Как се рециклират различните видове пластмаса?

Какво представлява процесът по рециклиране на пластмаса?

Процесът по рециклиране на пластмасата представлява преработка на пластмасовите отпадъци, като от тях се получава материал за нови пластмасови изделия. По този начин се икономисват суровините, от които се произвеждат пластмасите – въглища, суров петрол, газ.

Тъй като пластмасовите отпадъци има разнообразна структура и състав, те се различават по свойствата си. И съответно при рециклирането на пластмаса е нужно много прецизно сортиране. При повторна употреба рециклираната пластмаса не запазва свойствата си, качеството й намалява, за разлика от преработените метали. От рециклирана пластмаса не могат да се правят същите изделия, какъвто е бил първичният продукт.

Рециклиране на пластмаса

Съществуват две основни технологии на рециклиране:

  • При първата се получават РЕТ – гранули, необходими за производството на различни полимерни продукти.
  • Втората технология е за превръщане на старите бутилки в моторно гориво.

Любопитни факти за пластмасата

Дори и да звучи любопитно, можем да разглеждаме пластмасата като ключов материал в един процес на изграждане на по-устойчива икономика. Известно е, че пластмасовата изолация спестява 250 пъти повече енергия от изразходваната за нейното производство. А пластмасовите части на автомобилите им дават възможност да оставят четири пъти по-малък отпечатък върху околната среда. От своя страна пластмасовите опаковки увеличават живота на хранителните продукти в значителна степен.

Рециклиране на пластмаса

Видове пластмаса

Ние си мислим, че познаваме повечето видове пластмаса, но това е невъзможно – те са повече от 1000, като годишното световно производство е 260 милиона тона. Това на практика не е само един материал, а група от десетки материали, които притежават най-разнообразни свойства. За да се произведат различни пластмасови продукти, се използват различни видове пластмаса. И цялото това производство се превръща в отпадък, който трябва или да се изгори, или да се рециклира.

Освен това трябва да се има предвид, че не всички пластмаси стават за преработка.

4 вида пластмаса са подходящи да се рециклират:

  • Полистирол
  • Полиетилен
  • Поливинилхлорид
  • Полипропилен.

Названията звучат сложно, но пък си имат номера в обозначенията на различните пластмасови изделия. Това са международни кодове-символи за вида пластмаса. Те представляват триъгълник от три стрелки с цифра по средата. Ако се взрете внимателно в бутилка от минерална вода, ще видите триъгълник с цифрата едно и надпис РЕТ.Това са кодът и абревиатурата, обозначаващи типа пластмаса и че материалът може да се рециклира.

Рециклиране на пластмаса - PET

Защо е важно да рециклираме пластмасата ?

Днес ние решаваме своето бъдеще. И то зависи изключително много от решаването на въпроса с рециклирането на отпадъците. Методът, който трябва да се избере, е от изключителна важност. Дали отпадъкът да се изгори, дали да се зарови на сметището, или да се рециклира.

Рециклиране на пластмаса защо е важно

Известно е, че животните както на сушата, така и във водата могат по погрешка да погълнат пластмасови отпадъци. По хранителната верига токсините от отровения животинки свят се връщат на нашата трапеза. Това също е една от основните причини напредналите държави да изграждат мрежи за рециклиране на пластмаса.

Допълнителни съвети и препоръки

В битовия сектор често хората не знаят, че дори и да имат добро желание за рециклиране, могат да затруднят процеса, вместо да го улеснят. Тук говорим за битовата замърсеност на пластмасовите отпадъци от домакинствата. Ако кофичката от кисело мляко например не е измита, тя не става за рециклиране. И т.н. Това е сериозен проблем, който поражда дискусия дали битовите отпадъци да не отиват директно за изгаряне.

Заключение

Населението на планетата нараства, нараства и количеството на отпадъците, които се отделят. Затова и рециклирането е изключително важно, тъй като ни дава възможност да намалим израходването на ценните невъзобновяеми ресурси. Най-голяма част от отпадъците са пластмаси, найлонави опаковки и други продукти на петролното производство. За да запазим чиста планетата си, е наложително да се повиши информираността на хората за събирането и рециклирането на тези отпадъци, в търсене на решение на този глобален проблем на нашето време.

Снимки: Pixabay.com

Подобни статии