Рециклиране на ПВЦ дограма – как и защо?

ПВЦ материалите са достъпни и масово използвани за изработка на най-различни изделия, които ни заобикалят в нашето съвремие.

Подобни продукти отдавна са доказали своите предимства пред друг вид материали, което трайно ги е наложило в бита. 

Благодарение обаче възможността ПВЦ артикулите да се преработват, тяхното приложение става все по-достъпно и търсено.   

Рециклиране на ПВЦ дограма - как и защо?

Какво представлява ПВЦ дограмата?

ПВЦ дограмата е широко разпространен материал, който може да се използва за обзавеждане на жилища, офиси и различни по цел помещения. 

Дограмите са изработени от материал, който заради своите положителни характеристики, се превръща в широко приложимо изделие в последните години.

ПВЦ дограмата е устойчива на климатичните условия, осигурява енергийна ефективност в дома, може да бъде звуко и топло изолираща, а е и предпочитан интериорен детайл в обзавеждането. 

Сред останалите предимства на материала е неговата достъпност, т.е. добра цена срещу високо качество. 

ПВЦ дограмата се отличава освен това със сравнително дълъг живот на употреба.

Материалите, от които тя се изработва, позволяват голямо разнообразие на дограмите на пазара. 

Предлагат се голяма гама от цветове, иновативни монтажни решения и степени на ефективност.

Рециклиране на ПВЦ дограма - как и защо?

Как влияе на околната среда?

ПВЦ дограмите могат да бъдат рециклирани, което ги превръща в подходящи за многократна употреба. 

Като материал тя попада към определен тип изделия, които могат многократно да се преработват като по този начин пък не се генерират огромни количества отпадъци. 

Благодарение на някои от основните й характеристики, ПВЦ дограмата е екологично съвместим продукт. 

Причината е именно в материала, от който изделието се изработва. А той е широко приложим за създаване на още много други артикули.

Сред които:

 • бутилки;
 • опаковки за многократна употреба;
 • играчки;
 • медицински консумативи;
 • мебели;
 • предмети за бита;
 • елементи за машини;
 • изделия за строителството и селското стопанство.

Списъкът е доста дълъг и е показателен за приложимостта на материала в ежедневието и бита, както и в разнообразните човешки дейности.

Рециклиране на ПВЦ дограма - как и защо?

Именно екосъобразността на ПВЦ дограмата е водеща причина за нейното търсене и превръщането й в масово желан продукт.

В съвременното общество щадящите природата материали са все по-предпочитани, заради актуалната тема с отпадъците.

Съхранението на природата чиста изисква усилия и налагането на изделия в бита, които са напълно разградими или подлежат на безопасно и максимално рециклиране

Ползите са не само за околната среда и здравето на населението, а и са свързани с ограничаването на консуматорското използване на изчерпаемите природни ресурси. 

Паралелно се реализират икономии за световното стопанство, намалява се дейността на вредните промишлени мощности, които изхвърлят токсични вещества в природата. 

Ограничават се климатичните промени, които е доказано, че са в резултат на токсичните за природата производства.

ПВЦ дограмите спадат към групата на рециклируемите изделия, наред с алуминиевите профили.

Рециклиране на ПВЦ дограма - как и защо?

Как се извършва процеса на рециклиране?

ПВЦ дограмата се рециклира с различен процент успеваемост, според вложените крайни материали в продукта.

Модерните технологични мощности позволяват да се обработват ПВЦ материалите като се достига отпадъчност под един процент. 

А и съвременните производители на подобни изделия се стремят да наложат обработваеми продукти с максимална възможност за повторна употреба.

Колкото по-висок е коефициентът на оползотворяване на ПВЦ материалите, толкова те са търсени за реализация в бита и офис оборудването.

Профилите на прозорците и вратите с максимална възможност за рециклиране настъпват масово на пазара, което е провокирано от новите екологични стандарти в света.

ПВЦ дограмите са също така по-модерни и качествени системи, което е допълнителен плюс в тяхното приложение.

За да се осъществи възможно най-високо рециклиране на ПВЦ материалите, те трябва да са предварително събрани и да се съхраняват при подходящи условия.

Важно е за последващата им обработка и тяхното безопасно превръщане в нови материали, за да не застрашава технологичния процес чистотата на околната среда.

