Рециклиране на мобилни телефони

Рециклиране на мобилни телефони

Въпросът за рециклирането на смартфони и таблети днес е изключително актуален по света. И този проблем става все по-голям от година на година. Всъщност количеството “електронни” отпадъци, дори в развиващите се страни, се увеличава ежедневно….