Рециклиране на мобилни телефони

Рециклиране на мобилни телефони

Въпросът за рециклирането на смартфони и таблети днес е изключително актуален по света. И този проблем става все по-голям от година на година. Всъщност количеството “електронни” отпадъци, дори в развиващите се страни, се увеличава ежедневно. Но там те са поне сериозни по този въпрос.

През 2002 година по време на шестото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция най-големите производители на мобилни телефони Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Samsung, Siemens, Philips и LG подписаха официален документ – декларация за сключване на устойчиво партньорство, с Базелската конвенция и в сътрудничество с други заинтересовани страни, да се развива и насърчава екологосъобразното управление на мобилните телефони в края на жизнения им цикъл, въз основа на която са задължени да приемат мобилни устройства от потребителите и да ги “оползотворяват в съответствие със законите за опазване на околната среда”.

Подобна директива за електротехниката и електронния скрап важи и в страните от ЕС, задължавайки пускащите на пазара оборудване и дилърите на клетъчна комуникация да се ангажират с събирането на използвани устройства.

Производството на мобилни телефони е сложно и високотехнологично. Мобилните телефони съдържат 45% пластмаса, 20% мед, 20% други метали, 10% керамика и 5% други вещества. За да се съберат всички тези елементи, е необходимо огромно количество енергия. Можем да си представим как това се отразява на екологичната ситуация в света. Последните проучвания показват, че увеличаването на количеството отпадъци от електронни устройства вече е три пъти по-голямо от ръста на битовите отпадъци.

Като цяло, когато даваме цифри в световен мащаб, разбираме, че в различните страни проблемите с рециклирането на мобилни телефони се решават по различен начин. Телефонът е по същество пътешественик – преди да е бил във вашите ръце, той вече е бил в много страни по света.

Сега на практика цялото производство се прехвърля в страните от Азия, особено в Китай. Това се дължи на отличната инвестиционна политика на тези страни и на ниските екологични норми за производство. Но суровините обикновено трябва да се доставят на хиляди километри от мястото на производство.

След края на експлоатационния живот огромен брой телефони се доставят незаконно на страни в Африка и Азия, където населението ги експлоатира още няколко години. И едва тогава мобилният телефон приключва жизнения си цикъл на незаконни сметища, естествено, без да подобрява екологичната ситуация.

Рециклирането води до възвръщаемост на около 9% от консумираната енергия. Немаловажно е и рециклирането на опаковката на тези устройства. Но при обработката на картон и леки пластмаси повечето страни се справят без проблеми. От самия телефон се преработва от 65% до 80% от материалите и те могат да бъдат повторно използвани.

Проблемът е, че самите производители не подкрепят особено този процес. Опитайте се да разглобите ръчно телефона си. Ако никога не сте го правили, ще ви стане ясно колко е трудно. Сега представете си хилядите мобилни устройства, които трябва да бъдат рециклирани – за отделяне на пластмаса от пластмаса, метали до метали и т.н. Би било много по-лесно производителите на устройства да участват в процеса на рециклиране, като предоставят технологията и възможните варианти за сортиране.

Картината е такава, че повечето хора не предават телефоните си за рециклиране – това прави само малък процент от населението, които са наясно с вредите, които тяхното бездействие може да нанесе на околната среда.

Преди няколко години в 13 страни (Финландия, Германия, Италия, Русия, Швеция, Обединеното кралство, Обединените арабски емирства, САЩ, Нигерия, Индия, Китай, Индонезия и Бразилия) Nokia проведе един вид проучване, на което присъстваха 6 500 души. Според резултатите само 3% от респондентите са предали старите си клетъчни телефони за оползотворяване, 4% просто са изхвърлили старите апарати, 15% са ги дали на роднини, 16% са продадени, а 44% са ги държали вкъщи.

