ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Топ ползи от рециклирането
Рециклиране за опазване на дърветата

Един общ символ, който може да се види на торбички, камиони и кутии за отпадъци, той е символа за рециклиране. Фразата „Намаляване, повторно използване, рециклиране“ се преподава на деца по целия свят с надеждата да се създаде чиста среда. Всички знаем, че рециклирането е прост начин, по който всеки човек може да допринесе за създаването на по-добър свят.  Но със сигурност трябва да има повече ползи от рециклирането, отколкото просто да се намали количеството отпадък, който изхвърляме. В крайна сметка, отнема време и усилия, за да събирате и разделяте отпадъка. Но фактът е, че има много начини, по които този процес прави за един по-добър и по-щастлив свят.

Една от най-големите причини, поради които се насърчава рециклирането на отпадъци е, че о този начин се намалява замърсяването в околна среда.  Чрез използването на съвременни екосъобразни методи за производство на продуктите,  които консумираме, можем бавно да намалим количествата на депонираните отпадъци и да увеличим количествата на рециклираните.

Ако не се предприемат мерки в тази насока и предвид факта, че населението постоянно расте, ще стане трудно за депата да задържат толкова много и отпадъци. Когато това се случи, нашите градове и красиви пейзажи ще бъдат изправени пред замърсяване, отравяне и много здравословни проблеми.

Ползите от рециклирането са, че той помага да се следи замърсяването и да се намали малко по малко. За всички е ясно, че природните ресурси в света са крайни, а някои са в много малко количество.  Ползите от рециклирането на отпадъците са прости, но ефектът, който те могат да имат, са големи. Ето защо толкова много държави подкрепят процеса и гарантират, че техните граждани нямат никакви проблеми, когато искат да започнат рециклирането.

Рециклирането запазва природните ресурси

  • Рециклирането на хартия и дървесина спестява дървета и гори. Да, можете да засадите нови дървета, но не можете да замените девствените гори или древните гори, след като бъдат загубени.
  • Рециклирането на пластмаси означава създаване на по-малко нова пластмаса, което определено е хубаво нещо, особено, тъй като обикновено се произвежда от въглеводороди от изкопаеми горива.
  • Рециклирането на метали означава, че има по-малка нужда от рисковано, скъпо и вредно добиване и извличане на нови метални руди.
  • Рециклирането на стъкла намалява необходимостта от използване на нови суровини като пясък – звучи трудно, но доставките на някои видове пясък започват да се влошават по целия свят.
Костенурка в капан от пластмаса

Рециклирането защитава екосистемите и дивата природа

Рециклирането намалява необходимостта от отглеждане, събиране или извличане на нови суровини от Земята.

Това на свой ред намалява вредното разрушение и щетите, които се причиняват на естествения свят: по-малко съкратени гори, отклонени реки, увредени или разселени диви животни и по-малко замърсяване на водата, почвата и въздуха.

Рециклирането също така запазва отпадъците извън околната среда. Както знаете, много голяма част от пластмасовите отпадъци завършват жизнения си цикъл в океаните, където причиняват всякакви опустошения.

Рециклирането спестява енергия

Изработването на продукти от рециклирани материали изисква по-малко енергия, отколкото да се произвеждат от нови суровини. Понякога това е огромна разлика в енергията – например:

  • Производството на нов алуминий от старите (включително рециклираните кутии и фолио) използва с 95% по-малко енергия, отколкото да го прави от нулата. За стоманата е около 70% икономия на енергия.
  • Създаването на нова хартия от рециклирана хартия използва 40% по-малко енергия, отколкото произвеждането от чисти дървесни влакна.
  • Количеството енергия, спестено от рециклирането на една стъклена бутилка, може да захранва една стара 100-ватова крушка за 4 часа – и нов еквивалент на ниско енергийни светодиоди за много по-дълго време.

Рециклирането намалява въглеродните емисии, променящи климата

Рециклирането предполага използването на все по-малко нови, естествени суровини, както и използването на все по-малко енергия за производство на нови стоки. По този начин ще се генерират по-ниски въглеродни емисии, както и се намаляват отпадъците, които се депонират в депата и отделят метан.

Намаляването на емисиите на въглероден диоксид и други парникови газове в атмосферата е от жизненоважно значение за спирането на катастрофалното изменение на климата.

Recycle plant staff | NORD Holding AD

Рециклирането намалява отпадъците от депата

Изхвърлянето на генерираните отпадъци в депата е изключително разточително. Представете си всички потенциално полезни материали за многократна употреба, които са били депонирани през последните десетилетия. Това е загуба на добри суровини.

Натрупаните в депото отпадъци директно замърсяват почвата и водата чрез отлагане на вредни и токсични течности с течение на времето. Депото също освобождава парникови газове, като метан, в атмосферата. И, разбира се, заема ценно земно пространство.

Рециклирането е по-евтино от събирането и изхвърлянето на отпадъци

Колкото повече рециклирате, толкова повече пари се спестява, което би било полезно за домакинствата, бизнеса и местните обществени услуги.

Рециклирането на хранителни отпадъци и зелени отпадъци също е чудесна идея, често генерираща много ценни продукти, които могат да бъдат използвани за отглеждане на повече храни и други култури.

Една много полезна и насърчаваща рециклирането, схема е въвеждането на депозитарна система, например за стъклените бутилки. По този начин може да се предложи допълнителен финансов стимул за рециклиране – защото ще загубите депозита си, ако не го направите.

Ако имате съмнения, помнете тези три неща, които помагат да се намаляват количествата на депонираните отпадъци, както и използването на нови, естествени суровини:

  • Намаляване;
  • Повторно използване;
  • Рециклиране.

Рециклирането помага да се намали количеството отпадъци, които произвеждаме, но най-доброто нещо е да се намали сумата, която използваме на първо място.