Последни тенденции в рециклирането

В началото на тази година Европейският парламент прие доклад, според който до 2030 година рециклирането на отпадъци трябва да се повиши до 70%. Към момента делът на отпадъците, които се рециклират в световен мащаб е едва 40%, което според Европейския парламент е недостатъчно.

Европейски парламент снимка - Последни тенденции в рециклирането | NORD Holding AD

Събирането и рециклирането на отпадъци обхваща всички материали и продукти, които използваме и изхвърляме, но най-големи проблеми има при събирането и рециклирането на „електронни боклуци” и излезли от употреба автомобили.

Експертите от години алармират, че „електронните боклуци” са едни от най-бързо растящите видове отпадъци, а голяма част от компаниите признават, че от телефоните и компютрите могат да бъдат извлечени суровини, които да надвишават добива на метали в мините.

Предавайки старите си електрически уреди за рециклиране, от тях могат да се извлекат и рециклират ценни суровини, от които да се произведат нови модели уреди, но вече на много по-ниска цена, което е добре както за производителите, така и за нас като потребители.

Следвайки тази си цел, голяма част от световните гиганти производители на електроника през последните години обръщат погледа си към рециклирането и повторната употреба на компонентите, които влагат в продуктите си, но все още има какво да се желае в тази посока.

За това и от ЕС настояват за още по-строги мерки за справяне с електронния боклук, като се надяват чрез въвеждане на общи номенклатура и закони, изкупуването на електрически уреди за рециклиране да се увеличи с до 85 % през следващите години.

Сред основните цели на ЕС е и налагането на нова концепция за събиране и рециклиране на отпадъци, или иначе казано, новата директива е да се премине към т. н. „кръгова икономика”, тъй като този начин на рециклиране дава възможност суровините, които са вложени в производството на различни стоки, които използваме ежедневно да бъдат използвани отново.

Кръговата икономика”, за разлика от познатата ни до сега „линейна”, има за цел да намали прекалената употреба на суровини и да намали количеството отпадъци като ги рециклира и ги вложи във вторнично производство.

Къде сме ние?

Добрата новина е, че този път не сме в дъното на класациите и според експерти, през последните 5 години делът на изкупуваните електроуреди за рециклиране се увеличава. Според специалистите това се дължи на приетите мерки за опазването на околната среда и на приемането на строг регламент, при който се извършва изкупуването на електрически уреди за рециклиране.

Спрямо останалите страни, членки на ЕС, България държи средно и малко над средното ниво в изкупуването на малки домакински уреди и електрически и електронни инструменти, което е радващо. Справяме се добре и със събирането на батерии и акумулатори, а по отношение на акумулаторните батерии държим едно от челните места в ЕС по ефективност при рециклирането им.

Всичко това дава надежда за едно по-добро бъдеще, но за съжаление все още има хора, които не разбират (или не искат да видят) ползата от изкупуването на електрическите уреди за рециклиране.

Защо е толкова важно изкупуването на електрически уреди за рециклиране?

Технологиите са хубаво нещо и всички ние не можем да си представим живота си без компютър, телефон, съдомиялна, пералня, хладилник или телевизор. Интересът ни към тези електрически уреди обаче повишава тяхното производство и всяка година сме свидетели как на пазара се появяват все по-нови модели от любимите ни технологични джаджи или електроуреди.

Стара захвърлена бяла техника - Последни тенденции в рециклирането | NORD Holding AD

Ние ги използваме няколко месеца и (или година – две) и после моделите им „остаряват” и купуваме по-нови, по-красиви и „по-умни” телефони, телевизори или перални.

Да, обаче в производството на всички тези уреди се влагат повече от 1000 вида материали, като голяма част от вложените материали и компоненти са силно токсични и вредни както за нашето здраве, така и за околната среда.

Ако просто изхвърлим непотребните ни вече електрически уреди или ако оставим излезлия си от употреба автомобил на паркинга пред блока ние не само замърсяваме околната среда, но и вредим на собственото си здраве.

