Зелените технологии: Промяна на света чрез устойчивост и иновации

Последните години станахме свидетели не само на категорични климатични промени, но и на редица драматични природни бедствия, които костваха живота на множество от хора. 

Тъжната констатация на учени и климатолози е, че именно хората стоят в основата на тези събития, предизвикани преди всичко от човешката немарливост, безотговорност към околната среда, нежелание да се видят последиците от непрестанното замърсяване на природата. 

Ако искаме да живеем в един по-чист свят, в който децата ни да се радват на природата и нейните дадености, време е да започнем да се съобразяваме с това как нашите потребности влияят върху  околната среда.

Зелените технологии: Промяна на света чрез устойчивост и иновации

Не е трудно да живеем по-екологично, не е трудно да работим в посока за намаляване на вредните емисии, за да бъде въздухът по-чист. 

Достатъчно е да започнем с малки крачки, за да постигнем нещо голямо, но истински значимо за нас и децата ни. 

Какво представлява терминът “зелена технология”?

Зелените технологии са лицето на бъдещето според много учени.

Най-общо казано, зелените технологии са онези принципи и изобретения, които спомагат създаването на един по-чист и екологично съобразен свят.

Предимствата от тях са толкова много. 

На първо място идва чистият въздух, опазването на по-чиста околна средата, но и по- малкото разходи за нас като потребители. 

Разработени са вече редица иновации, чрез които можем да постигнем това, за което досега само сме мечтали или чели в научните форуми и списания. 

В България работят големи компании, които са посветили бизнеса си на това да събират опасния и неразградим по естествен начин отпадък, да го рециклират и съответно да го инвестират в нашето бъдеще. 

Именно такава е Норд Холдинг – фирма, която вече 25 години доказва своя висок професионализъм на българския и чуждестранния пазар.

Зелените технологии: Промяна на света чрез устойчивост и иновации

Какви са основните цели на зелените технологии?

Целта им е да се намали индустриалният отпечатък върху нашата планета, за да бъде тя по-чиста. 

Интегрират се и се развиват най-добрите възможни практики, за да се постигне максимално опазване на околната среда. А освен тази дългосрочна, има и финансова полза от това. 

Норд Холдинг успява да систематизира своите функции и не само се грижи светът да стане едно по-чисто място, но успява и да създаде висока добавена стойност за себе си, своите клиенти и бизнес партньори. 

Ето как можете да станете част от зеленото бъдеще – свързвате се с Норд Холдинг всеки път, когато отпадъците, от които искате да се освободите, заплашват чистотата на околната среда и могат да бъдат опасни за природата. 

В тази фирма ще срещнете не само висок професионализъм, но и коректност, от която всеки има нужда в наши дни.

Зелените технологии: Промяна на света чрез устойчивост и иновации

Видове зелени технологии

Много са иновациите, които  могат да бъдат причислени към т.нар. зелени технологии. 

Някои от тях са все още в демонстрационна фаза, затова не са придобили широка популярност, но има и такива, които вече масово присъстват в живота ни. 

Един от примерите е транспортирането на слънчевата светлина. Пестенето на енергия е един от най-добрите начини за намаляване на въглеродните емисии. 

Зелените стаи са друга разновидност на зелените технологии, която вече е позната и в България. Това са вертикални конструкции, които се състоят от истинска почва, върху която растат живи растения. Често тези конструкции са свързани с напоителна система. 

Производството на фотоволтаици е друга технология, която вече се радва на относителна популярност. Това е правилният път, чрез който можем да се отървем от електричеството на базата на изкопаеми горива.

Най-разпространени са слънчевите панели. Те осигуряват икономии в разходите за материали и електроенергия.

И тук отново се връщаме на предимствата на Норд Холдинг и на основния принцип, заложен в основата на тяхната дейност. 

Политиката, която следва компанията,  е стриктна, позната в бизнес средите като ESG

В пряк смисъл това означава екологично, социално и корпоративно отговорно управление, което цели да задоволи потребностите на всички по веригата – околна среда, общество, контрагенти, потребители, служители и собственици. 

