Топ ползи от рециклирането

Рециклиране за опазване на дърветата Топ ползи от рециклирането

Един общ символ, който може да се види на торбички, камиони и кутии за отпадъци, той е символа за рециклиране. Фразата “Намаляване, повторно използване, рециклиране” се преподава на деца по целия свят с надеждата да се създаде чиста среда. Всички знаем, че рециклирането е прост начин, по който всеки човек може да допринесе за създаването на по-добър свят.  Но със сигурност трябва да има повече ползи от рециклирането, отколкото просто да се намали количеството отпадък, който изхвърляме. В крайна сметка, отнема време и усилия, за да събирате и разделяте отпадъка. Но фактът е, че има много начини, по които този процес прави за един по-добър и по-щастлив свят.

Една от най-големите причини, поради които се насърчава рециклирането на отпадъци е, че о този начин се намалява замърсяването в околна среда.  Чрез използването на съвременни екосъобразни методи за производство на продуктите,  които консумираме, можем бавно да намалим количествата на депонираните отпадъци и да увеличим количествата на рециклираните.

Ако не се предприемат мерки в тази насока и предвид факта, че населението постоянно расте, ще стане трудно за депата да задържат толкова много и отпадъци. Когато това се случи, нашите градове и красиви пейзажи ще бъдат изправени пред замърсяване, отравяне и много здравословни проблеми.

Ползите от рециклирането са, че той помага да се следи замърсяването и да се намали малко по малко. За всички е ясно, че природните ресурси в света са крайни, а някои са в много малко количество.  Ползите от рециклирането на отпадъците са прости, но ефектът, който те могат да имат, са големи. Ето защо толкова много държави подкрепят процеса и гарантират, че техните граждани нямат никакви проблеми, когато искат да започнат рециклирането.

Рециклирането запазва природните ресурси

  • Рециклирането на хартия и дървесина спестява дървета и гори. Да, можете да засадите нови дървета, но не можете да замените девствените гори или древните гори, след като бъдат загубени.
  • Рециклирането на пластмаси означава създаване на по-малко нова пластмаса, което определено е хубаво нещо, особено, тъй като обикновено се произвежда от въглеводороди от изкопаеми горива.
  • Рециклирането на метали означава, че има по-малка нужда от рисковано, скъпо и вредно добиване и извличане на нови метални руди.
  • Рециклирането на стъкла намалява необходимостта от използване на нови суровини като пясък – звучи трудно, но доставките на някои видове пясък започват да се влошават по целия свят.
Костенурка в капан от пластмаса Топ ползи от рециклирането

Рециклирането защитава екосистемите и дивата природа

Рециклирането намалява необходимостта от отглеждане, събиране или извличане на нови суровини от Земята.

Това на свой ред намалява вредното разрушение и щетите, които се причиняват на естествения свят: по-малко съкратени гори, отклонени реки, увредени или разселени диви животни и по-малко замърсяване на водата, почвата и въздуха.

Рециклирането също така запазва отпадъците извън околната среда. Както знаете, много голяма част от пластмасовите отпадъци завършват жизнения си цикъл в океаните, където причиняват всякакви опустошения.

Рециклирането спестява енергия

Изработването на продукти от рециклирани материали изисква по-малко енергия, отколкото да се произвеждат от нови суровини. Понякога това е огромна разлика в енергията – например:

  • Производството на нов алуминий от старите (включително рециклираните кутии и фолио) използва с 95% по-малко енергия, отколкото да го прави от нулата. За стоманата е около 70% икономия на енергия.
  • Създаването на нова хартия от рециклирана хартия използва 40% по-малко енергия, отколкото произвеждането от чисти дървесни влакна.
  • Количеството енергия, спестено от рециклирането на една стъклена бутилка, може да захранва една стара 100-ватова крушка за 4 часа – и нов еквивалент на ниско енергийни светодиоди за много по-дълго време.

Рециклирането намалява въглеродните емисии, променящи климата

Рециклирането предполага използването на все по-малко нови, естествени суровини, както и използването на все по-малко енергия за производство на нови стоки. По този начин ще се генерират по-ниски въглеродни емисии, както и се намаляват отпадъците, които се депонират в депата и отделят метан.

Намаляването на емисиите на въглероден диоксид и други парникови газове в атмосферата е от жизненоважно значение за спирането на катастрофалното изменение на климата.

Recycle plant staff | NORD Holding AD Топ ползи от рециклирането

Рециклирането намалява отпадъците от депата

Изхвърлянето на генерираните отпадъци в депата е изключително разточително. Представете си всички потенциално полезни материали за многократна употреба, които са били депонирани през последните десетилетия. Това е загуба на добри суровини.

Натрупаните в депото отпадъци директно замърсяват почвата и водата чрез отлагане на вредни и токсични течности с течение на времето. Депото също освобождава парникови газове, като метан, в атмосферата. И, разбира се, заема ценно земно пространство.

Рециклирането е по-евтино от събирането и изхвърлянето на отпадъци

Колкото повече рециклирате, толкова повече пари се спестява, което би било полезно за домакинствата, бизнеса и местните обществени услуги.

Рециклирането на хранителни отпадъци и зелени отпадъци също е чудесна идея, често генерираща много ценни продукти, които могат да бъдат използвани за отглеждане на повече храни и други култури.

Една много полезна и насърчаваща рециклирането, схема е въвеждането на депозитарна система, например за стъклените бутилки. По този начин може да се предложи допълнителен финансов стимул за рециклиране – защото ще загубите депозита си, ако не го направите.

Ако имате съмнения, помнете тези три неща, които помагат да се намаляват количествата на депонираните отпадъци, както и използването на нови, естествени суровини:

  • Намаляване;
  • Повторно използване;
  • Рециклиране.

Рециклирането помага да се намали количеството отпадъци, които произвеждаме, но най-доброто нещо е да се намали сумата, която използваме на първо място.

Подобни статии