ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

0879 222 864

Валентин В. Терзийски

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

0887 428 110

Калина К. Колева

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

0879 222 864

Валентин В. Терзийски

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

0887 428 110

Калина К. Колева

Корпоративна отговорност

НОРД ХОЛДИНГ АД

Корпоративна отговорност

Корпоративната социална отговорност е съвременният измерител за моралните и етични принципи, които компанията съблюдава при взаимоотношенията си със социалните единици на обществото – гражданите, потребителите, служителите, партньорите и други лица, с които компанията взаимодейства.

Корпоративната отговорност е доброволна концепция, с която компаниите изразяват своята социална, екологична, етична ангажираност, своя подход за интегриране на бизнес стратегии, които водят до устойчиво развитие на обществото.

Нашата компания е направила своя стратегически избор – да прилага бизнес концепции, които интегрират в себе си мерки за постигане на устойчиво развитие, етично отношение към обществото, към природата, към начина на живот на гражданите.

Ние намираме икономически, социални и морални аргументи да бъдем социално отговорни дори и над своите законови ангажименти, дори и извън рамката на задълженията, за да допринесем за това да обществото ни да живее в един по-красив, по-чист, по-човечен свят.