Отговорното отношение на този голям холдинг не спира само до изземането на опасните отпадъци от потребителите. 

Тяхната обработка и целият процес по рециклирането отново са съобразени с идеите на зелените технологии и целят да са максимално щадящи за околната среда.

Зелените технологии: Промяна на света чрез устойчивост и иновации

Какви са техните предимства?

Както вече споменахме, предимствата на зелените технологии са много и дългосрочни.

Сред които:

  •  по-чиста природа;
  •  по-малко вредни емисии;
  • пречистване на водоемите от пластмасови отпадъци;
  • опазване на природните ресурси;
  • добиване на енергия от слънцето – по-малко разходи за нас като потребители;
  • рециклиране на ненужните вещи в домакинството – приходи за нас и семейството и много други.

В Норд Холдинг са открили правилната формула за един по-чист, по- красив и балансиран свят. 

Холдингът се стреми да използва най-добрите европейски и световни практики за рециклиране, за да се намали вредното въздействие върху хората и околната среда. 

След като се освободите от ненужните за вас и семейството ви стари вещи, вие не само ще извършите услуга на себе си, защото ще имате и финансова изгода, но ще направите и една значителна крачка към по-доброто бъдеще на нашата планета. 

Специалистите, които работят в Норд Холдинг са на разположение за възникнали въпроси. Всеки един от тях е воден от мотото на фирмата и приема своята работа като кауза за един по-чист свят. 

Именно оттук трябва да започне модернизацията в нашето общество – едно по- отговорно живеене, с мисъл за утрешния ден.

Зелените технологии: Промяна на света чрез устойчивост и иновации

Предизвикателства и бъдещи перспективи

Както всичко друго, което е относително непознато, така и тази промяна на света чрез зелените иновации може да бъде приета с резерви от българското общество, но именно с това предизвикателство трябва да се справим, за да постигнем желаното по-добро утре. 

Норд Холдинг успява да даде отговор на всички евентуални въпроси. 

Не е случаен фактът, че са водеща компания в своята сфера, тъй като холдингът се отличава с качество, коректност, новаторство и висок професионализъм.

Предизвикателство е и да успееш да съхраниш природата по-чиста в един свят на консуматорство, в който много често мисълта за бъдещето е изместена от тук и сега. 

Именно чрез прозрачност и коректно отношение хората биха повярвали в добрите практики на Норд Холдинг, а 25 – годишната им история показва, че вървят в правилна посока.

Освен събирането и преработването на отпадъци, Норд Холдинг дава и полезни съвети на домакинствата, чрез които по-лесно ще поемат по пътя на изчистването на планетата – път на зелени технологии. 

Основната тяхна цел е опазването на околната среда, а това може да се случи само чрез усвояване принципите на зелените технологии. 

Перспективите в бъдещ план са големи, тъй като все повече нации се обръщат към природосъобразния начин на живот, който ще намали вредните емисии и ще увеличи шансовете на природата да се развива, а оттам и нашият живот би станал по-добър.

Един от ценните съвети, които Норд Холдинг дава, е разделното събиране – едно предизвикателство за българските домакинства, което обаче може да има дългосрочни ползи за всички. 

Чрез разделното събиране ще се намали обезлесяването, консумацията на природни ресурси ще намалее, ще се намали броят на депата за отпадъци, ще се спестят вода и енергия, които са животоспасяващи за хората. 

В сайта на Норд Холдинг ще откриете не само полезна информация как да организирате своето ежедневие, за да постигнете тази природосъобразност, но и данни за това колко тона отпадъци могат да бъдат рециклирани и до какви полезни за природата дадености ще доведе това.

Бъдещето несъмнено е в зелените технологии и ако искаме животът на децата ни да е по-качествен, няма защо да се колебаем да станем част от тези иновации.

А Норд Холдинг може да ни преведе по прекия път към по – зеленото и добро бъдеще на планетата. 

Зелените технологии: Промяна на света чрез устойчивост и иновации

Снимки: nordholding.bg

Подобни статии