства на водата, която ще има пагубно последствие за всеки жив организъм.

Питейната вода е водата, която се счита за достатъчно безопасна за консумация от хора и животни. Това е водата, която обикновено се използва за пиене, готвене, миене, напояване на селскостопанските култури и пр. В днешни дни  химикалите, бактериите и други замърсители вече започват да оказват влияние и на питейната ни вода.

Източници на замърсяване на водата

Някои от най-често срещаните водни замърсители са битовите отпадъци, промишлените отпадни води, както и почти всички инсектициди и пестициди, детергенти и торове. Част от замърсяването на водата се причинява от директни източници, като фабрики, съоръжения за управление на отпадъците, рафинерии и др., които директно отделят отпадъци и вредни странични продукти в най-близкия водоизточник, без да ги третират. Индиректните източници включват замърсители, които влизат във водните басейни през подземните води, почвата или през атмосферата като киселинен дъжд.

замърсяване на водата

Вредите от замърсяването на водата

– На първо място е опасността за нашето здраве. На практика всички видове замърсяване на водата са вредни за здравето на хората и животните. Замърсяването на водата може да не навреди веднага на здравето ни, но може да се отрази зле  след дългосрочно използване. Различните  замърсители влияят на здравето на животните по различни начини.

Второ: Унищожаване на екосистемите. Те са изключително динамични и реагират  дори на малки промени в околната среда. Замърсяването на водата може да доведе до срив на цялата екосистема, ако не се вземат навременни мерки.

Трето: Така наречената евтрофикация: Химикалите във водните басейни насърчават растежа на водорасли. Тези водорасли образуват слой върху езерото. Бактериите се хранят с тези водорасли и това намалява количеството на кислород във водата, което силно влияе на водния живот там.

Четвърто:  Прекъсване на хранителната верига: Това се случва, когато токсините и замърсителите във водата се консумират от обиателите на водните басейни – риби, миди и др. Те пък се консумират след това  от хората.

замърсяване на водата

Опасности за  икономиката

Замърсяването на водите може да бъде вредно за икономиката, тъй като лечението и предотвратяването на замърсяването обикновено излиза  скъпо. Отпадъците, които не се разграждат, бързо се натрупват във водоемите и в крайна сметка си проправят път към световния океан.

Как да се предотврати замърсяването на водата

Най-добрият начин да се предотврати мащабното замърсяване на водата е да се намали вредното му въздействие. Има различни малки промени, които е наложително да направим, за да се предпазим от страшното бъдеще, когато водата ще става все по- оскъдна.

Най-лесният и като че ли най-трудно постижим подход е като всички се научим да пестим водата. Това трябва да бъде първата ни цел. Защото водоснабдяването е основен проблем в световен мащаб и   хората едва сега започват да го осъзнават. А  малките промени, които всеки от нас може да направи в личния си бит,  ще доведат до огромната промяна, към която светът се стреми.   

Необходимо е по-добро третиране на отпадните води в канализацията. Така обработката на отпадъчните продукти, преди изхвърлянето им във водоемите, ще спомогне за намаляване на замърсяването на водата в световен  мащаб. Земеделието и другите отрасли могат да използват повторно тази отпадъчна вода, като намаляват нейното токсично съдържание.

Използването на екологично чисти продукти е от особено важно значение. Използвайки разтворими продукти, които не се превръщат в замърсители, можем да намалим количеството замърсяване на водата, причинено от домакинството.

Замърсяването на водата може да бъде предотвратено, като се спрат замърсителите в най-близкия водоем  до нас.  Това става с използването на биологични филтри, химически добавки, пясъчни филтри. Разбира се, тези прости техники струват пари за поддържане, но превенцията е много по-евтина от  пречистването на вече замърсената на водата.

Цената на почистването от замърсяване зависи от много фактори. Сред тях са местоположението на замърсяването. Ако то е в район, до който е лесно да се стига, тогава разходите за почистване ще бъдат по-малки.

От друга страна влияе размерът на замърсяването. Колкото  по-голяма е замърсената площ, толкова по-скъпи са разходите за почистване.

Видът на замърсителя също може да окаже влияние върху разходите за почистване, някои замърсители са по-трудни за почистване от други и следователно по-скъпи.

Има много различни видове замърсяване на водата и всички имат различно неблагоприятно въздействие върху околната среда.

замърсяване на водата

Тежките метали от промишлени процеси могат да се натрупват в близките езера и реки. Те са токсични за морския живот като риба и миди и могат да засегнат останалата част от хранителната верига. Това означава, че целият животински общности може да бъде силно засегнат от този тип замърсител.

Промишлените отпадъци често съдържат много токсични съединения, които увреждат здравето на водните животни и тези, които ги ядат. Някои токсини влияят на репродуктивността на морските животни  и поради това могат да нарушат структурата на водната среда.

Микробните замърсители от канализацията често водят до инфекциозни заболявания, които заразяват подводния и сухоземния живот чрез питейната вода. Това често увеличава броя на смъртните случаи, наблюдавани в околната среда.

Органичните  вещества причиняват увеличение на аеробните водорасли и изчерпват кислорода от водния стълб. Това се нарича еутрофикация и причинява задушаване на рибата и други водни организми.

Сулфатните частици от киселинния дъжд променят pH на водата, което я прави по-кисела, това уврежда  морския живот в реките и езерата и често води до  смърт на живите организими  в околната среда.

Суспендираните частици често могат да намалят количеството слънчева светлина, проникваща във водата, нарушавайки растежа на фотосинтезиращите растения и микроорганизми. Това има последващ негативен ефект върху останалата част от водните обитатели,  които пък зависят от оцеляването на тези организми.

Затова не забравяйте най-простото: винаги купувайте такива средства за домакинството, които не замърсяват водата. Избирайте омекотители и почистващи препарати без химикали.

Подобни статии