Рециклиране на технологични отпадъци

Рециклиране на технологични отпадъци

Рециклирането в днешни дни е нещо ново и модерно, но има ли смисъл от него и какво трябва да знаем? Това е една интересна и доста широкообхватна, често доста спорна тема. 

Днес ще си поговорим за един конкретен подраздел на рециклирането, а именно преработката на технологичните отпадъци или така нареченото електрическо и електронно оборудване.

Списъкът от устройства, които влизат в тази категория, е доста дълъг, но ние ще се спрем на най-основните продукти, спадащи към нея. 

Рециклирането на битова техника, като например хладилници, печки, съдомиялни машини, климатици и много други е нещо, което в последните години бе разглеждано от редица органи и структури, така че да пътят на тези устройства да не приключва на сметището за битови отпадъци или – още по-лошо – някъде в дивата природа. 

Вместо това рециклираните материали трябва да бъдат максимално оползотворени, а токсичните вещества в оборудването – обезвредени.

Рециклиране на отпадъци – защо е важно ?

Рециклиране на технологични отпадъци

Какво всъщност налага рециклирането на технологични отпадъци? В модерния свят свръхразвитите технологии са от една страна предимство за човечеството, а от друга – проблем за екологията. Не бива в никакъв случай да се пренебрегва ефектът на непрестанното морално остаряване на домакинските уреди и технологиите. 

Понякога това се прави с чисто маркетингова цел и производителите ежегодно пускат нови и нови модели от всяка серия. Този бърз напредък може да се окаже изключително вреден за хармонията и чистотата на природата. 

Заливайки ни с нови и нови продукти, пазарът ни стимулира да купуваме още и още, изхвърляйки старото, което се натрупва в околната среда.

Това се случва при дребните устройства като телефоните и лаптопите, но те са толкова масови, че съдържат огромни сумарни количества от рециклируеми материали. Знаете ли, например, че от всеки няколко милиона устройства потенциално могат при рециклирането да се добият над 30 кг злато и над 10 кг паладий и други ценни елементи?

От друга страна, дори компютърните програми и софтуер се обновяват толкова често и в търсенето на още по-голяма ефективност и нови висоти, имаме нужда от все по-мощни и по-мощни компютри.

Рециклиране на технологични отпадъци

Нещо подобно се случва и на фронта на компютърните аксесоари и периферия. През последните години тенденциите при телевизорите и мониторите, да речем, се промениха на няколко пъти, в резултат на натрупването на бързо остаряла и изхвърлена на произвола техника. 

Въпросът за рециклирането на е-отпадъка стои на дневен ред на световната сцена и подлежи на сериозни дискусии от страна на големите сили като САЩ, Китай, ЕС, Русия, Индия, Африка и др. 

Международните организации се опитват да нормират обработката на ОЕЕО посредством регулации, които задължават съответните държави-членки да ги съблюдават при управлението на отпадъците от технологични продукти, тъй като именно този индустриален сектор е един от най-силно замърсяващите. 

Европейският съюз, например, e приел директива по въпроса, която регулира обработката на подобни отпадъци. Правилата биват подробно разписани, така че всички членки на общността е необходимо да ги спазват.

На първо място стои необходимостта да запазим околната среда и екологичния баланс на Земята. Това е много сериозен и много належащ проблем, което го прави основна тема на обсъждане на редица международни срещи. Това се дължи на факта, че през последните години замърсяването на планетата придобива колосални размери. То застрашава всичко, което познаваме. 

Като се започне от озоновия слой, нарушен от използването на вредни газове, например, в хладилната техника, и се стигне до батерията на всеки един електронен вейп, който купуваме и изпушваме за няма и седмица.

Рециклиране на технологични отпадъци

Другият съществен проблем е не толкова добрият, стар познайник на еколозите – пластмасата. Голям процент от електроуредите са изработени именно от различни видове полимери. В голям процент от случаите тази материали не могат да бъдат преработени така, че да се използват повторно. 

Освен това пластмасата прави много трудно разделянето на рециклируемите материали. По този начин тоновете пластмаса и други компоненти, неотделими от нея, се оказват депонирани заедно с обикновения битов боклук. 

Както всички знаем, пластмасата, изхвърляна в природата, се разпада бавно и с течение на времето се разпада до микроелементи, които не могат да се разградят и попаднат в стомаха на животни, наслагват се в почвата и водите, а оттам достигат и до нашия собствен организъм.

Още един много сериозен проблем – трети по ред, но не и по степен на важност, това са токсичните химикали и метали. За съжаление, и до ден днешен много електроуреди все още се изработват именно от вредни материали като олово, литий, никел и т. н. 

Освен ценни елементи, компютрите и друга дребна техника съдържат и кадмий, олово, хром и други, които нанасят необратими последици върху околната среда.

Заради натрупване на олово във водите в Китайската народна република на места се налагаше да се носи чиста вода от много далеч на местата, където бе настъпило пренасищане на подпочвените води с токсичния елемент.

Видове е-отпадък

Те се разделят на следните няколко видове : 

  • Едрогабаритни електроуреди за дома – няма нужда да навлизаме в прекалено много подробности. На всички ни е ясно, че те съдържат материали, които следва да бъдат рециклирани и/или обезвредени.
  • Дребно домакинско оборудване – тук влизат всякакви малки и средни уреди, които използваме във всекидневието у дома, като миксери и кухненски помощници, кафе машини, мултикукъри, тостери и хлебопекарни, микровълнови печки и прочее. Когато те вече не работят, тяхното място е заедно с останалите електроуреди, а не заедно с обикновения отпадък.
  • Осветителни крушки и уреди
  • Телекомуникационно оборудване
  • Любителски ел. инструменти и др.
  • Медицинско и лабораторно оборудване
  • Мултимедийни детски играчки
  • Машини за продажби на дребно на самообслужване

Как да се отървем от е-боклука?

Когато управляваме офис, редовно ни тревожи въпросът какво да правим с оборудването, което вече е изпълнило ролята си и просто трябва да си иде? 

Тъй като законът не позволява произволното изхвърляне на остарели технологични уреди, някои фирми решават да складират за известно време отпадъците. 

Не бива обаче да позволяваме отпадъкът да заема пространство, което бизнесът ни може да използва по предназначение, вместо за склад за непотребни вещи.

Рециклиране на технологични отпадъци

Що се отнася до домашните уреди, те винаги си заминават точно тогава, когато най-малко го очакваме. Когато този момент дойде, трябва да сме подготвени да действаме. Рядко и в дома ни се намира излишно място, което да заемем с “пенсионираната”, неработеща вече пералня.

В цялата страна оперират фирми-контрагенти, които могат да ви помогнат с извозването на вашата офис и компютърна техника към съответните депа за рециклиране на отпадъци.

Снимки: Unsplash.com

Подобни статии