Събирането на опасни отпадъци и екологията в XXI век

Красива природа и как да я опазим - Събирането на опасни отпадъци | NORD Holding AD

Земята е нашият единствен дом и само от нас зависи дали ще го опазим, за да продължи да бъде дом и на поколенията след нас. Да, може би звучи тривиално, дори банално като изказване, но е абсолютно вярно. Това е единственото място, което ни осигурява въздуха, който дишаме, водата, без която няма да оцелеем, почвата, която слага храната на масата ни.

За съжаление, с напредването на технологиите, с многото научни открития и знанията, които имаме днешно време, вместо да се погрижим за опазването на околната среда на планетата, продължаваме да ѝ вредим все повече и все повече.

Съвременното общество и околната среда

Ние сме общество на свръх консуматори! Като такива се стремим да живеем в по-големи къщи, да караме по-мощни коли, да имаме най-новите телефони, лаптопи, телевизори, дрехи. Не се и замисляме, че тази наша страст към по-висок стандарт на живот и жаждата ни да купуваме неща, които не са ни жизненонеобходими вредят на околната среда безвъзвратно.

Докато ние бързаме да живеем на бързи обороти, докато купуваме нови и нови продукти и изхвърляме боклуци, където ни падне, без значение дали е на сметище, в полето, в реките или във въздуха, планетата се задъхва и е на прага на екологична криза с катастрофални размери.

Колко сме грешни пред екологията в XXI век ?

Скъпи коли и къщи - Събирането на опасни отпадъци  | NORD Holding AD

Отражение от дейността ни върху околната среда

*Промени в климата

Дори и никога да не сте се замисляли върху промените в климата, то няма как да сте пропуснали зачестилите свирепи наводнения, земетресенията, необичайните студове и жеги, от които страдаме все по-често. Всички тези климатични проблеми са в резултат на парниковия ефект и глобалното затопляне, които пък са резултат от нашите действия.

*Намаляване на водните ресурси

Намаляването на източниците на прясна питейна вода е изключително сериозен проблем в световен мащаб. Нарастването на населението на планетата, безразборното изхвърляне на отпадъци и отходни води от бита и промишлеността в реките много скоро ще доведе до екологична катастрофа. Докато си говорим, един на всеки трети човек на планетата усеща остро липсата на прясна вода… вие си направете изводите.

*Увеличаване на населението

Експертите от години алармират, че ако населението на планетата продължи да се увеличава, до 2040 година ще нарасне до 9 милиарда души, което ще доведе от недостиг на всички ресурси на Земята. Планетата ни няма да може да осигури достатъчно храна, вода и енергия за населението, а оттам ще се задълбочат още повече екологичните проблеми.

*Намаляване на източниците на енергия

След като години наред сме експлоатирали недрата на планетата, за да добиваме нефт, природен газ и въглища, вече се усеща недостигът на тези ресурси. Ако скоро не се обърнем към възобновяеми енергийни източници, времето, в което сме си „играли” с недрата на Земята ще приключи и тогава няма да има кой да ни помогне.

*Изчезват животински видове

Знаете ли, че в наши дни на всеки 30 минути от лицето на Земята изчезва по един животински вид? Ако продължаваме да обезлесяваме, да тровим водите и въздуха и да завземаме от територията на животинските видове до края на XXI век ще са изчезнали повече от 50% от животинските видове на планетата ни.

*Замърсяване с битови и опасни отпадъци

Изхвърлянето на отпадъци е изключително голям проблем в световен мащаб. Експертите посочват, че всеки човек на планетата изхвърля средно по един тон боклук годишно. Ако този боклук не се събира и преработва, планетата ни не само ще заприлича скоро на бунище, но почвата ще стане неизползваема, което означава просто животът на Земята да приключи безславно.

Опасните отпадъци и тяхното събиране е нещо, на което трябва да се обърне специално внимание, тъй като от това зависи бъдещето ни на тази планета.

Токсични и опасни отпадъци - Събирането на опасни отпадъци  | NORD Holding AD

Какво наричаме опасни отпадъци?

