Олово

РАКС – СКРАП ОТ МЕКО ОЛОВО
Състои се от чист, мек оловен скрап, без всякакви чужди материали, като сгурия, пластини за батерии, кабели с оловно покритие, твърдо олово, разглобяеми тръби, фолио, печатарски метали, алуминий, цинк, желязо и месингови фитинги, замърсено химическо олово. Да е без радиоактивни материали. Преди покупко-продажба с купувача следва да се обърне внимание на спецификациите за опаковане и регулаторните изисквания за транспортиране.

РЕЙДИО – СМЕСЕН СКРАП ОТ ТВЪРДО/МЕКО ОЛОВО
Състои се чисти оловни твърди частици и сачми без примеси от чужди материали, като сгурия, олово за батерии, кабели с оловно покритие, разглобяеми тръби, печатарски метали, алуминий, цинк, желязо и месингови фитинги, замърсено химическо олово. Да е без радиоактивни материали. Преди покупко-продажба с купувача следва да се обърне внимание на спецификациите за опаковане и регулаторните изисквания за транспортиране.

РИНК – СКРАП ОТ ЦЕЛИ ОЛОВНИ БАТЕРИИ СЪС ЗАПАЗЕНА ЦЯЛОСТ НА КУТИИТЕ
Състои се от батерии тип SLI (стартерни), автомобилни, за камиони, за 8-D и рекламни колички за голф, както и за плавателни съдове. Кутиите трябва да бъдат от пластмаса или каучук и с ненарушена цялост. Неоловни батерии (т.е. никел-кадмиеви, никел-железни, въглеродни и др.) не са допустими. Други видове батерии, например самолетни (алуминиеви) със силициев гел, от косачки и др., с нарушена цялост, напукани или счупени или такива без капачки и течно съдържание или всякакви други отклонения от спецификацията са предмет на отделна договореност. Преди покупко-продажба с купувача следва да се обърне внимание на спецификациите за опаковане и регулаторните изисквания за транспортиране.

РОНО – СКРАП ОТ ЦЕЛИ ИНДУСТРИАЛНИ ОЛОВНИ КЛЕТКИ
Състои се от пластини, изцяло обхванати от пластмасов корпус. Клетки с нарушена цялост, напукани или счупени, клетки без капачки и без течно съдържание или всякакви други отклонения от спецификацията са предмет на отделна договореност. Преди покупко-продажба с купувача следва да се обърне внимание на спецификациите за опаковане и регулаторните изисквания за транспортиране.

РОПЪР – СКРАП ОТ ЦЕЛИ ИНДУСТРИАЛНИ ОЛОВНИ БАТЕРИИ СЪС ЗАПАЗЕНА ЦЯЛОСТ НА КУТИИТЕ
Състои се от батерии за автобуси, дизелови превозни средства, локомотиви, телефони и/или батерии със стоманен корпус. Батериите за подводници подлежат на договаряне. Батерии с нарушена цялост, напукани, счупени, без капачки и течно съдържание или всякакви други отклонения от спецификацията са предмет на отделна договореност. Преди покупко-продажба с купувача следва да се обърне внимание на спецификациите за опаковане и регулаторните изисквания за транспортиране.

РОУПС – ОЛОВНИ ТЕЖЕСТИ ЗА КОЛЕЛА
Състои се от оловни тежести за колела със или без железни клипсове. Да не включва скрап олово, шпилки или фланци, освен ако не е изрично договорено. Да не съдържа чужд материал. Окончателните спецификации на материала се договарят между купувача и продавача.