Как се определя цената на скрапа?

Боклуци в България - Как се определя цената на скрапа | Nordholding

Огледайте се! Огледайте се добре наоколо! Изоставени коли по паркингите, разпилени торбички, опаковки от храна, гуми, пластмаса и куп други боклуци и опасни отпадъци, които се въргалят по шкафовете в домовете ни, в градинките или в канавките край пътя. Ами отработеното масло от колата, батериите на дистанционното, изгорялата крушка или счупения живачен термометър? Дали помисляте, че това са опасни отпадъци или просто ги хвърляте в общия контейнер за боклук пред блока?

Битовите и промишлените отпадъци, които самите ние генерираме отнемат все повече от въздуха ни, водата ни, ресурсите ни.

А знаете ли, че тези същите отпадъчни материали, които смятаме за непотребни и които просто захвърляме някъде и забравяме за тях могат да бъдат използвани повторно? А знаете ли, че ако всички започнем да рециклираме отпадъците и ако се погрижим за събирането на опасните отпадъци, това не само ще помогне за опазването на околната среда, но и ще бъде от полза за икономиката и за нас самите като потребители?

Какви са ползите от рециклирането на отпадъци?

Да, можете да си кажете, че от рециклирането на отпадъци лично вие нямате полза. Можете да си го мислите, но ще сгрешите. За повече информация, посетете – Рециклиране на опасни отпадъци – каква ни е ползата.

Ще сгрешите, защото рециклирането на отпадъци не помага само на природата, но и на всеки един от нас, човеците на тази планета.

*Обработката на отпадъци създава допълнителни работни места

Събиране на отпадъци разделно - Как се определя цената на скрапа | Nordholding

Благодарение на разпоредбите за опазване на околната среда през последните години в страната се създадоха много депа и центрове за депониране и рециклиране на отпадъчни материали, които разкриха много нови работни места. Компании като Норд Холдинг например, които се занимават с изкупуване на скрап и събиране на опасни отпадъци са сред първите, които разкриха нови работни места и осигуриха препитанието на доста хора в градовете, в които имат депа. И Норд Холдинг е една от многото подобни компании, които работят на територията на страната.

*Стоките, които се произвеждат от рециклирани материали са по-евтини заради икономията на енергия, вода и най-вече на вложени суровини при производството им.

Според данни от изследване, проведено от Американската агенция за защита на околната среда използването на тон стомана, произведена от рециклиран скрап спестява повече от 1000 тона желязна руда и повече от 600 кг въглища.

Ето ви и един нагледен пример за ползата от рециклирането от икономиката на… Китай. Леката промишленост на Китай, която всички познаваме, тъй като магазините и домовете ни са пълни с продукти произведени в азиатската страна активно използва рециклирани суровини и материали. Влагайки рециклирани суровини в производствата си, страната произвежда повече стоки и ги предлага на ниски цени.

*Рециклирането отделя много по-малко вредни емисии в атмосферата и не замърсява водите и почвите.

*Използването на рециклирани суровини в промишлеността дава възможност за опазване на природните ресурси, които вече са почти на изчерпване.

Ползите от рециклирането на отпадъците са много, но вие още се питате каква е ползата лично за вас?

Да си поговорим за скрап и събиране на опасни отпадъци

Опасни отпадъци Как се определя цената на скрапа | Nordholding

Скрап са отпадъците от цветните и черните метали, които всички имате в домовете, в гаражите или на вилата си. Почти няма семейство, което да не се чуди какво да прави със старата си кола, която вече не кара и която стои ръждясваща в някой двор или на улицата. Тези непотребни на пръв поглед метали, които с години сте натрупали могат да ви донесат малко пари, само ако си дадете труд да ги предадете за скрап.

В своята същност „скрап” е процес/дейност, която използва метални отпадъци, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.

