ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

0879 222 864

Валентин В. Терзийски

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

0887 428 110

Калина К. Колева

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

0879 222 864

Валентин В. Терзийски

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

0887 428 110

Калина К. Колева

Събиране и изкупуване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

СЪБИРАНЕ И ИЗКУПУВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

Ние събираме и изкупуваме стари монитори, телевизори, компютри, печки, перални, хладилници, друга черна и бяла техника.

Обадете се на телефон 0887 428 110 или пуснете запитване чрез нашата електронна форма, за да получите оферта за Вашия стар уред.

В нашите бази ще получите пари в брой за своите непотребни уреди.

Ще изготвим и издадем документи, че сте предали бракуваните си уреди на площадка за тяхното рециклиране.

Докарайте ги цели и ние ще ви заплатим 80 лв. за тон ВЕДНАГА.

Площадки на наши партньори за електрическо оборудване /печки, хладилници и пр./:

Площадки на наши партньори за електронно оборудване /монитори, телевизори, компютри/:

За запитвания:

Калина Колева
Търговски директор
Тел. +359 / 2 / 926 59 54
Моб.: +359 887 428 110
e-mail: trd-13@nordholding.bg