Като цяло 74% от потребителите, участвали в проучването, заявиха, че никога не са мислили за рециклирането на телефона, но 72% са знаели за значението на този процес. Според експертите основната причина за ниския процент на рециклиране на телефони е елементарно незнание за факта, че това е осъществимо (въпреки че например устройствата Nokia могат да се рециклират на 80%!).

Ако всеки от три милиардната армия на собствениците на мобилни телефони възстанови поне по едно устройство, тогава потреблението на материали може да бъде намалено с 240 000 тона, а емисиите на парникови газове с количеството, произведено от четири милиона коли. Уви, поради причините, описани по-горе, това не се случва и екологията на всички страни без изключение страда. Ако се ограничат вредните емисии само в някои държави, от това няма да стане по-добре. По въздух и по вода елементите, които замърсяват околната среда, мигрират дори от един континент в друг.

Междувременно, освен замърсяването на околната среда, има още едно нещо: мобилните телефони съдържат благородни метали, включително злато, сребро, мед и платина. Това означава, че се изхвърля нещо, от което може да има добри приходи. Например, при преработката на 1 тон мобилни телефони може да се получат до 150 грама злато.

По данни на френската компания Recupyl, специализирана в преработката на технологични отпадъци, при сегашното ниво на консумация на метали, медните запаси ще продължат 40 години, олово – 28, и калай – само с 17. Поради това компанията активно развива начини за извличане на метали от отработени батерии на клетъчните телефони.

Възможността за извличане на ползи от технологичните отпадъци постепенно се разбира в много страни, където с течение на времето се появиха и лидери на пазара. Към тях се отнася белгийската фирма Umicore, в която обработката на електронни отпадъци се нарича “надземно добиване”. Umicore не е единствената компания в тази област. От 1999 г. насам в Австралия с подкрепата на Австралийската асоциация за мобилни телекомуникации работи програма за рециклиране MobileMuster. От материалите, съдържащи се в излезлите от употреба клетъчни телефони създават бижута и успешно ги продават.

Съществува специални нормативна уредба за оползотворяване на електронно оборудване. Мобилен телефон, таблет или друго подобно оборудване не могат да бъдат рециклирани в пълен състав (т.е. в сглобено състояние). Необходимо е напълно да се разглоби “обекта” на неговите компоненти: пластмаса, стъкло, метални части, дънни платки, кабели, дисплей и т.н. След това рециклиращите предприятия ще претопят пластмасата, металните части, стъклото и, ако е необходимо, ще ги използват в повторно производство.

Дънни платки, микросхеми, кабели и други малки компоненти, които не могат да бъдат използвани повторно, трябва да бъдат напълно рециклирани. Те преминават през специална трошачка, която ги превръща в фин прах, който по-късно може да бъде унищожен в горивната камера. Поради високото съдържание на токсични вещества (например арсен, олово или живак) батериите се преработват в специални заводи.

Днес всички говорят за опазването на околната среда и отрицателното въздействие на всички видове отпадъци върху нея. Но малко хора предприемат конкретни стъпки, за да подобрят сегашната ситуация и освен това да произвеждат така наречената “зелена” техника, както например прави южнокорейската компания Samsung. Не отдавна тя представи смартфоните Replenish и Restore, които според производителя са най-екологичните в света. Устройствата са изработени от рециклируема пластмаса. Като цяло при производството им са използвани около 82% преработваеми материали.

Eco ATM - автомат за връщане на стари телефони Рециклиране на мобилни телефони

Има и друг начин за “борба” със стари телефони и таблети, който е много по-евтин от рециклирането. Става въпрос за събирането на старо оборудване и изпращането му до страните от третия свят, където той придобива втори и дори трети живот.

Повечето от водещите телекомуникационни оператори в САЩ предлагат програми за приемане на стари телефони. В рамките на тези програми устройствата се подготвят за повторна употреба и се прехвърлят на хора в нужда. Независими компании, като например e-Cycle, също изкупуват стари мобилни телефони, използвайки специална система ecoATM, инсталирана в цялата страна.

Подобни статии