Никел

АРОМА – СКРАП ОТ НОВ НИКЕЛ
Състои се от чисти, нови листи, пластини, пръти, тръби и други твърди частици от ковък никел. Никел: минимум 99%; кобалт: максимум 0,25%; мед: максимум 0,50%. Без отливки, както и всякакви други чужди добавки или замърсяване.

БЪРЛИ – СКРАП ОТ СТАР НИКЕЛ
Състои се от стари и/или нови листи, пластини, пръти, тръби и други твърди частици никелов скрап. Материалът трябва да съдържа минимум 98% никел и максимум 0,50% мед. Без отливки, припоени, споени с твърд или мек припой или боядисани материали, отливки, друго метално покритие, чужди добавки или друго замърсяване.