Изделия и продукти, направени от рециклиран материал

Животът на човек от древни времена е свързан с използването на различни материали, от които се изработват продукти, нужни на човек, за да оцелява. Още от средновековието (а и по-рано) хората са изучавали как да употребяват природните ресурси, че да имат максимална полза от тях. 

С развитието на различните научни и научно-технически способи, човекът разширява областта на използваните материали, като започва да подобрява свойствата им така, че те да покриват изискванията и желанията им. Тук се появява и „технологията“, тя има доста разширено значение в нашия свят и покрива огромен спектър от области. 

Технологиите заемат жизнено важна роля в развитието на човечеството, за да  живеем в синхрон с всички живи организми и да се развиваме. Производството на различни крайни продукти, свързани с каквито и да било ресурси и технологии, е обвързано главно с източника на основните материали и не само. 

През последните 50 години, с увеличаване на населението на земята, земните ресурси започнаха да намаляват, а сметищата да се препълват, поради тази причина човечеството започна сериозно да се замисля за отработването на отпадъците и интегрирането им в нови продукти

През последните години, думата „рециклиране“  многократно се чуваше от специалисти, учени, еколози, политици и пр., но на този етап не се виждат съществени резултати,  а само малки стъпки. 

Разбира се, като всяко ново нещо, рециклирането бавно и сигурно се налага по целият свят. Много източници твърдят, че интегрирането на новите тенденции е правопропорционално на желанието на хората за реализация. Тази заслуга имат и медиите, показвайки проблемите и реализирайки диалог с всички заинтересовани страни. 

Изделия и продукти, направени от рециклиран материал

Какво представлява рециклирането и кои рециклирани материали могат да се употребяват отново

Рециклирането на практика представлява преработка на отпадъци, непотребни уреди, дрехи и други предмети в материал, който индустрията може да използва за създаване на нови материали или продукти. 

Тук интересен факт е, че не всичко, което се изхвърля, може да бъде рециклирано. Всъщност, всеки един материал има възможност на определен брой цикли на рециклиране, отбелязани върху него. 

Друг факт, е че не всичко се рециклира на 99,9% (както ни се иска), а само една определена част може отново да послужи за производство на нови неща. Друг сериозен проблем, който очаква разрешаване, е че цената на рециклираните суровини е по-висока от произведените  нови суровини и продукти. 

Както се досещате, много клиенти предпочитат новото, защото, както човек обича да казва –  „новото си е ново“! Разбира се, стремежът ни е да променим мисленето на хората, за да живеем в един по добър свят.

Фрагментацията при отделните суровини и методи 

Когато говорим за преработката на отпадъци, винаги въпросите са много повече от отговорите. Тук ще изложим някои ключови въпроси. 

Доколко рециклирането замърсява природата ? 

В основата на преработката на отпадъци стои опазването на околната среда и намаляване на замърсяването.  По последни данни, във водите на планетата има достатъчно пластмаса, която с годините се разпада на микропластмаса, която пък от своя страна попада в жизнения цикъл на всички обитатели, т.е рано или късно ще дойде и при нас. 

Тъй като няма единодушно решение на този проблем, специалисти в областта признават, че при рециклиране на някои отпадъци има риск за природата. На този етап много хора работят за намаляване на природния отпечатък при преработка на много суровини.

Преработка на пластмасови изделия ?

Преработката на пластмасови изделия е изключително сериозен проблем. Огромното разнообразие от полимери създава проблем при рециклирането, тъй като е нужно сортиране, измиване и т.н. Процесът е дълъг и все пак до 30% процента от всички пластмаси се рециклират. 

Изделия и продукти, направени от рециклиран материал

Какво се случва с рециклираният материал ?

Много производители твърдят, че използват рециклирани полимери в своите продукти. Разбира се, някаква част е изработена от подобен материал. 

Тъй като е модерно да си еко и да внедряваш преработени материали, много търговци излизат с реклами, в които обясняват как добавят подобни суровини в своите изделия и по този начин помагат за намаляване на отпадъците, което е страхотно и насърчава други да го правят. 

Наблюдава се огромно разнообразие от приложения на рециклираните материали в обувки, дрехи, играчки, електроуреди,  мебели, сгради и много други. Интересното е обаче какво се случва с тези „боклуци“, които не могат да се трансформират в нещо полезно. 

Тук става въпрос за изделия за еднократна употреба, които не подлежат на преработка, като : 

  • чаши
  • чинии 
  • вилички 
  • лъжици 
  • сламки и други

Радостната новина, е че те вече са забранени от  Европейският съюз и това ще улесни разпространението и изхвърлянето им в бъдеще.

Рециклиране на гумени изделия

Рециклирането на гумените изделия става, като  гумите се обработват  основно механично, чрез раздробяване или смилане на зърна, до определена големина. Получените фракции се наричат  шред, чипс, гранулат и пудра. Този материал се използва за производство на   гумени плоскости, настилки, колела, пътища, в строителството и др.

Преработка на метали 

Отпадъците от различни видове метали биват разделяни на цветни, неръждаеми и др. След това те ще бъдат пресовани в различни форми, което на практика представлява подготовката им преди претопяване. Това се извършва в специални пещи за разтапяне на отделните видове метали. 

След това, следва  изливането им в подходяща форма за последваща обработка. При металите загубите от преработка са малки, а и качеството на крайния продукт е доста добро. На практика цялата индустрия се възползва от отработените метали, като всички параметри са много близки до ново произведените изделия.

Изделия и продукти, направени от рециклиран материал

Рециклиране на стъкло и производните му

Стъклата, събирани от бита, се сортират, което на практика представлява т.н. разделно изхвърляне. Това се налага от факта, че не всички стъклени отпадъци се рециклират. Основната суровина, която бива рециклирана и използвана отново,  са бутилките от напитки. Големи компании като „Кока Кола“ например включват над 30% рециклирано стъкло в новите си бутилки.

Батерии и други опасни отпадъци

Батериите са един доста специфичен отпадък, който в последните години предизвика доста дискусии. Основната причина за това е фактът, че автомобилната индустрия предстои в най-скоро време, да премине към производството на електромобили и нуждата от устройства за  съхранение на енергия ще се повиши. 

На този етап рециклирането на батерии е в опасната зона, тъй като е сложно, скъпо, неефективно и крие рискове за околната среда. А крайният продукт е с не особено високо качество. 

Снимки: pixabay.com

Подобни статии