Кои видове текстилни изделия могат да се рециклират?

С всяка нова покупка в гардероба ни остават стари и непотребни дрехи, които никога повече няма да облечем.

Същото се отнася и до другите текстилни предмети за дома, които се налага да подновяваме поради износване. Какво да правим с тях? 

Установено е, че приблизително 80 – 90% от използваните дрехи и текстил могат да бъдат рециклирани.

Въпреки това значителна част от използваните дрехи и текстил все още се изхвърлят като отпадък, тъй като все още се счита, че дрехите не са в достатъчно добро състояние, за да могат да бъдат рециклирани.

Освен това все още липсва на достъп до съоръжения за рециклиране и не на последно място идва недостатъчната осведоменост на хората относно ползите от рециклирането на отпадъците от текстил.

Кои видове текстилни изделия могат да се рециклират?

Какво представлява рециклирането на текстил?

Рециклирането на текстил заема важно място в процеса на управление на отпадъците.

Той включва възстановяване на използвани дрехи и друг текстил за повторна употреба или за извличане на суровини за производство на нови продукти.

Това помага за намаляване на отпадъците, опазване на ресурсите, а заедно с това се оказва въздействие върху околната среда чрез намаляване на емисиите на парникови газове от производството на нов текстил.

Средният живот на една дреха се оценява на три години. След време те се изхвърлят като стари дрехи. Дори полезните дрехи се изхвърлят, тъй като вече не са модерни или желани.

Установено е, че повече от един милион тона текстил отиват на боклука  всяка година,  вместо да бъдат рециклирани и използвани повторно.

Текстилните отпадъци възникват също и при производството на прежди и тъкани, изработка на нови облекла и т.н. Те се наричат ​​постпромишлени отпадъци.

Всичкият този текстилен отпадък има потенциал за рециклиране и повторна употреба.

80 процента от текстила, който се изхвърля, може да бъде рециклиран и използван отново, но само малка част от тях – едва  25 процента се рециклира.

Кои видове текстилни изделия могат да се рециклират?

Как се осъществява процесът?

Процесът на рециклиране на текстил обикновено включва сортиране,  почистване и обработка, чрез механично раздробяване на влакната на по-къси дължини, наречени шоди, които могат да бъдат  изпредени в нова прежда.

Получените рециклирани влакна могат да се използват за производство на нови дрехи, предмети за бита или промишлени продукти.

Процесът на управление на  отпадъците започва със събиране на непотребните облекла. След това те се  сортират и класифицират като естествени, синтетични и смесени тъкани.

Входящият текстил се класифицира по вид и цвят и се разпределя  въз основа на крайната употреба. Дрехите с добро качество се изпращат на благотворителни институции и се използват като дрехи втора употреба.

Текстилните изделия, които не могат да се носят, се считат за повредени текстилни изделия и се обработват във фабриката като парцали. Парцалите се събират и изпращат в индустрията за почистване и флокиране.

Други материали се изпращат за регенерация на влакна и пълнеж. Влакната от старите тъкани се регенерират и се използват за направата на нови дрехи.

Както естествените, така и синтетичните влакна могат да бъдат рециклирани по този начин и така да  допринесат за опазване на околната среда и водите.

Кои видове текстилни изделия могат да се рециклират?

Кои видове текстилни изделия могат да се рециклират?

Текстилните тъкани, които могат да бъдат рециклирани, се класифицират в две направления: естествени и изкуствени влакна.

Естествени влакна

Естествените влакна имат растителен и животински произход. Те са екологични и възобновяеми. Освен това естествените влакна са леки и биоразградими. Развитието на технологиите позволява те да бъдат трансформирани в използваеми тъкани чрез рециклиране. 

Разделят се на влакна на растителна и на животинска основа.

 На растителна основа

Някои от най-добрите текстилни влакна на растителна основа са памук, коноп, лен, рами, манила, кокосови влакна.

Памукът е най-рециклираният текстил и най-често срещаният материал за производство на дрехи. Тъй като  е биоразградим и е естествено влакно, той е един от най-лесните материали за рециклиране и повторна употреба.

