Как изменението на климата влияе върху екосистемата?

Обликът на света, в който живеем, несъмнено търпи промени през последните десетилетия. Промяната обаче не е към по-добро. 

Ако започнем да търсим причините за тези негативни промени, със сигурност ще се опитаме да се оправдаем и да отречем очевидното, а именно, че човекът е главният виновник за случващото се и за изменението на климата. 

Вместо да се опитваме да бягаме от отговорност, по-добре е да потърсим начини да се справим със случващото се и доколкото е възможно да променим хода на събитията, докато не е станало невъзможно.

Всеки от нас е гледал поне веднъж в живота си филми, свързани с апокалипсиси, пожари, наводнения и други природни катаклизми.

За жалост все по-често самите ние, а не холивудски актьори, участваме в подобни сюжети. Като че ли катаклизмите станаха неизменен спътник на ежедневието ни през последните години. 

Тази тенденция изглежда доста плашеща, риска от нейното осъществяване е реален и е време да си зададем въпросите, които достатъчно дълго избягвахме.

Как изменението на климата влияе върху екосистемата?

Кой са основните въздействия върху екосистемата от промените в климата? 

Екосистемата е съвкупност от организми, които влияят помежду си. Това е научен факт. Следователно е нелогично да твърдим, че нашето съществуване не оказва влияние на случващото се в природата.

Климатичните промени също са факт, който е доказан от учените през последните години. Разбира се, все още се намират скептици, които да твърдят, че случващото се няма особено значение, че конкретните действия на всеки човек  не оставят своя трайна следа върху околната среда, но уви, науката не се съгласява с това. 

Според много изследователи вярата в промените в климата се е превърнала в политически въпрос и точно поради тази причина се намират както поддръжници, така и опозиция на тези твърдения. 

Но е факт, че не е в наш интерес да се правим, че не виждаме очевидното. Стряскащи са последиците от измененията на климата върху екосистемата. Даваме пример  с повишаването на концентрацията на на парникови газове, за което сме отговорни самите ние с нашата, чисто човешка дейност. 

Само дето с повишаването концентрацията на емисиите на парниковите газове се засилва парниковия ефект, който води след себе си  изменения и промени в климата. 

Как изменението на климата влияе върху екосистемата?

Ето и други катастрофални последици

Намаляване на видовото разнообразие и популацията 

Еколозите алармират от известно време, че биоразнообразието на планетата намалява с тревожни темпове.

Това ще доведе след себе си още по-категорично изменение на климата, а то няма как това да не промени и нашия живот и то не към по-добро. 

 Една от главните причини е дейността на хората, които променят начина на използване на земите и унищожават местообитания, замърсяват въздуха, океана и сушата и допринасят с вредните емисии за въпросното изменение на климата и не само.

През 2020 г. Европейската комисия представи своята нова стратегия за биоразнообразието и справянето с вредните емисии. Беше отправен и  призив за решителни мерки срещу изчезването на видове и налагането на ограничаване на емисиите в Европа.

Някои от изследователите смятат, че в момента Земята се намира в едно от най-страшните измирания на видове. На екосистемата ще са й нужни милиони години, за да възобнови изгубеното. 

А биоразнообразието е жизнено важно за съществуването ни. То ни подсигурява чист въздух, прясна вода, качествени почви и богатство от хранителни култури.

Биоразнообразието поддържа екологичното равновесие, точно затова трябва да се вземат спешни мерки за предотвратяването на това изчезване и това е водеща тема на европейския парламент.

Как изменението на климата влияе върху екосистемата?

Промени на природните събития и цикли

Природните цикли – това са сезоните, които се сменят. Всеки цикъл носи своята значимост за природата. 

За жалост за периода от няколко десетилетия последователността, както и спецификите на всеки един от познатите ни сезони, все повече се променя.

Тези изменения се дължат на  глобалното затопляне, както и на изменението нивото на Световния океан, което е вече научно обосновано. 

Един от основните показатели за климатичните промени е намаляването на снежната покривка (и като площ, и като дебелина), което води по-бързото ѝ топене през пролетта, а оттам и до по-ранен цъфтеж на много растителни видове. 

Освен това, с по-бързото топене на снега вегетационният период на растителността се удължава, свободната от снежна повърхност земя се нагрява по-бързо и повече.

В крайна сметка резултатът е по-високи годишни температури, още по-бързо топене на снежната покривка и засилен риск от засушаване през летния сезон.

Всички тези изменения са в резултат на редицата климатични промени, които понася природата, а на последствията от тези промени сме свидетели всички ние. 

С всяка следващата година катаклизмите в климата се увеличават и ставаме свидетели на все по-големи горски пожари, тежки наводнения, дълги периоди на засушаване и много други. 