Опасни отпадъци са тези отпадъци, които създават риск за нашето здраве и които вредят на околната среда. Опасни са и отпадъците, в които има един или няколко елемента, които са вредни за човека или екологията. В Закона за ратифициране на Конвенцията за контрол на транграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане подробно е описано и регламентирано какво се разбира под опасни отпадъци.

България и опасните отпадъци

Според данни от Националния статистически институт, всеки човек в България изхвърля средно близо 500 кг. отпадъци годишно, като опасните отпадъци, които се генерират само от бита са около 1%.

Опасните отпадъци, които домакинствата в страната изхвърлят са:

*акумулатори;

*батерии;

*техника (телевизори, хладилници, фризери, кухненска техника, компютри/лаптопи, телефони);

*луминесцентни лампи;

*бои, лакове и други бояджийски материали;

*пестициди;

*автомобили, автомобилни консумативи като гуми, масла, антифриз, автокозметика и други;

*продукти на основата на нефт;

*лекарства;

*почистващи домакински препарати.

Всички тези продукти, които използваме в домовете и ежедневието си, изхвърлени на неподходящите места, застрашават и здравето ни и околната среда.

Събиране на опасни отпадъци

Като страна членка на ЕС, страната ни следва нормативните изисквания за събиране, съхранение и транспортиране на опасни отпадъци както на територията на страната, така и извън нея.

Според Наредбата за изискванията за таргетиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци право да събират, транспортират и рециклират такива отпадъци имат единствено лицензирани фирми, които разполагат с необходимия транспорт за събиране и извозване на опасни отпадъци и които имат нужните помещения, където да ги съхраняват или рециклират.

Събиране на опасни отпадъци?

Събирането на опасните отпадъци има за цел тяхното преработване и обезвреждане по начин, който да запази полезните им свойства за следваща употреба.

Събирането на опасните отпадъци става по следните начини:

Отпадъците от домакинствата се събират разделно според вида им и според степента на тяхната опасност. Това става в събирателни пунктове за временно съхранение отпадъците.

Роля на събирателен пункт не може да играе всяко помещение или свободен терен. За да бъде един терен определен като събирателен пункт, той трябва да отговаря на всички нормативни изисквания заложени в Наредбата за изисквания за таргетиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Рециклиране на отпадъци - Събирането на опасни отпадъци  | NORD Holding AD

Методи за обезвреждане на опасни отпадъци

Рециклиране

Рециклирането на отпадъците има за цел да възобнови полезните свойства на някой от продуктите, като извлече полезните им компоненти или ги преработи по начин, по който суровината може да се използва отново за създаването на друг продукт.

Биологично третиране

Биологичното третиране се прилага за опасни биологични отпадъци. Методите на това третиране са аеробно (компостиране) и анаеробно (биогазификация) „Оксалор”

Това е сравнително нов метод, при който опасни отпадъци като пластмаса, метал, стъкло и други се преработват отделно, за да се отделят вредните елементи от тях. След отстраняване на вредните съставки и елементи, отпадъците се преработват наново и се получава нов продукт, който може да се използва отново.

Стратегия за намаляване на отпадъците през XXI век

Политиката за намаляване на изхвърлянето на отпадъци, която води ЕС помага на хората, които живеем в рамките на съюза да живеем в един по-чист свят. Стратегиите, на които залага ЕС са трайно намаляване на изхвърляните отпадъци, промяна в нагласите на хората, създаването на едно модерно, рециклиращо общество и намаляване на вредните въздействия на опасните отпадъци върху човешкото здраве и екологията.

Самосъзнание и култура на събиране на отпадъци

Истината е, че ако самите ние не променим мисленето си и не се погрижим за околната среда, никакви директиви и стратегии няма да ни помогнат да се справим с екологичните проблеми, пред които сме изправени.

Може да нямаме силата да се справим с всички проблеми на екологията на XXI век, но поне можем да намалим изхвърлянето на опасни отпадъци. Разделянето на отпадъците, които самите ние генерираме ще помогне на лицензираните фирми да ги съберат, извозят и рециклират така, че да не навредят нито на нашето здраве, нито на околната среда.

Подобни статии