Рециклиране на пластмаса и пластмасови бутилки

Нов живот на PET опаковките след рециклиране

Полиетилен терефталатът или РЕТ е един от най-универсалните и евтини материали за производството на опаковки. От него се произвеждат предимно бутилки за напитки.

PET опаковки и бутилки Рециклиране на пластмаса

Средно един човек образува повече от 360 кг твърди битови отпадъци годишно. Значителна част от тях са пластмасови бутилки, чието разграждане при естествени условия ще трае стотици години.

Разрастват се сметищата и депата около големите градове. Развитите страни отдавна са ангажирани в преработката и рециклирането на отпадъците си. Оказва се, че рециклирането на пластмасови бутилки освен ползи за околната среда може да донесе и добри доходи.

Технологии за преработка

Понастоящем има две основни технологии. При основната се получават PET-гранули, които се използват повторно в производството на различни полимерни продукти. Втората с революционно значение е технологията за превръщане на старите бутилки в моторно гориво.

Технология за пластмастови бутилки Рециклиране на пластмаса

 

Инсталацията дава производителност от около 900 грама от 1 кг суровини, но е с доста висока стойност и недостъпна за малкия бизнес. Но да се организира производството на вторичен РЕТ съвсем не е сложно. Как се случва това и къде да се използват получените рециклируеми материали? Да разгледаме основните етапи.

Събиране на отпадъчните бутилки

Първия етап от рециклирането на отпадъка е организиране на събирането му – най-простият и свързан с минимални капиталовложения.

Събиране пластмастови бутилки Рециклиране на пластмаса

Съгласно действащата нормативна уредба съществуват няколко варианта:

 • създаване на точки за приемане – контейнери за разделно събиране;
 • организиране на площадки за приемане на отпадъците;
 • монтиране на сепариращи инсталации на депата за отпадъци;
 • организиране на депозитни системи.

Бутилките са много леки, но обемисти и поради това на този етап може да са необходими значителни транспортни разходи. Те могат да бъдат намалени със закупуването на малка преса. Това ще позволи да се намали обема на първичните суровини и да се намалят разходите за транспорт.

Ако е възможно, по-добре е бутилките да се събират без капаци и пръстени, тъй като те са изработени от друг вид пластмаса – PVC /поливинилхлорид/, която трябва да се рециклира отделно. Разбира се, те могат да бъдат премахнати и в следващите етапи на обработка.

Сортиране

Не всички пластмаси са еднакви, така че събраните отпадъци трябва да бъдат сортирани. Бутилките трябва да се сортират и по цветове: безцветни, зелени, сини и кафяви. Проблем се явявят бутилките, които са замърсени с масла и нефтопродукти, млечни продукти и домакински препарати.

Този етап на обработка е много важен, защото влияе силно върху качеството на крайния продукт. Важно е да се отделят само пластмаси тип PET, с изключение на всички други видове. Има специални видове оборудване, което позволява автоматично сортиране, но може да се направи и ръчно.

Почистване

Сортираните бутилки трябва внимателно да се измият от етикетите, остатъци от съдържимото, прахта, мръсотията, лепилото. Измиването се извършва с обикновена гореща вода и сода каустик. От бутилките се развиват или отрязват капачките, ако това не е направено по-рано.

Раздробяване

Добре измитият PET се подава в специални дробилки, където се превръща във флейкс – гъвкави многоцветни люспи с размер 12-20 мм. Има производствени линии, които съчетават измиване и раздробяване, което повишава качеството на крайния продукт.

На същия етап може автоматично да се сортира материала по цвят, ако не е било направено по-рано. Сортирането на РЕТ по цвят е много важно, защото цените за пластмаса с различни цветове са различни. След измиване, флейксът се изсушава напълно в центрофуга и сушилен апарат.

Опаковане

РЕТ люспите се явяват междинен продукт в технологичната схема за преработка на PET бутилки, въпреки че ги реализират и като вече завършен продукт. Чистите и сухи люспи се изхвърлят от бункера на сушилната камера и се опаковат в биг-бегове или полиетиленови торбички.

РЕТ люспите вече могат да бъдат продадена на производителите, но от тях може да се получи и по добра суровина – гранули.

Агломерация

Това е процес на синтероване. Люспите се раздробяват от въртящи се ножове при температура от 100 градуса, при което се получават малки бучки 2-15 мм. Тези бучки се подават за крайната операция – гранулиране.

Гранулация

РЕТ бучките се превръща в гранули с еднакъв размер и тегло. Сместа се загрява до 280 градуса, изтегля се на влакна, нарязва се на идентични гранули и се охлажда. На този етап вече може да се използва екструдер.

От такъв материал вече е възможно да се произведат канализационни тръби, обвивка за електрически проводници, решетки и много др. Гранулираните пластмаси са готова суровина за производителите на опаковки и най-широка гама от продукти – от басейни до дрехи.

Перспективи

Рециклирането на пластмасови бутилки може да бъде много изгодно при грамотна организация на процеса. Суровините са евтини и достъпни, а крайният продукт е широко търсен. Един и същ материал може да се рециклира многократно.

В нашата страна преработката на пластмасови отпадъци и в частност на пластмасови бутилки е слабо развито, така че конкуренцията все още липсва. Но в много страни отдавна не се намира пластмаса на депата за отпадъци.

Ползи

Оборудване

Натрупването на пластмаса на депата за отпадъци води до сериозни екологични проблеми. Разграждането на PET бутилка отнема повече от 200 години, а отлаганията на този материал са в състояние да превърнат планетата в гигантско сметище. При разграждането има и отделяне на токсични вещества.

Оборудването за преработка на пластмасови бутилки може да намали количеството на ръчния труд. Рециклирането на пластмаси позволява не само да се подобри значително състоянието на околната среда, но може да се донесе и впечатляващи доходи.

Всички съвременни линии, които позволяват рециклирането на РЕТ бутилки съдържат:

 • вибросито за отстраняване на твърди примеси;
 • конвейер за сортиране на пластмаси;
 • отделител на капачки;
 • гореща вана за първично измиване;
 • центрофуга за сушене със сепаратор за етикети;
 • дробилка;
 • оборудване за вторично измиване с последващо изсушаване, за да се получи подходящ за последваща обработка пластмасов флейкс.

Линиите за рециклиране могат да бъдат разширени и чрез допълнително оборудване:

 • машина за раздробяване, съчетаваща няколко функции;
 • специални възможности за миене и сушене;
 • екструдер вместо конвенционален гранулатор.

Минималната цена на оборудването е около 5 000 €. Но при закупуване на нов пълен цикъл рециклиращите компании ще трябва да инвестират най-малко 250 000 €. Плюсът е, че може да се започне с минимален комплект оборудване и с увеличаване на приходите някои операции могат да бъдат автоматизирани чрез закупуване на специализирани машини.

Изграждането на рециклиращо предприятие изисква компетентен избор на оборудване. Евтините могат бързо да се провалят, а скъпите ще имат значителен период на изплащане.

Сега е най-благоприятният момент за закупуване на оборудване и създаване на предприятие за преработка на пластмасови опаковки. След известно време и прагът на входа на този пазар ще бъде много по-висок, както и конкуренцията.

Подобни статии