Компаниите, които са лицензирани и специализирани в осъществяването на дейности с отпадъчни продукти, изкупуват непотребни ПВЦ профили. 

Изискването е те да не са замърсени с опасни продукти като лакове, бои, химикали и други подобни, което би усложнило самата преработка. 

Старите дограми се приемат на пунктовете за отпадъци дори заедно със стъклопакетите. След като биват предадени за рециклиране, ПВЦ материалите подлежат на вторична обработка. 

Целта е те да се превърнат в по-малки по обем детайли, за да се реализира същинското им преобразуване в  суровини за нови производства.   

Рециклиране на ПВЦ дограма - как и защо?

Предизвикателства и перспективи в рециклирането на ПВЦ дограма

Рециклирането на ПВЦ дограмата преминава през няколко основни етапа. Те следват след предаването й на обособените места за сортиране и преработка. 

Отпадъците от подобни материали първо се разделят с помощта на шредер. Процесът предхожда тяхното по-нататъшно смилане. 

При този етап от обработката на ПВЦ дограмата, тя се сепарира и се отделят метални или стъклени елементи, например. Целта е да остане единствено чистият материал,  без никакви примеси.

Обработката продължава във високотехнологични мощности, където рециклирането най-често се получава с помощта на нагряване на ПВЦ дограмата. В резултат на обработката, тя се превръща в градули.

Готовите ПВЦ градули продължават своето приложение като елементи за производството на нови изделия.

Основно те се влагат в производства на крепежни елементи, сред които:

 • тръби;
 • дограми;
 • консумативи;
 • други изделия за бита, строителството, промишлеността и т.н.

Второто основно приложение на ПВЦ гранулите е тяхното използване за директна изработка на прозорци и врати.

Готовата дограма се характеризира с издръжливост, твърдост, устойчивост на атмосферни влияния, също така притежава шумо и топлоизолиращи качества. 

Рециклиране на pvc дограма е перспективна дейност с огромни ползи в няколко направления. От една страна се намалява глобално количеството на генерирани отпадъци.

А те имат все по-застрашителни мащаби и са сериозен бич върху целостта и функционирането на екосистемите на планетата. 

От друга страна рециклирането на дограмите е пример за рационалното използване на земните ресурси, които биват заменени със суровини от непотребни вече материали, превърнати в необходимата основа за нови производства. 

Икономическият ефект също не е за подценяване, защото се улеснява достъпа до суровини, пък й стойността им е значително намалена. 

Материалите с висок процент на рециклиране са бъдещето в производствения процес на различните по вид изделия.

Фирмите, които изработват ПВЦ дограми, се стремят да усъвършенстват своите технологии, за да постигнат висококачествен и екологично съвместим продукт. 

Безопасност на профилите е сред новите търсени характеристики на асортимента, който се предлага на клиентите. Правят се множество тестове, включително и за възможността за икономично, бързо и щадящо природата рециклиране на дограмата. 

Не са за подценяване и търсените плюсове, тъй като тези профили могат да са достатъчно издръжливи, притежават противопожарната безопасност и гарантирана сигурност на продукта.

Модерните ПВЦ дограми отговарят на определено ниво за устойчивост на високи температури, тъй като те не поддържат огън. 

Водещата българска компания в рециклирането на суровини “Норд холдинг” в пакета от своите дейности работи и с отпадъци от ПВЦ дограма. 

Специализираната фирма събира материалите, както и разполага с необходимото оборудване, за да ги транспортира и съхранява.

Дружеството има на разположение модерни технологични мощности за рециклиране и обучен персонал. В пунктовете на компанията в страната се изкупуват стари дограми. 

Това може да са  парчета ПВЦ от производствените отпадъци или да са отделни изрезки. В подобни случаи изкупната цена е 600 лева на тон. 

Приемат се също така стари прозорци врати. Непотребната вече дограма може да се предаде заедно с вградените железни елементи по нея или с целия стъклопакет. 

Фирмата е обявила цена от 200 лева срещу тон отпадъци. Домакинствата могат да се отърват от ненужните им врати и прозорци, срещу което ще получат определена сума пари. 

А и подобни отпадъци не е разрешено да се изхвърлят на общите контейнери за смет.

Те могат да бъдат извозени до депата за съхранение със специализиран транспорт, за да не замърсяват околната среда. 

Снимки: pixabay

Подобни статии