ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Защо рециклирането е важно за околната среда?

В последно време все повече се говори за рециклирането на отпадъците. По тази тема всеки има мнение, но запитвали ли сте колко добре всъщност познаваме проблема? Правим ли достатъчно по въпроса за опазването на природата и планетата ни чрез разделното събиране на различните видове боклук и съответното им рециклиране? В следващите редове ще се опитаме да засегнем основните акценти, свързани с това.

Защо рециклирането е важно за околната среда

Кога и как възниква нуждата от рециклиране?

Защо рециклирането е важно за околната среда

Много хора търсят обосновка за нежеланието да полагат усилието да изхвърлят боклука правилно и да се грижат за неговото рециклиране с това, че Земята е оцеляла вече толкова хилядолетия, справяйки се сама със своя естествен баланс. Как така досега не се е налагало да се занимаваме с това, а Земята ни е оцеляла и до днес? Това е подвеждащ аргумент. Вярно е, че преди индустриалната революция на човечеството наистина не му е било необходимо да се тревожи за отпечатъка, който оставя върху околната среда.

Освен това рециклирането на някои отпадъци се е появило още преди да възникне екологичната нужда от него. От гледна точка на икономията нашата цивилизация е преработвала определени материали за повторно ползване още в най-древни времена. Японците, например, започнали да рециклират хартията много скоро след нейното изобретяване. За римляните пък има археологически сведения, които сочат, че са стапяли и изливали наново вече използваното старо стъкло.

Как се намесва процесът по индустриализацията? С неговото възникване във Великобритания се променя начинът, по който функционира първо английското, а после и почти всички други общества по света.

На първо място, фабриките ни позволяват да изработваме най-различни изделия и дори сложни машини, които да ни служат в нашия всекидневен живот. Благодарение на тях, ние успяваме да достигнем нечувани досега висоти в човешката еволюция.

От друга страна обаче, с това идва ред и на производствата, които използват вредни химикали, тежки метали и други токсични суровини, както и на продуктите и стоките, които след употреба остават дълго време, без да могат да се разградят свободно в околната среда.

Защо рециклирането е важно за околната среда

Паралелно с това, благодарение на новия по-висок жизнен стандарт, който ни носи технологичното производство, човешкото население увеличава броя си все повече, което води до повишаване и на обема боклук, който се изхвърля в световен мащаб, всеки ден.

Като вземем предвид всичко това, трябва да отбележим, че икономическият фактор все още не е за пренебрегване. Индустриалните предприятия хабят огромно количество естествени и изкуствени материали, за чийто добив се инвестират изключително много средства.

Именно това е причината, в съвременния свят да е изключително важно да се грижим за екологичния отпечатък, който оставаме след себе си в бита си и потреблението на стоки, а също и в работата си.

Каква щета нанасят боклуците върху околната среда?

Да вземем например пластмасата, която все още е изключително широко приложима в редица промишлености. Всички ние сме виждали огромните острови от пластмаса, които се струпват в океаните, тъй като не са успели да попаднат в съответните преработвателни съоръжения с цел рециклиране. В най-обикновени найлонови торбички се задушават дребни животни, a в остатъци от пластмасови бутилки се заклещват водни, земни и въздушни обитатели.

Защо рециклирането е важно за околната среда

Боклукът – бил той пластмасов, радиоактивен, токсичен и какъв ли още не, унищожава цели местообитания и лишава стотици животински видове от източниците им на вода и храна. Истината обаче е, че вече изобщо не страда единствено природата извън нас – все пак не бива да забравяме, че и ние сме част от нея, нали така? Още от училище знаем, че разместването на елементите от дадена екосистема нарушава нейния баланс и неминуемо оказва негативно влияние върху всички участници в нея.

Някои ще заявят, че всичко това са фалшиви или пък преувеличени факти. Изглежда невъзможно нещо толкова дребно и всекидневно, като нашия битов боклук да причинява такава огромна вреда на планетата? За жалост, оказва се, че не е точно така. След бума на синтетичните изделия, електрониката, автомобилите и тежкото машиностроене през ХХ век нищо вече не е същото. В скорошно научно изследване на екип от Амстердамския свободен университет (VU) откриха микропластмаса в болшинството от тествани субекти. Тези частици присъстват в кръвообращението на много от нас, тъй като ние ги поглъщаме редовно с храната, водата и въздуха. Явно част от тях просто не може да бъде елиминирана от организма и се запазва, като се влива в тъканите и кръвта ни.

За съжаление обаче, това дори далеч не е най-страшното. Още по-ужасяващите прогнози са свързани с потенциалното вредно въздействие на токсичните микрочастици от пластмаса върху възможността за възпроизводство на човешкия род.

Но отпадъците от пластмасови изделия не са единственият бич за природата в съвременния свят. Алуминият, например, е изумително лесен за рециклиране – този процес отнема с 95 процента по-малко количество енергия, отколкото самото му производство от суровина. Също така при рециклирането му, спестяваме замърсяването получаващо се при добива на алуминиевата руда и преработката й до рафиниран метал. Да не говорим на какви токсини всекидневно са изложени работниците в тези мини.

При рециклирането на хартията положението е сходно – чрез преработване на вече използваната, спестяваме до 75 на сто от вредните въглеродни емисии, които бихме изхабили за изработването на чисто нова хартия. Това включва както енергията, която се изразходва при производствения процес, така и естествената суровина, която се използва.

Защо е важно да рециклираме своите отпадъци?

Дотук изредихме само някои от най-пряко засягащите ни проблеми, поради които, ако искаме да запазим планетата, на която живеем, още дълго време, ние трябва да полагаме грижи за нея. Още повече, че това е от ключово значение за оцеляването на самите нас, като човешка раса. Рециклирането на всички битови материали, които го позволяват, е едно от най-важните ни задължения като будни граждани.

Като общество ние трябва да си дадем сметка, че за да бъдат рециклирани отново за повторна употреба, нашите отпадъци на първо място трябва да бъдат правилно разпределени в съответните сметосъбирателни пунктове. Само така можем да си гарантираме, че те ще достигнат до правилното преработвателно съоръжение. Да не говорим, че в няколко града у нас вече са въведени глоби за нарушаването на реда за разделно изхвърляне на битов и различните видове рециклируем отпадък.

От друга страна, за щастие, все повече регулации, както и потребителският натиск, въздействат на производствата в посока на това да осигуряват все по-голям процент рециклируеми компоненти и опаковки, за да могат да съдействат за спасяването на нашата глобална екосистема.

Снимки: Unsplash.com