ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Виж контакти

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

Направи запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Виж контакти

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

Направи запитване

Приемане и изкупуване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

ПРИЕМАНЕ И ИЗКУПУВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

Ние събираме и изкупуваме стари монитори, телевизори, компютри, печки, перални, хладилници, друга черна и бяла техника.

 Пуснете запитване чрез нашата електронна форма, за да получите оферта за Вашия стар уред.

В нашите бази ще получите пари в брой за своите непотребни уреди.

Ще изготвим и издадем документи, че сте предали бракуваните си уреди на площадка за тяхното рециклиране.

    Площадки на наши партньори за електрическо оборудване /печки, хладилници и пр./:

    Площадки на наши партньори за електронно оборудване /монитори, телевизори, компютри/: