ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Корпоративна отговорност

НОРД ХОЛДИНГ АД

Корпоративна отговорност

Корпоративната социална отговорност е съвременният измерител за моралните и етични принципи, които компанията съблюдава при взаимоотношенията си със социалните единици на обществото – гражданите, потребителите, служителите, партньорите и други лица, с които компанията взаимодейства.

Корпоративната отговорност е доброволна концепция, с която компаниите изразяват своята социална, екологична, етична ангажираност, своя подход за интегриране на бизнес стратегии, които водят до устойчиво развитие на обществото.

Нашата компания е направила своя стратегически избор – да прилага бизнес концепции, които интегрират в себе си мерки за постигане на устойчиво развитие, етично отношение към обществото, към природата, към начина на живот на гражданите.

Ние намираме икономически, социални и морални аргументи да бъдем социално отговорни дори и над своите законови ангажименти, дори и извън рамката на задълженията, за да допринесем за това да обществото ни да живее в един по-красив, по-чист, по-човечен свят.