ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Виж контакти

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

Направи запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Виж контакти

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

Направи запитване

Никел

Никел

 

AROMA – СКРАП ОТ НОВ НИКЕЛ
Състои се от скрап от чисто нови листа, пластини, калъпи, тръби или други твърди късове от ковък никел. Минималното количество никел е 99%; максимум кобалт 0.25%; максимум мед 0.50%. Без отливки, както и всякакви други чужди добавки и замърсители.

BURLY – СКРАП ОТ СТАР НИКЕЛ
Състои се от скрап от стари и/или нови листа, пластини, калъпи, тръби и други твърди късове от ковък никел. Минималното количество никел да е 98%; максимум мед 0.50%. Без отливки, припоен, споен с твърд припой, споен с мек припой или боядисан материал, други метални обвивки, както и всякакви други чужди добавки и други замърсители.

DANDY – НОВИ МЕДНО – НИКЕЛОВИ СКОБИ
Да се състои от твърди късове от ковък никел от чисти нови, сортирани (нормално се приемат класификациите от анализа) от 70/30, 80/20 или 90/10 медно-никелови тръби, листове, пластини и др. Да няма чужди добавки и замърсители.

DAUNT – МЕДНО – НИКЕЛОВИ ТВЪРДИ КЪСОВЕ
Състои се от стари и/или нови, сортирани (нормално се приемат класификациите от анализа) от 70/30, 80/20 или 90/10 медно-никелови тръби, листове, пластини или други твърди късове от ковък никел. Допустимо е максимум 2% седимент. Всички останали форми от медно-никелови твърди късове, като отливки, клапани, вертикални тръби, пробки и др. отделно опаковани, могат да бъдат включени или да не бъдат включени, в зависимост от договорката между купувач и продавач.Да няма други добавки или чужди замърсители. Особености, отнасящи се до физическото описание, анализ и пакетиране се уреждат по споразумение между купувач и продавач.

DELTA – ПРИПОЕНИ МЕДНО – НИКЕЛОВИ ТВЪРДИ КЪСОВЕ
Състои се от сортирани ( нормално се приемат класификациите от анализа ) от 70/ 30 , 80/ 20 или 90/ 10 медно-никелови твърди късове , споени с твърд или мек припой, без обрязани шевове и ръбове и други вредни примеси.

DECOY – МЕДНО-НИКЕЛОВО СПИНИНГОВИ ОТЛИВКИ, СТРУЖКИ, СОНДАЖНИ СТРУЖКИ
Състои се от сортирани (нормално се приемат класификациите от анализа) от 70/30, 80/20 или 90/10 медно-никелови спинингови отливки, стружки и сондажни стружки. Подробности, касаещи физическото описание, анализ, пакетировка са предмет на споразумение между страните.

DEPT – РАЗНИ ОТ НИКЕЛ И МЕД И ОТ НИКЕЛ, МЕД И ЖЕЛЯЗО
Състоят се от смесен скрап, в който основните елементи на тегло са никел, мед, като медно-никеловите люспи, окачалки за галванична обработка и куки, както и всякакви никел и мед в добавъчна или комбинирана форма. Във всички случаи смесения никелово-меден скрап трябва да се продава по описание и анализ.