ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Олово

Олово

 

RACKS – МЕК ОЛОВЕН СКРАП
Състои се от чист, мек оловен скрап, без всякакви чужди материали, като сгурия, олово за батерии, кабели с оловно покритие, твърдо (антимоново)олово, разглобяеми тръби, фолио, печатарски метали, цинк, желязо и месингови фитинги, замърсено химическо олово. Да е без радиоактивни материали.

RADIO – СМЕСЕН СКРАП ОТ ТВЪРДО/МЕКО ОЛОВО
Състои се чисти оловни твърди частици без примеси от чужди материали, като сгурия, олово за батерии, кабели с оловно покритие, разглобяеми тръби, печатарски метали, цинк, желязо и месингови фитинги, замърсено химическо олово. Да е без радиоактивни материали.

RAILS – БАТЕРИЙНИ ПЛАСТИНИ
Ако са клетки (пластини, сепаратори или конзоли) или батерийни пластини, на общо основание трябва да са без гума (каучук). Могат да се купуват и продават след тестване, или по споразумение между купувача и продавача.

RAINS – РАЗРЕДЕНИ (ИЗТОЧЕНИ) ЦЕЛИ БАТЕРИИ
Батерии без течност и примеси от чужди материали. Самолетни (алуминиеви или стоманено обковани) и други специални батерии са предмет на отделно договаряне.

RAKES – БАТЕРИЙНИ КОНЗОЛИ
Без батерийни пластини, гума и чужди примеси. Изисква се минимално съдържание на метали – 97%.

RANKS – ОЛОВНО – КАЛАЕНА СПЛАВ
Състои се от прибори за маса и кутии от сифони за сода, но със съдържание на калай минимум 78% и без месингови или поцинковани метали.

RЕLAY – МЕДЕН КАБЕЛ С ОЛОВНО ПОКРИТИЕ
Облицован кабел без обков (броня) и примеси от друг материал.

RENTS – ОЛОВНА СГУР
Да е чиста и на общо основание без примеси от чужди частици, желязо, нечистотии, вредни химикали или други метали.Да няма радиоактивни материали . Продажба въз основа на анализ или по договорка. По договорка между купувача и продавача да се отчита наличието на други метали, като антимон, калай и др.

ROPES – ОЛОВНИ ТЕЖЕСТИ
Може да се състои от оловни теглилки, със или без желязо, в зависимост от изискванията. Да е без примеси от чужди материали.

ROSES – СМЕСЕН ОБИКНОВЕН БАБИТ
Състои се от лагерен метал на оловна основа, с минимално съдържание на калай 8%, без Аленсов метал, орнаментов, антимонов и печатарски метал. Сплавта да е без цинк и да не е с прекалено съдържание на мед.