Как изменението на климата влияе върху екосистемата?

Промени във взаимодействието между видовете и околната среда

И тук човешкото влияние е неоспоримо, за жалост отново негативно. Много са факторите, които влияят върху видовото взаимодействие и връзката му с околната среда. 

Всеки жив организъм се е адаптирал към средата, за която е създаден в течение на множество години еволюция. Тъй като околната среда неминуемо се променя, това довежда и до промяна на биологичните видове. 

Човешката дейност е причина за разпространението на инвазивни видове, които намаляват местното биоразнообразие и водят до повишаване на опасността от изчезване на конкретни видове. 

Това са видове, привнесени от екосистема, различна от нашата и които причиняват отрицателно въздействие върху местното биологично разнообразие и екологични процеси за периода на своето съществуване.

Един изключително достоверен пример за това как си влияят видовете и околната им среда е изчезването на динозаврите, което води след себе си драстична промяна на климата. 

Всъщност е хубаво да осъзнаем, че нещата са свързани – природата функционира посредством видовете, които живеят в нея. 

От видовото разнообразие зависи и климата, а ние, хората, сме зависими от всичко изброено. 

Ето защо е жизнено важно да осъзнаем последиците от ежедневната си дейност върху околната среда и да се опитаме да намалим вредните емисии, защото всъщност нашето съществуване зависи от това.

Как изменението на климата влияе върху екосистемата?

Изчезване на познати и важни растителни култури

Както вече споменахме, всичко в природата функционира свързано. Тя е като един голям могъщ организъм, които не търпи нередности и прави опити да се справи с тях. 

Когато говорим за изчезването на конкретни животински видове, трябва да сме наясно, че то води след себе си и изчезването на множество растителни видове, които човек използва за прехрана. 

Пчелите например са жизнено важни за опрашването на много растителни видове. Кой би свършил тяхната работа, ако един ден се събудим и тях ги няма. 

Звучи нереално, но всъщност е заплаха, пред която съвременното човечество е изправено. Ако изчезнат пчелите, ще изчезнат 60% от познатите на човека растителни култури – с други думи, в супермаркета стоките ще намалеят наполовина. 

Без пчели, опрашващи люцерната, с която се хранят някои от домашните животни, съществува и  риска от изчезване на 50% от млечните продукти, които консумираме. Става още по-стряскащо, но е факт.

Какво можем да направим? 

Както всяка промяна, и промяната към един по-чист и екологичен свят е напълно възможна. Държавите членки на ЕС вече правят все по-уверени стъпки в тази насока. 

Можем да започнем с малки стъпки, промени в ежедневието, които първоначално може да изглеждат дори незначителни, но за природата всяка положителна промяна е от значение. 

Пробвайте разделно събиране

Разделното събиране не е трудно, не отнема много време, не изисква допълнителни разходи, а улеснява процеса на рециклиране. 

Не изхвърляйте опасни отпадъци на сметищата. Батерии, стари електрически уреди, стари мобилни устройства, стари автомобили – всички тези непотребни вече за нас неща са много опасни за природата, защото на нея са й необходими хилядолетия и множество ресурси, за да се справи с тях. 

Промяната на мисленето ни за тези вещи е от значение. Повечето от тях съдържат и опасни химически елементи и поради тази причина е добре да бъдат предадени в съответните фирми за рециклиране, каквато е Норд Холдинг. 

Фирмата е част от важен сектор, свързан с екологията. Разполага с обучен екип, подходяща техника и всичко необходимо, за да се справи с предизвикателствата на опасните отпадъци.

Намалете използването на изкопаеми горива

Казваме го, тъй като по време изгарянето на горивото се образува влага, която се отделя в атмосферата – тези процеси водят до загуба на вода в околната среда.

Така въглищата например “вземат” повече вода от системата, отколкото връщат. Тези процеси засилват и покачването на температурата на въздуха и съответно глобалното затопляне

Ограничете използването на автомобила си

Скандален е фактът, че има домакинства, в които всеки член на семейството си има свой автомобил и съответно го използва.

Вместо да спомагате отделянето на вредни емисии във въздуха, превозвайте всички членове на семейството с един автомобил, а още по-добре и за вас, и за околната среда би било да се движите пеша или с велосипед.

Все повече стават държавите в световен план, които залагат на електрически автомобили, тъй като те са природосъобразни. България е една от тях. 

Чрез тях се намалява отделянето на емисии на вредни газове във въздуха, а също така се избягва употребата на гориво, което също повлиява проблема глобално затопляне и изменението на климата.

Как изменението на климата влияе върху екосистемата?

Снимки: Pixabay.com

Подобни статии