Ние често не се замисляме за последиците от тази наша дейност, защото смятаме, че не правим нищо лошо, но истината е, че вредим много на себе си и на тези, които ще дойдат след нас… и го правим просто, защото нямаме достатъчно добра екологична култура.

Вредата, която нанасяме не е само на околната среда, но и на икономиката, тъй като в производството само на един телефон или компютър се влагат суровини, които не само струват пари, но и силно намаляват природните ресурси.

По същия начин стои въпросът и с изкупуването на излезли от употреба автомобили

Начинът ни на живот, динамиката и отдалечеността на работните ни места налагат придвижването ни с автомобили. Към момента по пътищата само на ЕС се движат 180 милиона леки и леко товарни автомобили, а тенденцията е броят им да расте и през 2020 година да е нараснал с още поне 30%.

Изоставен автомобил - Последни тенденции в рециклирането| Норд Холдинг АД

Този живот на „колела”, който всички ние водим не само оказва влияние на въздуха и околната среда, но и поставя един много важен въпрос: „Какво правим с излезлите от употреба автомобили?”.

Само преди няколко дни в българското медийно пространство се обсъждаха правилата, при които трябва да става преместването на излезли от употреба автомобили. От репортажите стана ясно, че изкупуването на излезли от употреба автомобили в България все още е в начален етап и за да се подобрят нещата се налага да се въведат по-строги мерки спрямо собствениците на излезли от употреба автомобили, които с години стоят по паркингите, дворовете или на нерегламентирани сметища.

Относно регламента, по който работят компаниите за изкупуване на скрап и непотребни автомобили България има голям напредък. След приемането на Наредбата за излезли от употреба автомобили, фирмите, които извършват тази дейност действат според правилата и това улеснява много клиентите, които искат да се „отърват” от непотребните си автомобили или които искат да ги предложат за изкупуване за скрап.

Какви са ползите от изкупуването на излезли от употреба автомобили?

*силно намаляване на отпадъците, които в момента могат да се видят буквално навсякъде;

*разкомплектоването на излезлите от употреба автомобили и рециклирането на компонентите, които подлежат на повторна преработка могат да послужат за производство на нов продукт, който да се предлага на нова, по-ниска цена.

*опасните отпадъци като масла, трансмисионни течности и други, които има в колите се събират, за да не вредят на околната среда.

*предавайки автомобила си за рециклиране или за изкупуване на скрап ние като собственици печелим и пари, тъй като фирмите за изкупуване на излезли от употреба автомобили ни изплащат определена сума според теглото и вида метал, които се съдържа в автомобила.

С едно изречение, ако се погрижим за стария си автомобил и не го оставим да гние на паркинга, не само подпомагаме икономиката и опазваме околната среда, но и печелим от пари.

Какво мерки взима страната ни за увеличаване ефективността на рециклиране на излезлите от употреба автомобили и електронния боклук?

През 2016 година Народното събрание прие на второ четене внесения проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Рециклиране на масла - Последни тенденции в рециклирането | NORD Holding AD

Това показва, че в страната ни се повишава загрижеността си към опазването на околната среда, което е добра новина. Ясните процедури при изкупуване на електрическите уреди за рециклиране улесняват и фирмите, които извършват изкупуване на скрап и хората, които имат будно гражданско самосъзнание и не искат да оставят вредни отпадъци след себе си.

Светът се променя! И заедно с възможностите, които ни предоставят новите технологии трябва да помислим как да опазим планетата си от опасните отпадъци, които неизменно остават тъкмо от съвременния начин на живот.

Никой няма да дойде и вместо нас да се погрижи за планетата ни, а тя ни е само една!

Затова е време да се погрижим да не я натоварваме с още повече боклук… особено когато има толкова съвременни начини за рециклиране и използване на продуктите повторно.

за повече информация

Подобни статии