Вземете до 1000 лева за старата си, зарязана кола

Стара кола за скрап | Nordholding

По данни на Обществения съвет по пътната  безопасност, повече от 70 на сто от колите у нас са на над 16 години. Като прибавим и състоянието на пътищата ни, е ясно защо тези коли излизат и ще излизат от употреба.

Не е ясно обаче защо много собственици ги паркират и ги зарязват за “вечни времена”, вместо да имат полза от тях. През улица – през две могат да се видят такива автомобили.

А има начин хем да изчезнат, да не пречат и да не загрозяват, хем на собствениците да им се плати. Как да получите пари от старата си, грохнала кола, която вече не ви върши работа? Норд холдинг АД събира и изкупува коли за скрап. Дружеството пряко приема отпадъци както от населението, така и от предприятията.

Има широка мрежа от площадки в София и в страната, собствени бази, техника и оборудване за обработка на всички видове отпадъци. Компанията е С 22% дял на пазара на черни метални отпадъци и 16% на цветните.  Просто трябва да направите запитване на интернет страницата на холдинга или да се обадите на безплатния телефон 0879 222 864.

Офертата, която ще ви се даде, е за цена между 250 и 1000 лв. Ще получите парите на място, а автомобилът ще бъде отнесен от специализирана кола от типа на Пътната помощ. Когато служителите приемат старата ви кола, ще ви издадат удостоверение за дерегистрация от КАТ.

Със специализираните си площадки за временно съхранение и центровете за разкомплектоване, холдингът обслужва София и региона, Пловдив и Бургас. Може да не сте се замисляли, но в колите има компоненти, които се определят като опасни отпадъци. Те се отделят при разкомплектоването, за да се намалят опасните вещества в отпадъците, които по-нататък подлежат на третиране с различни механични и термични обработки.

Автоморга - кола за скрап | Nordholding

Получените по този начин отпадъци, които ще се рециклират, се раздробяват на малки парчета с размери 5-10 сантиметра, като така се сортират метални и неметални отпадъци, черни и цветни метали.

Те биват предавани в индустрията по рециклиране, което от своя страна намалява ползването на невъзобновими природни ресурси, намалява енергията за производство на нови сплави, а от там и замърсяванията на въздуха.

Около 93 % от прибраните коли – най-вече метали, се рециклират. Това намалява добива на нови суровини за производството на нови метални съединения – които биха били необходими за производството на нови метални съединения: боксит за добиването на алуминий, желязна руда в стоманодобиването; никел за неръждаема стомана и т.н.

Така ползите от употребата на вторични суровини са големи и не случайно в ЕС има много добре разработен механизъм за изкупуването им.

Изчислено е например колко енергия се пести при използването на преработени вторични суровини. При алуминия, да речем, спестената енергия е цели 95 процента; при медта процентите са 85, за оловото – 60, а за стоманата процентите спестена енергия стигат до 74.

При всичко това предприятията намаляват вредните въглеродни емисии – по изчисления на ЕС – годишно с  около 200 милиона тона.

Накратко – запомнихте ли безплатния телефон на Норд холдинг АД?

Подобни статии