Най-често рециклираните метали са стомана, алуминий, цинк, олово, неръждаема стомана. В зависимост от това дали в металите се съдържа желязо или не, скрапа се дели на черни и цветни метали.

Как се изкупува скрап?

Изкупуването на скрап на добри цени се извършва от лицензирани фирми, които предлагат изкупуване на отпадъци от черни, цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства и други. Изкупуването става специално определени площадки/депа, където се събира скрапа преди да потегли за рециклиране.

Цените на скрап могат да варират значително, като определящите фактори могат да бъдат различни. На някой места цената може да бъде договаряна на място между купувач и продавач, но ако търсите изкупуване на скрап на добри цени е най-добре да се обърнете към някой от водещите фирми за изкупуване на скрап и опасни отпадъци като Норд Холдинг.

Компанията разполага с голям брой площадки за изкупуване и съхранение на скрап на територията на цялата страна и може да ви предложи много добри условия при изкупуването на скрап на добри цени.

Предавайки непотребните метали на фирми за изкупуване на скрап вие:

*разчиствате двора, улицата, къщата, гаража, производството си от металните отпадъци;

*помагате на икономиката;

*грижите се за околната среда;

*печелите пари от продажбата.

От търговията със скрап печелят всички – вие, фирмата за изкупуване, икономиката (която ще използва рециклирания метал за производството на нов продукт на по-ниска стойност), околната среда.

Лесно рециклиране в България - Как се определя цената на скрапа | Nordholding

Ами опасните отпадъци?

Опасни отпадъци са всички отпадъчни материали, които са опасни за здравето и за околната среда. Според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, опасните отпадъци трябва да се подлагат на различни методи за управление според вида и характеристиките им.

Събирането на опасни отпадъци се извършва единствено от фирми, които имат нужните документи и сертификати за извършването на подобна дейност.

Каква е вашата полза, ако предавате опасните отпадъци?

*ще сте спокойни, че няма да навредите на околната среда;

*ще сте спокойни, че в дома ви няма никакви опасни за здравето на близките ви отпадъци като отработени моторни масла, спирачни течности, антифриз и други.

Как да се отървете от опасните отпадъци?

От няколко години в различни градове на страната се организират кампании за събиране на опасни отпадъци от бита. Отпадъците, които можете да отнесете до мобилните събирателни пунктове са: домакински материали, бои и бояджийски материали, фармацевтични продукти с изтекъл срок на годност, батерии, крушки, живачни термометри и други.

Другият вариант да се справите с опасните отпадъци от бита е като се обърнете към лицензирани компании за събиране на опасни отпадъци.

Истината…

Недостигът и високата цена на първичните суровини активно стимулират предприемаческата инициатива при рециклирането на отпадъци и използването на рециклираната суровина в производството на стоки за бита и промишлеността.

Отношението към оползотворяването на отпадъците постепенно се превръща в един от показателите за нивото на развитие на страната. Скоростта и обемът на екологични технологии, развитието в областта на технологиите за управление на отпадъците ни позволяват да говорим за постепенно възникващ нов сектор на икономиката. Позволява ни да се погрижим за околната среда, за бъдещето на планетата, която ще оставим на поколенията след нас.

Ползите от рециклирането и събирането на опасните отпадъци?

Превръщането на Земята в бунище не е от най-примамливите перспективи, затова нека не го допускаме.

В света и у нас работят доста компании, които са се заели със задачата да направят света малко по-добро място за живеене. Рециклирането на отпадъци е и най-обещаващият и рентабилен начин за борба с отпадъците, който може да генерира печалба за всички.

Отпадъчните материали и суровини, които изхвърляме с лека ръка оказват отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Нека се погрижим за отпадъците, които генерираме подобаващо и да се опитаме да помогнем на бъдещите поколения да живеят в един по-чист свят от нас.

Е, ако докато спасяваме планетата можем да изкараме и малко пари от изкупуването на скрап на добри цени, защо не?

за повече информация

Подобни статии