Коя пластмаса не може да се рециклира и защо?

Преди по-малко от две години пластмасите станаха най-новият член на списъка на опасните отпадъци на ООН. Тази промяна бе направена по настояване на многобройни граждани и неправителствени организации. Беше подкрепена също така и от държавните администрации на множество държави-страни по различни споразумения за опазването на природата и превенцията на промените в климата.

Коя пластмаса не може да се рециклира и защо?

Въпреки многобройните информационни кампании, за съжаление, много от хората все още рядко правят разлика между разградима, рециклируема, преизползваема и еднократна пластмаса. А това знание е от изключителна важност, защото огромен процент от пластмасата, която се произвежда, всъщност не може да бъде рециклирана.

Днес за опазването на околната среда се говори много на всички нива – правителства, бизнес и организации, но отговорността за нейното опазване много често лежи на гърба на крайния потребител, на битово ниво

Тъй като масово индустрията по света изглежда отказва доброволно да се откаже от еднократната пластмаса и вредните й въздействия върху природата, ние сме тези, които рециклираме пластмасовите опаковки.

Европейските регулации също вървят в подобна посока, макар че все още сме далеч от други страни в света, които поставят още по-крути срокове. С 560 срещу малцинство от 35 гласа ЕП реши, че трябва да бъдат забранени някои широко разпространени видове полимери за еднократна употреба в бита. Също така бе очертана цел до 2029 г. да се рециклират най-малко 90 на сто от бутилките за безалкохолни.

Коя пластмаса не може да се рециклира и защо?

Към момента Столична община по регламент е в правото си налага глоби, ако пластмасовият отпадък не се отделя за рециклиране, а се прибавя към обикновения битов боклук. Това все още не се е превърнало в масова практика поради липсата на адекватна инфраструктура за разделно сметосъбиране. С транспонирането на европейското законодателство в близките години ще стане все по-често срещано.

Кои пластмаси са еднократни?

Нерециклируемите полимери са навсякъде около нас. 

Пластмасовите опаковки от: 

  • бързооборотни стоки
  • найлоновите чантички за продукти
  • опаковъчното фолио
  • пукащото фолио и още много други. 

Дори привидно картонените чашки за кафе съдържат в себе си пластмаса! Те ще останат наоколо много години, след като вече сме изпили кафето или сме изяли храната в тях. Всяко едно от кашкавалчетата, които се опаковат в отделен найлонов слой, ще бъде праистория, когато неговото парченце разделително фолио все още ще се носи по вятъра.

Стиропорът като материал може да се рециклира. Проблемът при него е друг – частиците, на които се разпада много лесно, са толкова малки, че е трудно да ги съберем, отделим от други замърсяващи вещества. Това го прави на практика невъзможен за рециклиране.

Коя пластмаса не може да се рециклира и защо?

Забележете, че дори пластмасата, която може да бъде рециклирана, няма да може да премине през процеса, ако е твърде замърсена. Именно това е основна цел на разделното събиране на полимерни отпадъци

Сещайте се винаги да посмачкате шишето или кутията, която изхвърляте. Така едновременно ще спестите оперативен обем на кошчето за боклук, а и ако случайно попадне сред общите отпадъци, вътре няма да навлязат мръсотии.

Една от най-вредните пластмаси е брокатъттъй като той сам по себе си представлява микропластмасови частици още преди да се превърне в отпадък.

През 2015 г. Съединените американски щати забраняват броката в козметичните продукти. На практика, въпреки своя чар и обаяние, той може да бъде изключително опасен за природата. Подобни законови ограничения са приети и в Тайван, Нова Зеландия, Канада.

Какви щети нанасят пластмасите?

Коя пластмаса не може да се рециклира и защо?

Пластмасата, която хората изхвърлят с течение на годините, не може да се разгражда и се събира на купчини навсякъде около нас. Най-често тя се събира във водните басейни, а в крайна сметка се завръща при нас, разпадайки се на микропластмасови частици.

Животни, растения и цели екосистеми страдат от замърсяването с неразградими полимери. Много от тях неволно поглъщат пластмасови частици или се заплитат в по-големи отпадъци, което може да доведе до задушаването и смъртта им, или най-малкото до сериозни наранявания.

Много от пластмасовите отпадъци, които попадат сред околната среда, няма да се разградят напълно в продължение на цели столетия. Някои от тях буквално имат нужда от цяло хилядолетие, за да се разпаднат.

Как да разпознаваме пластмасите?

Намесва се и подвеждащият термин “биопластмаса”. Това, че дадена пластмаса се води от био класа, тя изобщо не е задължително да може да се разгражда. 

В много случаи се оказва, че говорим просто за био полипропилен и полистирен, които изобщо не могат да се рециклират. Терминът “био” в случая произлиза от факта, че за направата на тези полимери се използват възобновяеми източници. Ще познаете тези пластмаси по забележително ниската цена, която поддържат.

Тук стигаме до разликата между рециклируема и биоразградима пластмаса. И двата вида са разградими, но само биоразградимите полимери могат да се разградят сами в естествени условия. Като типичен пример може да се даде найлоновата торбичка, която често ни “служи” вярно само за няколко часа, преди да се изцапа и да отиде в контейнера. 

Стои въпросът е до какво се разгражда тя, когато това стане? Напоследък учените говорят за това как не е достатъчно да разпаднем по-големите пластмасови предмети на по-малки късове. Микропластмасата не е полезна за природата и вредите от нея ще бъдат тепърва оценявани.

Внимавайте за знаците!

Коя пластмаса не може да се рециклира и защо?

Най-лесно е да се научим да разпознаваме полимерите, като запомним техните отличителни знаци.

Пластмасите, които могат да бъдат рециклирани, са с номера от 1 до 7

Както вече казахме, стиропорът принципно подлежи на преработка, той е с номер 6

  • Полиетилентерефталат, по-известен със съкратеното си название PET, има клас код 1. От него се произвеждат най-различни бутилки, чашки, опаковки за ежедневна употреба. 
  • HDPEполиетилен с висока плътност е номер 2. Той се използва, например, за обвивки на кабели за електро и оптични мрежи. 
  • Номер 3, поливинил хлорид, добре познат на много от нас под популярната абревиатура PVC, намира приложение в изработката на тръби, подови настилки и др. 
  • LDPE е номер 4, тук става въпрос за нискоякостен полиетилен полипропиленът (PP) и полистиренът (PS) също са най-общо казано, рециклируеми.
  • Под номер 7 спадат различни видове други пластмаси, голяма част от които не се рециклират. Това са акрилните материали (включително гел лакове и изкуствени нокти!), найлон, поликарбонат и др.

Трудно е да се попълни с пълна изчерпателност списъкът на пластмасите, които не подлежат на рециклиране. До съвсем скоро той все още растеше, а може би ще продължи да се обогатява, противно на всички институционални и съвестни усилия за ограничаването им.

Подобни статии