На животинска основа

Тези влакна обикновено идва от козината или кожата на животни и се използват за производството на тъкани,  плетива и други материали.

Често срещаните източници на животински тъкани са овце, кози, зайците и камили. Техните фибри са много меки, за разлика от  влакната, идващи от коне, прасета и крави.

 Изкуствени влакна

Те могат да бъдат целулозни, полусинтетични или синтетични.

 Целулоза

Целулозните влакна се извличат от целулозата, намираща се в дървесните растения. Този материал се смесва със сода каустик и въглероден дисулфид, след което се обработва през центрофуга, за да се създадат влакната.

Вискозата е най-често срещаният вид целулоза за производството на дрехи.

 Полусинтетика

Полусинтетичните влакна са създадени от естествени материали и са реформирани чрез химически процеси. Някои от полусинтетичните влакна са ацетат, триацетат и промикс.

 Синтетика

Тъканите, които се образуват чрез химичен процес, се наричат ​​синтетични тъкани. Това влакно е химически изградено от газ, алкохол, вода и петрол. Синтетичните влакна са по-евтини и могат да бъдат заместител на естествените влакна.

Кои видове текстилни изделия могат да се рециклират?

Кои са основните източници на текстил? 

Въз основа на произхода на влакната тъканите могат да бъдат класифицирани на:

  • Тъканите от естествени влакна. Те са създадени от козината на животни, пашкули от копринени буби и семена, листа и стъбла на растения.

Те са  дишащи и никога не причиняват обриви, освен че са меки и издръжливи. Естествената материя е най-добрият избор за всеки. Не променя цвета си от UV светлина и няма затопляне, докато материалът не загуби своята якост на опън.

  • Тъканите от изкуствени влакна. Те са направени от влакна, които са изцяло произведени от неорганични или органични материали, комбинирани с химикали.

Синтетичните тъкани имат многобройни свойства в съответствие с целта, за която са произведени. Някои са леки и ултра прозрачни, докато други отвеждат влагата и бързо съхнат. 

Има и много луксозни и скъпи изкуствени материи, които имитират  естествените,  а някои са дори по-ефектни и здрави от тях.

Кои видове текстилни изделия могат да се рециклират?

Какви са екологичните ползи от тяхното рециклиране?

Ползите от рециклирането на дрехи и текстил са многобройни. 

Ето някои от тях:

  • Спестява вода. Прясната вода е ценен природен ресурс, който се нуждае от опазване. Рециклираните материали използват 99% по-малко вода за производство, отколкото дрехите, направени от суровини.
  • Намалява парниковите газове с повече от 50%  в сравнение с производството на дрехи от чисто нови материали.

Положително  въздействие  върху околната среда показва фактът, че  за всеки 1 килограм рециклиран материал се спестяват до 4 килограма въглероден диоксид от атмосферата.

  • Намалява замърсяването. Промишлените отпадъци са основен източник на замърсяване на питейната вода. 

Само шивашката промишленост е отговорна за около 20% от това замърсяване на водата.

Особено опасно въздействие върху околната среда имат процесите на боядисване на тъканите и третирането им с различни химикали и киселини.

  • Спестява петрол. Повечето текстилни предприятия работят с изкопаеми горива за осъществяване на производствените си процеси.

Синтетичните тъкани от полиестерен тип са направени от химическа реакция с помощта на петрол, който е невъзобновяем природен ресурс.

  • Спасява световния океан от замърсяване с пластмаса.
  • Спестява място в депата за боклук.

Заключение

Рециклирането на текстилни изделия е важна стъпка към опазване на околната среда и устойчивото развитие на нашата планета.

Чрез рециклирането им можем да намалим количеството на отпадъците, които отиват на сметищата.

Намалява се вредното въздействие на текстилната промишленост върху околната среда, както и  използването на вода и енергия, необходими за производството на нови текстилни материали.

Чрез създаването на рециклиращи предприятия като Норд Холдинг се откриват нови работни места и се  помага за икономическия растеж на местните общности.

Снимки: Pixabay

Подобни статии