Неръждаема стомана

ПЕКОУ – СКРАП ОТ ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, СЕРИЯ 200
Състои се от всички видове чисти твърди отпадъци от неръждаема стомана от серия AISI, които съдържат максимум 0,5% мед, без чужди примеси и други замърсявания.

САБОТ – СКРАП ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Състои се от чисти скоби от неръждаема стомана тип 18-8 и твърди частици, съдържащи минимум 7% никел, 16% хром и максимум 0,50% молибден, 0,50% мед, 0,045% фосфор и 0,03% сяра и без вредни замърсители. Подробности относно физическото описание, класификацията, допълнителния анализ и обработката са предмет на договаряне между купувача и продавача.

УЛТРА – СТРУЖКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Състои се от чисти стружки от неръждаема стомана тип 18-8, съдържащи минимум 7% никел и 16% хром, и не трябва да съдържа цветни метали, неметали, прекомерно желязо, масло и други замърсители. Подробностите относно физическото описание, анализа и опаковането трябва да бъдат договорени между купувача и продавача.